| Blogg

Har du prøvd den beste
skattetjenesten for krypto?

Registrer gratis
Skatteregler

Guide: Skatt på Mining av Kryptovaluta & Bitcoin i Norge

Reading time: 4 mins

Oppdatert:

Publisert:

Har du minet (utvinnet) kryptovaluta som f.eks Bitcoin eller Ethereum? Er du usikker på hvordan inntekt fra mining skal rapporteres i skattemeldingen, eller hvor mye skatt du må betale for kryptovalutaen du har mottatt? I denne artikkelen vil vi forklare alt du trenger å vite om skatteregler for mining av kryptovaluta, i tillegg til hvilke kostnader du har lov til å rapportere som fradrag slik at du ikke betaler mer skatt enn nødvendig.

Mining som hobby eller virksomhet

Først og fremst er det viktig å bestemme om aktiviteten vil bli klassifisert som virksomhet eller kun som hobby fra Skatteetatens synspunkt. Dette vil potensielt ha stor innvirkning på hvor mye skatt du må betale, og selv om det er noe uklart hvilke krav som må oppfylles for virksomhet finnes det noen generelle retningslinjer vi kan bruke som utgangspunkt. Følgende fire vilkår må oppfylles for at aktiviteten forbundet med utvinning av kryptovaluta skal anses som virksomhet:

  • Miningen må foregå over et visst tidsrom
  • Aktiviteten må ha et visst omfang (f.eks hvor mye tid du bruker)
  • Du forventer å gå med overskudd
  • Du utvinner kryptovaluta for egen regning og risiko

Som vi ser av disse fire punktene er det ikke alltid rett frem å klassifisere aktiviteten som virksomhet eller ikke, og det er helt klart flere subjektive hensyn som må tas i betraktning. Merk at alle fire punkter må oppfylles for at Skatteetaten vil kunne anse at du driver virksomhet. For mer informasjon om virksomhet og oppfyllelse av vilkårene kan du se Skatte-ABC 2020 (Virksomhet – allment).

Dersom du driver med utvinning av kryptovaluta som fulltidsjobb og går med overskudd hver måned vil aktiviteten mest sannsynlig bli klassifisert som virksomhet. På den annen side vil dette sannsynligvis ikke være tilfelle dersom du kun miner med en stasjonær PC hjemme på fritiden og går med relativt lite overskudd.

Inntektsskatt

All kryptovaluta du mottar fra mining vil fortløpende skattlegges som inntekt. Det betyr at du må beregne markedsverdien på det tidspunktet du mottar kryptovalutaen og holde oversikt over alt du har mottatt til enhver tid i løpet av året. Til slutt skal du summere alt du har mottatt og rapportere dette i skattemeldingen året etter.

Eksempel: du har minet Ethereum (ETH) og har mottatt coins på forskjellige dager. Du må da beregne verdien i norske kroner for hver dag. Slik vil det se ut hvis du har mottatt ETH ved fem forskjellige anledninger:

Tx No.DatoValuta mottattETH-kursMarkedsverdi
120.6.20203.0 ETH4 100 kr12 300 kr
214.7.20204.5 ETH3 800 kr17 100 kr
328.7.20203.5 ETH4 800 kr16 800 kr
419.8.20203.0 ETH3 400 kr10 200 kr
510.9.20202.5 ETH3 600 kr9 000 kr

Den totale skattepliktige inntekten i dette eksemplet finner vi som summen av markedsverdien for alle transaksjonene:

Skattbar inntekt:

12 300 + 17 100 + 16 800 + 10 200 + 9 000 = 65 400 kr

Av dette beløpet må du betale 22% inntektsskatt som blir 14 388 kr hvis aktiviteten anses som en hobby. Dersom du driver næringsvirksomhet må du i tillegg betale trygdeavgift og trinnskatt som betyr at du i verste fall må betale 49,6% skatt. Trinnskatt beregnes ut i fra din totale skattbare inntekt i løpet av året.

Hvis du sliter med å holde oversikt over markedsverdien over mottatt kryptovaluta for hver enkelt dag kan det være lurt å benytte en tjeneste for skatteberegning av kryptovaluta som gjør alle nødvendige beregninger for deg helt automatisk. En tjeneste som Coinpanda, som i dag brukes av mange norske minere, lar deg og generere og laste ned en PDF-rapport som viser det totale inntektsbeløpet i norske kroner du skal rapportere i skattemeldingen.

Salg av kryptovaluta fra mining

I artikkelen Skatt på Kryptovaluta & Bitcoin: Skattemelding 2020 har vi forklart skattereglene for kjøp, salg og trading av kryptovaluta mer i detalj, inkludert hvordan man beregner gevinst/tap. Kort oppsummert så behandles kryptovaluta på samme måte som formuesobjekter i Norge med tanke på skatt. Det betyr at hver gang du selger, trader eller på en annen måte veksler kryptovaluta må du beregne den resulterende kapitalgevinsten og rapportere dette i skattemeldingen. Dersom du selger kryptovaluta mottatt fra mining vil du derfor også betale kapitalgevinstskatt hvis verdien har økt siden tidspunktet du mottok valutaen.

La oss gå tilbake til eksemplet over. Du bestemmer deg senere for å selge 14 ETH som du tidligere har mottatt fra mining. Du selger beholdningen den 20. september 2020 når prisen på Ethereum er 4 400 kr og du mottar totalt 61 600 kr tilbake. For å beregne kapitalgevinsten må vi også kjenne til kostnadsgrunnlaget, også kalt inngangsverdien. Ved hjelp av FIFO-prinsippet finner vi kostnadsgrunnlaget på denne måten:

Kostnadsgrunnlag:

12 300 + 17 100 + 16 800 + 10 200 = 56 400 kr

Den resulterende kapitalgevinsten blir da funnet som:

Kapitalgevinst:

61 600 – 56 400 = 5 200 kr

Av dette beløpet må du betale 22% skatt som da blir 1 144 kr. Hvis du driver virksomhet så vil effektiv skattesats bli opptil 49,6% på samme måte som for inntektsskatt nevnt tidligere.

Dette var et veldig enkelt eksempel med kun fem transaksjoner. Hvis du har utvinnet kryptovaluta over lengre tid kan det hende du har flere hundre transaksjoner du må beregne for å finne den resulterende kapitalgevinsten. For å lære mer om beregning av gevinst/tap kan du lese vår grundige skatteveiledning for Norge som oppdateres jevnlig.

Fradrag for kostnader

Når du beregner skattepliktig inntekt fra mining kan du få fradrag for kostnader du har hatt i løpet av året som er direkte forbundet med aktiviteten. Eksempler på kostnader som gir fradrag er utgifter til strøm og innkjøp av maskinvare.

For strøm kan du kun rapportere økningen av de totale strømkostnadene som skyldes miningen. Du kan derfor ikke få fradrag for strømkostnader som har gått med til oppvarming av huset eller liknende. Fradrag som du rapporterer i skattemeldingen bør og kunne dokumenteres skikkelig i tilfelle Skatteetaten etterspør dette senere.

Dersom du har investert i maskinvare som i hovedsak brukes til mining kan du fradragsføre hele beløpet så lenge det ikke overskrider 15 000 kr. For beløp større enn det kan du avskrive kostnaden over flere år på skjema RF-1084.

Konklusjon

Kryptovaluta mottatt fra mining eller utvinning må rapporteres som inntekt enten aktiviteten anses som virksomhet eller ikke. Generelt sett må du betale 22% skatt på overskuddet, men dersom du driver virksomhet må du i tillegg betale trygdeavgift og trinnskatt som medfører at den totale skattesatsen kan bli hele 49,6%. Hvis du driver med mining av kryptovaluta i dag, eller hvis du planlegger å gjøre dette en gang i fremtiden, bør du vurdere de skattemessige implikasjonene diskutert i denne artikkelen for å unngå problemer med Skatteetaten.

Hvis du har et stort antall innkommende transaksjoner fra mining av kryptovaluta blir det fort en vanskelig oppgave å holde oversikt over alle nødvendige beregninger. Coinpanda er en populær skattetjeneste som i dag brukes av mange personer i Norge som miner kryptovaluta. Tjenesten holder oversikt over alle transaksjoner og beregner markedsverdien i norske kroner helt automatisk. Du kan og laste ned en PDF-rapport som viser din totale inntekt fra utvinning av kryptovaluta og nøyaktig hva du trenger å rapportere i skattemeldingen.

Du kan registrere deg for en 100% gratis konto her, eller les først mer om hvordan tjenesten kan hjelpe deg med å rapportere skatt på bitcoin og kryptovaluta.

KOM I GANG

Free Report Preview

Importer transaksjoner og se gratis forhåndsvisning av skatterapporten.

Prøv Coinpanda i dag og beregn skatten på under 20 minutter.

Registrer gratis