Skatteberegning av kryptovaluta på eToro

etoro graphic 1
eivind avatar

Eivind Semb

Oppdatert 1. mars 2022

Importering og håndtering av transaksjoner fra eToro må gjøres på en litt annen måte enn andre børser. En av årsakene til dette er at eToro tilbyr både ordinær handel hvor du kjøper kryptovaluta som du kan gjøre uttak av, samt muligheten til å trade med opptil 2x giring (leverage) gjennom såkalte CFD-kontrakter. Disse to typer handler må betraktes forskjellig når det kommer til skatteberegning som vi vil forklare i detalj i denne artikkelen.

Eksport av eToro Excel-fil

Det første du må gjøre er å eksportere hele transaksjonshistorikken fra eToro som en XLSX-fil. Excel-filen skal inneholde fem ark (sheets) totalt – ikke rediger eller slett noen av disse! Denne filen vil inneholde all informasjon om alle handler og transaksjoner du har gjort på eToro. Du er begrenset til å eksportere historikk for opptil ett år i hver fil, så hvis du har handlet på eToro over flere år må du eksportere en fil for hvert enkelt år.

Merk at denne filen også inkluderer data om transaksjoner med aksjer, råvarer, ETF’er og ordinære valutaer (fiat), men kun transaksjoner med kryptovaluta vil bli importert når du laster opp XLSX-filen til Coinpanda.

Slik eksporterer du Excel-filen fra eToro:

 1. Logg inn til kontoen din og naviger til ‘Portfolio’
 2. Velg ‘History’ i menyen øverst
 3. Klikk på Innstillinger-ikonet øverst i høyre hjørne
 4. Klikk på ‘Account Statement’ i menyen
 5. Velg en tidsperiode og klikk ‘Create’
 6. Klikk deretter på XLS-ikonet øverst til høyre for å laste ned filen
 7. Last filen opp til Coinpanda
etoro export
Steg 1 – 4 for å eksportere transaksjoner fra eToro
etoro sheets 2022
Filstruktur for Excel-filen fra eToro

Hjelp, filen vil ikke lastes opp!

Hvis du opplever at Excel-filen ikke lastes opp til Coinpanda skyldes det mest sannsynlig at filformatet har endret seg. Vi har sett at eToro har endret formatet flere ganger i løpet av det siste året, og vi oppdaterer kontinuerlig integrasjonen når vi blir klar over dette. Dersom du har problemer med å laste opp filen kan du kontakte oss slik at vi kan undersøke dette nærmere.

Ordinær handel (spot)

Hos eToro kan du trade kryptovaluta på to måter som allerede nevnt:

 1. Ordinær handel (spot)
 2. Kjøp og salg av CFD-kontrakter med opptil 2x giring

Når du kjøper eller selger kryptovaluta på ordinær måte hos eToro så tilsvarer dette vanlig handel på andre børser som Coinbase eller Binance. Hvis du har $500 på kontoen, og prisen på bitcoin for øyeblikket er $50 000, kan du kjøpe maksimalt 0,01 BTC. Du kan senere overføre kryptovalutaen fra eToro-plattformen til eToro Wallet. Etter å ha mottatt BTC i eToro-walleten kan du sende dette videre til andre eksterne børser eller lommebøker som Binance, Ledger eller Exodus.

Hvis du kjøper kryptovaluta på eToro og deretter sender dette til en annen lommebok eller børs der du senere selger den samme kryptovalutaen må du holde styr på den opprinnelige inngangsverdien da kryptovalutaen opprinnelig ble kjøpt på eToro. Coinpanda håndterer dette automatisk ved å først analysere Excel-filen og deretter identifisere hvilke transaksjoner som er ordinære handler eller CFD-kontrakter, og om de eventuelt overføres ut av eToro eller ikke.

Eksempel 1

Du kjøper BTC for $500 den 23. desember, og deretter overfører du dette til Binance (via eToro Wallet) 5. januar året etter. Dette vil nå vises hos Coinpanda som to transaksjoner som vist på bildet under. Som du kan se blir inngangsverdien til BTC kjøpt lik $500 (omregnet til norske kroner) og håndteres derfor på samme måte som andre handler.

etoro 1 new
Merk: Etter synkronisering av Binance-kontoen vil Coinpanda automatisk identifisere at 0,016874 BTC sendt fra eToro har blitt ett innskudd hos Binance slik at disse to transaksjonene vil slåes sammen til en intern overføring.

Eksempel 2

Du kjøper 23 LINK-tokens til en verdi av $800 den 20. februar før du selger alle tokens ca 3 måneder senere den 10. mai 2021. Chainlink-prisen har økt siden du opprinnelig kjøpte, og du endte opp med en gevinst på $396. Dette vil nå vises i Coinpanda som to transaksjoner som vist på bildet under.

etoro link

XLSX-filen fra eToro inneholder kun transaksjoner for lukkede posisjoner. Det betyr at aktive posisjoner ikke kan importeres til Coinpanda og din nåværende beholdning av kryptovaluta hos eToro vil ikke ikke reflekteres på Coinpanda-dashbordet eller i balansen for eToro. Balansen vil enten være tom eller kun vise USD.

Posisjoner med giring

Som allerede nevnt har eToro mulighet for å åpne posisjoner med giring opptil 2x. Du kan enten «go long» (kjøpe kryptovalutaen) eller «go short» (selge kryptovalutaen). Skattemessig behandles marginhandel, futures og CFD-kontrakter ganske forskjellig fra ordinær handel. Kort forklart må den realiserte gevinsten (eller tapet) betraktes isolert i stedet for å beregne kapitalgevinst ved å sammenligne salgsverdien med inngangsverden beregnet etter f.eks FIFO-prinsippet.

Dette kan høres komplisert ut, men vi kan forklare det ved hjelp av et enkelt eksempel: Hittil har du kun handlet kryptovaluta på Coinbase før du bestemmer deg for å åpne en eToro-konto slik at du kan shorte bitcoin. På Coinbase har du kun kjøpt BTC ved en anledning tidligere. Dette er alle transaksjonene dine med bitcoin frem til i dag:

 • Kjøp 0.1 BTC på Coinbase, 15. mars 2021 (ordinær handel)
 • Salg 0.2 BTC på eToro, 10. april 2021 (CFD short-posisjon)

Ved å følge FIFO-prinsippet må vi beregne den opprinnelige inngangsverdien for 0,2 BTC solgt 10. april, men dette er ikke mulig siden du kun har kjøpt 0,1 BTC før denne datoen. I tillegg har du fortsatt 0,1 BTC på Coinbase-kontoen etter å ha solgt 0,2 BTC på eToro! Som du sikkert nå forstår kan vi ikke bruke samme beregningsprinsipp for short-salg som benyttet for ordinær handel siden vi praktisk sett selger coins som i utgangspunktet aldri ble kjøpt.

Vi har skrevet en grundig artikkel om beskatning av kryptovaluta og marginhandel på bloggen hvis du vil lære mer om dette emnet: Kryptovaluta: Skatt på marginhandel og futures

Coinpanda vil beregne den realiserte fortjenesten eller tapet fra marginposisjoner på eToro hvis du importerer en Excel-fil som inneholder slike handler. Det betyr at hvis du har gått 2x long på eToro og tjent $250 etter å ha lukket posisjonen vil dette bli importert som en gevinst på $250 hos Coinpanda, og det totale beløpet vil bli betraktet som en realisert kapitalgevinst konvertert til norske kroner.

På den annen side, hvis du har gått 2x long og handelen resulterte i et tap på $400, vil transaksjonen bli importert som et tap på $400 og det totale beløpet vil bli betraktet som et realisert kapitaltap konvertert til norske kroner.

Slik vil dette se ut hos Coinpanda:

etoro realized pnl

Dersom du kun har gjennomført disse to handlene hos eToro i løpet av ett skatteår vil du kunne rapportere et netto tap på $150 (konvertert til norske kroner) i skattemeldingen året etter.

eToro transaksjonsgebyr

En funksjon som skiller eToro fra andre handelsplattformer er at du ikke betaler gebyrer direkte når du kjøper eller selger kryptovaluta. I stedet benytter eToro noe de kaller for spread som er forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen. Konsekvensen av dette er at posisjonen vil vise et tap umiddelbart etter å ha kjøpt en kryptovaluta, og dette tapet vil tilsvare spreadet, eller spredningen på norsk, du betalte.

Denne spredningen blir også referert til som et «meglergebyr» av eToro selv, noe som betyr at det faktisk kan sees på som et gebyr direkte assosiert med transaksjonen i stedet for naturlig spredning slik som hos andre børser. Generelt sett er gebyrer direkte assosiert med en handel fullt ut fradragsberettiget og kan inkluderes i inngangsverdien for den kjøpte kryptovalutaen i Norge.

Hvorvidt Skatteetaten faktisk godkjenner spredningen på eToro som et transaksjonsgebyr eller kun som spredning i stedet er ikke klart. Når du laster opp eToro XLSX-filen til Coinpanda vil spredningen for hver transaksjon alltid inkluderes som et transaksjonsgebyr siden vi mener dette er den mest riktige håndteringen av disse kostnadene med tanke på skatt. Dersom du i stedet mener at disse kostnadene ikke skal innkludes i inngangsverdien kan du ganske enkelt slette alle verdiene i Spread-kolonnen i Closed Positions-arket før du laster opp XLSX-filen til Coinpanda.

Sammendrag

I løpet av de siste årene har eToro blitt en veldig populær handelsplattform også for kryptovaluta. Enten du har oppnådd gevinst eller tap er det viktig å forstå de skattemessige implikasjonene og hvordan du beregner og rapporterer kapitalgevinsten riktig i skattemeldingen til Skatteetaten.

Fordi eToro tilbyr både ordinær handel og trading med CFD-kontrakter må transaksjoner fra eToro betraktes noe annerledes enn de fleste andre børser når det gjelder skatteberegninger. I denne artikkelen har vi forklart at ordinært kjøp og salg skal betraktes som vanlig handel ved å beregne kapitalgevinst i henhold til beregningsregler som FIFO-prinsippet som er mest brukt i Norge. Handel med giring derimot må vurderes ganske annerledes, og FIFO-prinsippet kan ikke benyttes på samme måte.

Coinpanda er i dag en av svært få tjenester for skatteberegning av kryptovaluta som kan gjøre skatteberegninger for handel på eToro riktig. Alt du trenger å gjøre er å eksportere en Excel-fil fra eToro som inneholder alle historiske transaksjoner og deretter laste opp filen.

Du kan registrere deg for en 100% gratis konto her, eller les først mer om hvordan tjenesten kan hjelpe deg med å rapportere skatt på bitcoin og kryptovaluta.

Viktig beskjed om eToro

Vi har mottatt mange tilbakemeldinger fra våre brukere om at flere andre kjente og populære tjenester for skatteberegning håndterer eToro-filer feil. Vi har sett bevis på at det ikke skilles mellom ordinære handler og CFD-posisjoner med giring som mest sannsynlig vil resultere i store feil i de endelige skatteberegningene. Hvis du tidligere har brukt en annen tjeneste for skatteberegning for eToro oppfordrer vi deg til å sjekke dette i detalj samt forstå de mulige skattekonsekvensene. Du kan kontakte oss i chat’en om du har flere spørsmål om dette.

Hold deg oppdatert med nyheter om kryptovaluta hver dag

Motta nyheter, guider oppdateringer rett til innboksen din! Registrer deg her slik at du ikke går glipp av et eneste nyhetsbrev.

KOM I GANG

Skatteberegning bitcoin og kryptovaluta

Prøv Coinpanda i dag og beregn skatten på under 20 minutter.