| Blogg

Har du prøvd den beste
skattetjenesten for krypto?

Registrer gratis
Skatteregler

Guide: Skatteregler for Staking av Kryptovaluta

Reading time: 4 mins

Oppdatert:

Publisert:

Har du mottatt kryptovaluta fra staking og lurer nå på hvordan du skal rapportere dette i skattemeldingen og hva du må betale i skatt? Dagens regelverk for beskatning av staking rewards er heldigvis veldig klart definert i Norge, og i denne artikkelen vil vi forklare alt du trenger å vite om hva Skatteetaten sier om staking og hvordan du rapporterer dette i skattemeldingen.

Virksomhet eller hobby

På samme måte som for mining av kryptovaluta er det viktig å først avgjøre om aktiviteten vil av Skatteetaten anses som virksomhet eller ikke. Om du mottar staking rewards og dette klassifiseres som virksomhet vil du betale mer i skatt.

Følgende fire vilkår må oppfylles for at aktiviteten forbundet med staking av kryptovaluta skal anses som virksomhet:

  • Stakingen må foregå over et visst tidsrom
  • Aktiviteten må ha et visst omfang
  • Du forventer å gå med overskudd
  • Du staker kryptovaluta for egen regning og risiko

Som vi ser av disse fire punktene er det ikke alltid rett frem å klassifisere aktiviteten som virksomhet eller ikke, og det er helt klart flere subjektive hensyn som må tas i betraktning. Merk at alle fire punkter må oppfylles for at Skatteetaten vil kunne anse at du driver virksomhet. For mer informasjon om virksomhet og oppfyllelse av vilkårene kan du se Skatte-ABC 2020 (Virksomhet – allment).

Inntektsskatt

Staking er på mange måter relativt likt mining av kryptovaluta selv om måten nye coins blir frigjort på er forskjellig. Skatteetaten skiller ikke mellom mining og staking av kryptovaluta med tanke på beskatning. På denne siden konkretiserer Skatteetaten at de samme skattereglene gjelder både for «Proof of Work» (mining) og «Proof of Stake» (staking).

Det betyr at kryptovaluta du har mottatt som staking rewards beskattes som ordinær inntekt på tidspunktet da valutaen ble tilgjengelig i lommeboken. Markedsverdien i norske kroner benyttes som grunnlag for beregning av inntektsskatt. Dette gjelder både staking som virksomhet og hobby.

La oss se nærmere på dette ved hjelp av et praktisk eksempel. Du har staket Tezos (XTZ) på Coinbase og lurer nå på hvordan du skal beregne inntekten du må rapportere i skattemeldingen. Det første du må gjøre er å beregne verdien i norske kroner for det du har mottatt hver enkelt dag. For enkelhetsskyld antar vi at du har mottatt XTZ-tokens ved fire anledninger:

Tx No.DatoValuta mottattXTZ-kursMarkedsverdi
11.5.202043 XTZ27,50 kr1 182,50 kr
21.6.202057 XTZ29,40 kr1 646,40 kr
31.7.202053 XTZ22,70 kr1 203,10 kr
41.8.202049 XTZ31,40 kr1 538,60 kr

Den totale skattepliktige inntekten i dette eksemplet er ganske enkelt summen av markedsverdien for alle transaksjonene:

Skattbar inntekt:

1 182,50 + 1 646,40 + 1 203,10 + 1 538,60 = 5 570,60 kr

Den totale inntekten fra staking blir 5 570,60 kr og skal rapporteres som skattepliktig inntekt året etter. Som nevnt tidligere skal det betales 22% skatt på inntekt fra staking som i dette eksemplet vil utgjøre 1 226 kr.

Hvis du sliter med å holde oversikt over markedsverdien over mottatt kryptovaluta fra staking for hver enkelt dag kan det være lurt å benytte en tjeneste for skatteberegning av kryptovaluta som gjør alle nødvendige beregninger for deg helt automatisk. En tjeneste som Coinpanda lar deg og laste ned en PDF-rapport som viser det totale inntektsbeløpet i norske kroner du skal rapportere i skattemeldingen.

Skatt på kapitalgevinst

I artikkelen Skatt på Kryptovaluta & Bitcoin: Skattemelding 2020 har vi gått nærmere inn på skatteregler for kjøp, salg og trading av kryptovaluta i Norge. Kort oppsummert så beskattes kryptovaluta på samme måte som formuesobjekter. Det betyr at hver gang du selger, trader eller på en annen måte veksler kryptovaluta, må du beregne realisert gevinst/tap. Den resulterende kapitalgevinsten skal deretter rapporteres i skattemeldingen. Dersom du selger kryptovaluta mottatt fra staking vil du derfor også betale kapitalgevinstskatt hvis verdien har økt fra da du mottok valutaen.

Det medfører at hvis du senere bestemmer deg for å selge 100 Tezos i eksemplet ovenfor må du beregne realisert gevinst/tap som skal rapporteres i skattemeldingen. La oss anta at du selger 100 XTZ-tokens den 15. september 2020. Denne dagen handles XTZ til 55 kr og du mottar derfor totalt 5 500 kr. For å beregne realisert gevinst må vi først finne kostnadsgrunnlaget. Ved hjelp av FIFO-metoden finner vi kostnadsgrunnlaget på denne måten:

Kostnadsgrunnlag:

1 182,50 + 1 646,40 = 2 828,90 kr

Den resulterende gevinsten blir da funnet som:

Kapitalgevinst:

5 500 – 2 828,90 = 2 671,10 kr

Du må derfor rapportere 2 671,10 kr som kapitalgevinst i skattemeldingen og betale 22% skatt av dette beløpet.

Som vi nå har lært blir kryptovaluta mottatt som staking rewards skattlagt to ganger: først når vi mottar valutaen i lommeboken (22% inntektsskatt), og senere når vi selger valutaen gitt at verdien har steget (22% kapitalgevinstskatt).

For å lære mer om beregning av gevinst/tap kan du lese vår grundige skatteveiledning for kryptovaluta i Norge som oppdateres jevnlig.

Konklusjon

Kryptovaluta mottatt fra staking skattlegges på samme måte som kryptovaluta fra mining i Norge. Det betyr at du må beregne markedsverdien for alt du har mottatt i løpet av året og rapportere dette i skattemeldingen året etter. Av denne summen vil du betale 22% inntektsskatt, men husk at skattesatsen vil kunne øke helt opp til 49,6% dersom Skatteetaten mener aktiviteten skal anses som virksomhet.

Hvis du har et stort antall innkommende transaksjoner fra staking av kryptovaluta blir det fort en utfordrende oppgave å holde oversikt over alle nødvendige beregninger. Coinpanda er en populær skattetjeneste som i dag brukes av svært mange i Norge som mottar kryptovaluta i form av staking rewards. Tjenesten holder oversikt over alle transaksjoner og beregner markedsverdien i norske kroner helt automatisk. Du kan og laste ned en PDF-rapport som viser din totale inntekt fra både staking og mining av kryptovaluta og nøyaktig hva du trenger å rapportere i skattemeldingen.

Du kan registrere deg for en 100% gratis konto her, eller les først mer om hvordan tjenesten kan hjelpe deg med å rapportere skatt på bitcoin og kryptovaluta.

KOM I GANG

Free Report Preview

Importer transaksjoner og se gratis forhåndsvisning av skatterapporten.

Prøv Coinpanda i dag og beregn skatten på under 20 minutter.

Registrer gratis