Coinpanda logo
Skatteregler

Kryptovaluta: Skatt på marginhandel og futures

Reading time: 7 mins

Oppdatert:

Skatt på kryptovaluta har vært et hett tema i flere år nå, og det er absolutt ikke en enkel oppgave å forstå seg på alle forskjellige regler og forskrifter involvert. Når det kommer til skatt på margin- og derivathandel begynner ting å bli enda mer komplisert.

Hvis du noen gang har tradet kryptovaluta på børser som BitMEX, Binance, Bybit, FTX eller Kraken vil denne guiden hjelpe deg med å forstå de skattemessige konsekvensene bedre. Etter å ha lest denne artikkelen vil du ha lært mer om hva som skiller margin- og derivathandel, hvordan trading av kryptovaluta beskattes i Norge og hvordan du rapporterer dette i skattemeldingen, samt hvordan du kan bruke en tjeneste til å utføre alle skatteberegninger helt automatisk for deg.

Introduksjon

Vi bør begynne med å definere hva marginhandel og derivater faktisk er. Disse to begrepene blir ofte brukt om hverandre, men det er likevel noen viktige forskjeller som man bør være klar over. Mange børser og markedsplasser tilbyr og i dag begge former for trading som kan gjøre ting enda mer forvirrende.

Derivater og marginhandel er likt på den måten at du har mulighet til å handle for større beløp enn den faktiske verdien av midlene på kontoen din. Hvis du for eksempel har gjort et innskud på totalt 10 000 kr hos en børs kan du ofte kjøpe og selge bitcoin til en verdi av 20 000 kr, 50 000 kr, eller til og med så mye som 1 million kroner på enkelte plattformer i dag.

Dette er åpenbart veldig fristende for mange tradere da det gir mulighet for enda større gevinst enn normalt. Nedsiden er at risikoen er og vesentlig større, og du kan fort ende opp med å tape alle midlene på kontoen din dersom kursen beveger seg i motsatt retning av det du håper på.

Marginhandel forklart

Når du handler på margin låner du midler til å kjøpe eller selge en eiendel som f.eks kryptovaluta. Ved å øke kjøpekraften har du nå en mulighet til å gjøre større fortjeneste, men risikoen øker samtidig og du kan fort ende opp med å tape store beløp. De ekstra midlene lånes enten fra børsen direkte eller fra andre brukere. Siden du i praksis tar opp et lån vil du og måtte betale renter på midlene du låner.

Det er viktig å ha god forståelse for de ulike begrepene som brukes i sammenheng med marginhandel. De fleste børser tilbyr lån av midler som er en viss ratio i forhold til den tilgjengelige kapitalen du har på kontoen. Hvis den samlede kapitalen din er 10 000 kr og du låner totalt 35 000 kr har du nå en giring på 3,5x. Giring omtales også ofte som gearing eller leverage. Hver trade eller handel du gjør vil resultere i enten gevinst eller tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom åpningsverdien på posisjonen din og verdien når du avslutter den:

Gevinst/tap (kjøp):

sluttverdi – åpningsverdi

Gevinst/tap (salg):

åpningsverdi – sluttverdi

Å kjøpe på margin blir også referert til som å gå «long», mens det å selge på margin er å gå «short». La oss se på et praktisk eksempel for å bedre forstå hvordan marginhandel fungerer og hvordan gevinst/tap beregnes:

Eksempel 1: Marginhandel med bitcoin

Du tror det er stor sannsynlighet for at prisen for bitcoin vil øke de neste dagene, så du ønsker å inngå et veddemål med håp om å gjøre en stor fortjeneste hvis du har rett. Du har totalt 20 000 kr på børskontoen, og så oppdager du at børsen tilbyr marginhandel med gearing opptil 5x. På denne måten kan du handle for hele 100 000 kr uten å overføre mer midler til kontoen enn du allerede har.

Du bestemmer deg derfor for å kjøpe bitcoin til en verdi av 80 000 kr (4x gearing) når prisen er 105 000 kr per BTC. To uker senere har prisen gått opp til 117 000 kr og du bestemmer deg for å selge alt du kjøpte tidligere. Slik beregner du nå gevinsten fra denne handelen:

Åpningsverdi:

80 000 kr (= 0.762 BTC)

Sluttverdi:

89 150 kr (0.762 * 117 000)

Gevinst:

89 150 kr – 80 000 kr = 9 150 kr

Du har nå oppnådd en total gevinst på 9 150 kr ved å gå long BTC med 4x gearing.

Skatt på kryptovaluta marginhandel

De eksisterende skattereglene som gjelder for marginhandel er både svært komplekse og er ikke direkte myntet på handel med kryptovaluta. I Skatteloven (§ 9-11 og § 9-12) er det spesifisert mer om beskatning for marginhandel av verdipapirer som f.eks aksjer, men siden kryptovaluta er klassifisert som et formuesobjekt vil ikke disse reglene kunne benyttes direkte. Skatteetaten har heller ikke kommet med noen uttalelse om marginhandel spesifikt for kryptovaluta. Så hva skal man gjøre da?

Det mest naturlige å gjøre er å beregne gevinst/tap for hver trade eller handel og så rapportere dette i skattemeldingen som kapitalgevinst. Dette er og samme praksis som benyttes i de fleste andre land i dag. Det betyr at du vil betale 22% skatt på samlet gevinst fra marginhandel på lik linje som for ordinær handel.

Fremgangsmåten for å beregne gevinst/tap derimot vil være forskjellig for marginhandel og ordinær handel. Når du handler kryptovaluta må du beregne resulterende gevinst/tap for hver enkelt transaksjon. Dette er ikke tilfelle for marginhandel siden du selger og kjøper med lånte midler i stedet for dine egne eiendeler. Det er derfor ikke mulig å benytte for eksempel FIFO-prinsippet til å beregne inngangsverdien på kryptovalutaen som selges. I stedet må vi beregne gevinst/tap for hver lukkede posisjon slik vi har nevnt tidligere. Vi vil se nærmere på dette i de neste avsnittene nedenfor.

Beregning og rapportering av gevinst

Du kan oppnå en realisert gevinst på to ulike måter: Enten ved å kjøpe en kryptovaluta (long-posisjon) og senere selge til en høyere pris, eller ved å selge (short-posisjon) og deretter kjøpe tilbake til en lavere pris senere. I begge tilfeller er det en skattepliktig hendelse og du må rapportere den samlede gevinsten i skattemeldingen hvert år.

Eksempel 2: Realisert gevinst fra short-posisjon

Du shorter bitcoin når prisen er 125 000 kr ved å selge 2 BTC ved bruk av 5x giring. Du lukker posisjonen tre dager senere til 119 000 kr per bitcoin. Åpningsverdien blir da 250 000 kr, mens sluttverdien er 238 000 kr. Du returnerer de 2 BTC som opprinnelig ble lånt etter at du har lukket posisjonen. Den resulterende skattepliktige gevinsten beregnes da på følgende måte:

Gevinst:

250 000 kr – 238 000 kr = 12 000 kr

Denne gevinsten skal rapporteres i skattemeldingen og du vil betale 22% skatt av beløpet.

Beregning og rapportering av tap

På samme måte som for gevinst kan og tap oppstå på to forskjellige måter: Enten ved å kjøpe en kryptovaluta (gå long) og deretter selge til en lavere pris, eller ved å selge (shorting) og deretter kjøpe tilbake kryptovalutaen til en høyere pris. Vi antar at tap fra marginhandel kan føres som tap i skattemeldingen i samme utstrekning som rapportering av gevinst. Det betyr at du kun betaler skatt dersom du har en samlet gevinst fra marginhandel i løpet av året.

Eksempel 3: Realisert tap fra long-posisjon

Du kjøper 100 Litecoin til kurs 750 kr med forventning om at prisen skal gå opp slik at du kan få en solid gevinst. I stedet faller prisen på LTC til 700 kr neste dag og du bestemmer deg for å lukke posisjonen og ta tapet. I dette tilfellet er åpningsverdien din 75 000 kr, mens sluttverdien er 70 000 kr. Det resulterende tapet finner vi på denne måten:

Realisert tap:

70 000 kr – 75 000 kr = -5 000 kr

Hva er derivater og futures?

Derivathandel ligner marginhandel på den måten at du får økt kjøpekraft gjennom bruk av gearing, men i stedet for å kjøpe eller selge en reell eiendel handler du det som kalles derivatkontrakter. Verdien av hver kontrakt er enten basert på eller avledet fra den virkelige eiendelen den representerer. For kryptovaluta kan du handle derivater som representerer flere forskjellige valutaer som Bitcoin, Ethereum, Binance Coin og Chainlink.

Den mest populære typen derivater for kryptovaluta er futureskontrakter som lar tradere spekulere i om prisen går opp eller ned og ligner på den måten på marginhandel. I motsetning til tradisjonell investering eier du ingen eiendel når du kjøper derivater. I stedet eier du ganske enkelt en kontrakt som du senere kan selge til en høyere eller lavere pris med mål om å oppnå en gevinst.

Noen av de mest populære børsene som tillater derivat- og futureshandel i dag er BitMEX, Bybit, FTX, Binance, Deribit, Bitfinex og Kraken. Dersom du har handlet på en av disse børsene kan du bruke en tjeneste som Coinpanda til å utføre alle skatteberegninger helt automatisk for deg.

Skatt på derivathandel og futures

På grunn av det kompliserte regelverket for beskatning av marginhandel og derivater som nevnt tidligere er den mest naturlige tilnærmingen å rapportere alle gevinster og tap fra kryptovaluta-trading i skattemeldingen på samme måte som for ordinær handel.

Vi har allerede forklart i detalj hvordan gevinst/tap skal beregnes for marginhandel med to praktiske eksempler, og den samme fremgangsmåten gjelder også for derivathandel som futureskontrakter. Det betyr at du må beregne den resulterende gevinsten (eller tapet) som oppstår for hver lukkede posisjon og rapportere dette i skattemeldingen året etter.

Tre viktige ting du må gjøre

Hvis du har handlet kryptovaluta i form av marginhandel eller futures er det tre viktige ting du må sørge for å gjøre.

Steg 1: Hold oversikt over transaksjonshistorikken

Nesten alle børser lar deg eksportere enten en CSV- eller XLSX-fil som inneholder hele transaksjonshistorikken din. Det er viktig å alltid ha oversikt over alle utførte handler i tilfelle Skatteetaten kontakter deg og ber om dokumentasjon om dette. Du trenger også denne informasjonen for å gjøre steg 2 under.

Steg 2: Beregn gevinst/tap for hver lukket posisjon

For hver lukket posisjon må du beregne den resulterende gevinsten eller tapet. Vi har allerede forklart hvordan du gjør dette med praktiske eksempler tidligere i denne guiden. Hvis du ikke ønsker å gjøre dette manuelt selv kan du bruke en tjeneste som Coinpanda til å holde oversikt over alle transaksjoner og beregne resulterende gevinst/tap fra både margin- og derivathandel helt automatisk.

Steg 3: Rapporter samlet gevinst i skattemeldingen

Det siste steget er å rapportere tallene i skattemeldingen hvert år. Det er i dag både veldig vanskelig samt risikabelt å ikke rapportere handel med kryptovaluta fordi Skatteetaten får i dag mye informasjon fra ulike børser og markedsplasser om personer i Norge som har kjøpt og solgt kryptovaluta. Hvis du ikke rapporterer og betaler skatten du skylder vil du risikere å få tillegsskatt, eller i verste fall enda strengere straff.

Bonus: tjeneste for skatteberegning kryptovaluta

Hvis du har tradet kryptovaluta på forskjellige børser og ikke vil bruke flere dager eller uker på å beregne gevinst/tap manuelt i Excel kan du bruke Coinpanda til å holde oversikt over alle transaksjoner og utføre skatteberegningene på under 20 minutter.

Coinpanda er en tjeneste for beregning av skatt på bitcoin og kryptovaluta som brukes av tusenvis av nordmenn i dag. Hvis du har handlet på børser som BitMEX, Bybit, FTX, Binance, Kraken eller Bitfinex kan du veldig enkelt importere alle transaksjoner helt automatisk med API-nøkler.

Du kan registrere deg for en 100% gratis konto her, eller les først mer om hvordan tjenesten kan hjelpe deg med å rapportere skatt på bitcoin og kryptovaluta.

For å lære mer om hvordan du beregner og rapporterer kapitalgevinst for kryptovaluta anbefaler vi å lese vår detaljerte skatteveiledning som oppdateres regelmessig.

Innholdet på dette nettstedet er kun ment for generelle informasjonsformål og skal ikke tolkes som profesjonell rådgivning. Vi anbefaler at du rådfører deg med uavhengige fagpersoner for å få juridisk, økonomisk, skattemessig eller annen rådgivning for å sammenholde informasjonen på nettstedet vårt med din situasjon. Coinpanda kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av bruk av eller avhengighet av informasjon som direkte eller indirekte er tilgjengelig via dette nettstedet.

Forhåndsvisning av gratis rapport

Importer transaksjoner og forhåndsvis skatterapporten din gratis.

Registrer gratis