| Blogg

Har du prøvd den beste
skattetjenesten for krypto?

Registrer gratis
Skatteregler

Skatteberegning av kryptovaluta på eToro

Reading time: 7 mins

Oppdatert:

Publisert:

Import og håndtering av transaksjoner fra eToro for beregning av skatt er litt annerledes enn andre børser. En av grunnene til dette er at eToro tilbyr både ikke-leveraged kryptohandel og muligheten til å gå long eller short med opptil 2x gearing (CFD trading). Disse to typene handel må vurderes forskjellig når det gjelder skatteberegninger og vil bli forklart i detalj i denne artikkelen.

Eksporter transaksjonshistorikken fra eToro

Det første du må gjøre er å eksportere hele transaksjonshistorikken fra eToro som en XLSX-fil. Excel-filen skal inneholde fem ark totalt – ikke rediger eller slett noen av disse! Denne filen vil inneholde all informasjon om hver handel og transaksjon du har gjort på eToro i løpet av den valgte tidsperioden for eksporten. Du er begrenset til å eksportere transaksjonshistorikk for opptil ett år i hver fil. Du må eksportere filer for flere år hvis du har handlet på eToro i mer enn ett år.

Det er viktig å vite at denne filen også vil inkludere transaksjoner med aksjer, råvarer og ETFer. Coinpanda vil importere gevinst og tap for alle transaksjoner, inkludert aksjer og alle andre markeder i tillegg til kryptovalutaer.

Slik eksporterer du XLSX-filen fra eToro:

 1. Logg på eToro-kontoen din og naviger til ‘Portfolio’
  (https://www.etoro.com/portfolio)
 2. Velg ‘History’ i toppmenyen
 3. Klikk på ikonet for innstillinger (øverst til høyre)
 4. Klikk på ‘Account Statement’ i rullegardinmenyen
 5. Velg tidsperiode og klikk ‘Create’
 6. Klikk på Excel-ikonet øverst til høyre for å laste ned filen
 7. Last opp XLSX-filen til Coinpanda
etoro export
Trinn 1 – 4 for eksport av transaksjonshistorikken fra eToro
etoro sheets 2022
eToro XLSX-filstrukturen

Hjelp, eToro-filen min lastes ikke opp!

Hvis du opplever at Excel-filen ikke laster opp til Coinpanda er filen mest sannsynlig eksportert på et annet språk enn engelsk. For øyeblikket støttes kun engelske filer. Du kan endre språket til engelsk i eToro-kontoen din og eksportere en ny fil ved å følge trinnene ovenfor.

Non-leveraged handler

eToro lar deg handle krypto på to måter:

 1. Non-leveraged (kun long)
 2. Posisjoner med opptil 2x gearing (både long og short)

Når du gjør en handel uten gearing kjøper du i prinsippet kryptovalutaen på samme måte som på andre børser som Coinbase eller Binance. Hvis du har $500 på kontoen din, og bitcoin-prisen for øyeblikket er $50 000, kan du kjøpe maksimalt 0,01 BTC. Valutaen du har kjøpt kan nå overføres fra eToro til eToro-lommeboken din. Etter å ha mottatt BTC i eToro-lommeboken din kan du sende coinsa videre til en hvilken som helst annen børs eller en ekstern lommebok som Ledger, Trezor eller Exodus.

Hvis du kjøper krypto på eToro og deretter sender det til en annen lommebok eller børs hvor du selger myntene dine senere må det opprinnelige kostnadsgrunnlaget fra da myntene ble kjøpt på eToro opprinnelig bli betraktet i beregningene. Coinpanda håndterer dette automatisk for deg ved å analysere Excel-filen og forstå hvilke transaksjoner som er non-leveraged handler og om valutaen kjøpt er overført fra eToro eller ikke.

Eksempel 1

Du kjøper BTC for $500 den 23. desember og overfører deretter dette til din Binance-konto (via eToro-lommebok) 5. januar. Dette vil nå vises i Coinpanda som to transaksjoner som vist på bildet nedenfor. Som du kan se vil coinsa som kjøpes ha en inngangsverdi på $500 og vil bli betraktet på lik linje med alle andre ordinære kryptokjøp.

etoro 1 new
Merk: Etter å ha synkronisert Binance-kontoen din vil Coinpanda automatisk oppdage at 0,016874 BTC som er trukket fra eToro har blitt overført til Binance og vil automatisk slå dette sammen til en enkelt overføringstransaksjon.

Eksempel 2

Du kjøper 23 LINK-tokens verdt $800 (20. februar) før du selger alle tokenene ca tre måneder senere (10. mai 2021). Prisen på Chainlink har gått opp siden du opprinnelig kjøpte coinsa og du ender opp med en total fortjeneste på $396. Dette vil nå vises i Coinpanda som to transaksjoner som vist på bildet nedenfor.

etoro link

Aktive posisjoner

XLSX-filen fra eToro inneholder kun transaksjoner for lukkede posisjoner. Dette betyr at aktive posisjoner ikke kan importeres til Coinpanda. Din nåværende kryptobeholdning på eToro vil ikke reflekteres på Dashbordet eller i balansen som vises på Wallet-siden hos Coinpanda. Lommeboksaldoen din vil enten være tom eller kun vise USD.

Dette er fordi så lenge du har en aktiv posisjon på eToro har du valget til å enten lukke long-posisjonen ved å selge kryptovalutaen eller overføre coinsa ut av eToro. Hvis du vil at alle eToro-transaksjonene skal vises i Coinpanda må du først lukke alle posisjonene eller overføre alle kryptovalutaer du har kjøpt til en annen lommebok.

Leveraged posisjoner

Som nevnt lar eToro deg åpne marginposisjoner med gearing opptil 2x. Du kan gå enten long (kjøpe valutaen) eller short (selge valutaen). Skattebehandlingen av margin/belånte posisjoner skiller seg fra å kjøpe krypto på ordinær måte (spot). Den enkle forklaringen er at i stedet for å beregne realisert gevinst/tap ved å betrakte den opprinnelige kjøpesummen, må du i stedet vurdere den resulterende gevisten eller tapet for handelen eller posisjonen isolert.

Dette høres kanskje komplisert ut, men vi kan forklare det med et enkelt eksempel: Du har kun kjøpt krypto på Coinbase inntil du bestemmer deg for å åpne en eToro-konto for å shorte bitcoin. På Coinbase har du kun kjøpt BTC ved én anledning. Dette er alle transaksjonene dine med bitcoin frem til i dag:

 • Kjøp av 0,1 BTC på Coinbase, 15. mars 2022 (spot)
 • Salg av 0,2 BTC på eToro, 10. april 2022 (2x shortposisjon)

Etter FIFO-prinsippet må vi beregne den opprinnelige kjøpesummen for 0,2 BTC solgt 10. april. Men dette kan ikke gjøres siden du kun har kjøpt 0,1 BTC før denne datoen, for ikke å nevne at du fortsatt har 0,1 BTC hos Coinbase etter å ha solgt 0,2 BTC på eToro! Som du sikkert nå forstår kan vi ikke bruke samme beregningsprinsipp for shortsalg som for spothandel siden vi selger kryptovaluta som aldri ble kjøpt i utgangspunktet. Det samme gjelder short- og long-posisjoner med marginhandel eller giring.

Vi har skrevet en detaljert artikkel om beskatning av kryptovaluta marginhandel på bloggen vår hvis du vil lære mer om dette emnet: Kryptovaluta: Skatt på marginhandel og futures

Coinpanda vil ta realisert gevinst og tap fra belånte posisjoner på eToro i betraktning hvis du importerer en Excel-fil som inneholder slike handler. Det betyr at hvis du gikk long 2x på eToro og endte med en fortjeneste på $250 etter å ha lukket posisjonen vil dette bli importert som en gevinsttransaksjon på $250 hos Coinpanda, og det totale beløpet vil bli betraktet som realisert kapitalgevinst.

Hvis du derimot gikk 2x long og handelen resulterte i et tap på $400, vil denne transaksjonen bli importert som et tap på $400 og det totale beløpet vil bli ansett som et realisert kapitaltap.

Slik vil dette se ut hos Coinpanda:

etoro realized pnl

Hvis du har kun gjort disse to handlene på eToro i løpet av et enkelt skatteår vil du rapportere et netto kapitaltap på $150 som kan benyttes til å redusere andre kapitalgevinster (og muligens andre inntekter).

eToro spread

En funksjon som skiller eToro fra andre handelsplattformer er at du ikke betaler noen avgifter (fees) direkte når du kjøper eller selger kryptovalutaer. I stedet opererer eToro med det de kaller spread (spredning) som er forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen. Dette betyr at posisjonen din vil vise et tap umiddelbart etter kjøp av kryptovalutaen, og dette tapet vil tilsvare spredningen du betalte.

Denne spredningen blir også referert til som meglergebyret av eToro, noe som betyr at det kan sees på som et gebyr eller en avgift direkte assosiert med transaksjonen i stedet for alminnelig kjøp- og salg-spread hos andre børser. Transaksjonsgebyrer anses generelt som fradragsberettigede kostnader og kan inkluderes i kostnadsgrunnlaget for den kjøpte eiendelen eller valutaen og vil derfor bli fratrukket fra kapitalgevinstene dine.

Hvorvidt Skatteetaten vil vurdere spreaden på eToro som et transaksjonsgebyr eller kun som en spread i stedet er uklart per i dag. Når du laster opp eToro XLSX-filen til Coinpanda vil spredningen for hver transaksjon alltid inkluderes som et transaksjonsgebyr siden vi mener dette er den mest nøyaktige skattebehandlingen for disse kostnadene. La oss anta at du derimot mener at disse kostnadene ikke er fradragsberettigede. I dette tilfellet kan du ganske enkelt slette alle verdiene i Spread-kolonnen i Closed Positions-arket før du laster opp XLSX-filen til Coinpanda.

Rollover fees

Du vil betale en liten rollover- eller overnight-gebyr når du har en CFD-posisjon over natten. Dette gebyret gjelder for alle CFD-markeder på eToro, inkludert kryptovalutaer og aksjer. Coinpanda vil automatisk oppdage rollover gebyr som er trukket fra saldoen din og importere transaksjonene som marginhandelsgebyrer. Det totale beløpet for betalte gebyrer vil bli inkludert i skattesammendraget ditt slik at du kan rapportere disse som fradragsberettigede kostnader i skattemeldingen hvis Skatteetaten tillater det.

Staking, renter og airdrops

Hvis du har visse kryptovalutaer stående hos eToro, for eksempel Cardano (ADA), vil du også kunne motta staking rewards. Generelt vil kryptovaluta mottatt som staking rewards bli ansett som inntekt fra et skatteperspektiv og bør rapporteres i skattemeldingen som sådan. Heldigvis vil Coinpanda importere alle staking rewards mottatt på eToro og inkludere det totale beløpet i skatterapportene dine. Det samme gjelder rentebetalinger og airdrops, som under visse omstendigheter kan bli utbetalt av eToro.

Sammendrag

I løpet av de siste par årene har eToro blitt en veldig populær handelsplattform også for kryptovaluta. Enten du har oppnådd gevinst eller tap fra handel på eToro er det viktig å forstå de skattemessige implikasjonene og hvordan du beregner og rapporterer gevinst/tap riktig.

Fordi eToro tilbyr både ordinær handel og belånte posisjoner (giring) trenger transaksjoner fra eToro spesiell vurdering når det kommer til skatteberegninger. I denne artikkelen har vi forklart at handel uten belåning bør betraktes på lik linje som ordinær handel på en hvilken som helst annen børs ved å beregne kapitalgevinsten i henhold til regler som FIFO-prinsippet som benyttes vanligvis. På den annen side må girede posisjoner vurderes ganske annerledes og FIFO-prinsippet kan ikke brukes på samme måte.

Coinpanda er en av svært få skattetjenester for kryptovaluta som kan utføre skatteberegninger for handel på eToro riktig i dag. Alt du trenger å gjøre er å eksportere en Excel-fil fra eToro som inneholder alle dine historiske transaksjoner og deretter laste opp filen til Coinpanda.

Du kan registrere deg for en 100% gratis konto eller først lese mer om hvordan tjenesten kan hjelpe deg med å rapportere skatt på kryptovaluta. Coinpanda har full støtte for skatterapportering i Norge i henhold til de siste retningslinjene utgitt av Skatteetaten vedrærende kryptovaluta og skatt.

Viktig melding angående eToro

Vi har mottatt en rekke rapporter fra brukere om at flere andre populære skattetjenester håndterer filer fra eToro feil. Vi har sett at disse tjenestene ikke skiller mellom ordinære og belånte posisjoner, noe som mest sannsynlig vil resultere i store feil i de resulterende skatteberegningene. Hvis du bruker eller har brukt en annen skatteplattform for eToro tidligere, oppfordrer vi deg til å sjekke dette i detalj samt forstå de mulige skatteimplikasjonene.

KOM I GANG

Free Report Preview

Importer transaksjoner og se gratis forhåndsvisning av skatterapporten.

Prøv Coinpanda i dag og beregn skatten på under 20 minutter.

Registrer gratis