| Blogg

Har du prøvd den beste
skattetjenesten for krypto?

Registrer gratis
Skatteregler

Guide: Rapportering tapt og stjålet kryptovaluta

Reading time: 5 mins

Oppdatert:

Publisert:

Ingen liker å miste sine hardt opptjente penger eller investeringer. Dessverre har ganske mange personer opplevd å miste kryptovaluta som følge av enten tyveri, svindel, hackerangrep eller på andre måter. Om du har vært utsatt for dette lurer du nå kanskje på hvordan slike hendelser skal rapporteres i skattemeldingen, og hvorvidt du har lov til å føre tapte investeringer som fradragsberettiget tap eller ikke.

Scenarier for tapt eller stjålet kryptovaluta

Det er flere forskjellige måter du kan oppleve å miste tilgangen til eller bli frastjålet kryptovaluta på. De vanligste scenariene i dag er først og fremst:

  • Mistet tilgang til egen lommebok (private nøkler)
  • Personlig hackerangrep (f.eks egen PC eller mobiltelefon)
  • Tap av midler som følge av hackerangrep mot børser
  • Børser som brått avvikler driften eller nedlegges
  • Svindel (f.eks ICOs)

Hver av disse scenariene vil bli diskutert mer detaljert nedenfor.

Mistet tilgang til egen lommebok

Hvordan du oppbevarer egen kryptovaluta er viktigere i dag enn noen gang tidligere, og det er svært viktig å oppbevare en sikkerhetskopi av dine private nøkler til enhver tid i tilfelle du skulle oppleve å miste tilgangen til lommeboken. Dersom du mister dine private nøkler uten å ha backup er det dessverre veldig få måter å gjenopprette tilgangen på nytt, og verdiene er sannsynligvis tapt for alltid.

Merk at du bør aldri oppbevare kopi av dine private nøkler et sted hvor andre personer kan ha tilgang. Hvem som helst som har dine private nøkler har fullgang til kryptovalutaen som er lagret i lommeboken.

For mer informasjon har vi tidligere skrevet en detaljert guide om sikker oppbevaring av kryptovaluta.

Skatteetaten har ikke uttalt seg direkte om hvordan tap av kryptovaluta som følge av mistet tilgang til egen lommebok skal rapporteres. Det eneste vi kan støtte oss på er at et realisert tap av kryptovaluta gir rett til fradrag, men dette vil i de fleste situasjoner kun omfatte når du selger kryptovaluta for eksempel på en børs eller markedsplass.

I henhold til skatteloven § 5-1 annet ledd er det skatteplikt for kapitalgevinster ved realisasjon av formuesobjekt utenfor virksomhet. Tilsvarende gis det fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt (…)

– Skatteetaten

Det er usikkert hvordan Skatteetaten vil vurdere tap av kryptovaluta som direkte konsekvens av at du har mistet dine private nøkler. Dersom du har tapt kryptovaluta for et større beløp vil vi anbefale å kontakte Skatteetaten direkte for å få en avklaring om akkurat din situasjon. Er du heldig vil du få lov til å rapportere hele beløpet som fradragsberettiget tap slik at du vil få tilbake mer på skatten dette året.

For direkte hendvendelser til Skatteetaten kan du gå til siden for kontaktskjema for privatpersoner.

Hackerangrep

Det har vært flere tilfeller av omfattende hackerangrep både mot privatpersoner som eier kryptovaluta og mot børser som sitter på store verdier helt siden de første kryptobørsene ble etablert for flere år siden. Selv om de fleste børser som for eksempel Coinbase og Binance strekker seg langt for å sikre plattformen er ingen nettsider 100% sikret mot hackerangrep, og det vil sannsynligvis skje flere vellykkede angrep også i fremtiden.

Skatteetaten definerer tyveri i skattesammenheng som:

Er en gjenstand fratatt eieren ved tyveri, underslag eller annen kriminell handling, behandles eieren ved skattleggingen som om eiendomsretten til gjenstanden opphørte da handlingen ble gjennomført. Dette gjelder med mindre eieren har fått eller det er klart at han vil få gjenstanden tilbake.

– Skatte-ABC 9.8 Tyveri/underslag mv. (Skatteetaten)

Denne definisjonen er noe uklar siden den er veldig generell og heller ikke sier noe om hvorvidt man har rett til å rapportere et tyveri som fradragsberettiget tap eller ikke. Igjen så anbefaler vi at du tar kontakt med Skatteetaten direkte dersom du har opplevd å miste bitcoin eller annen kryptovaluta som direkte konsekvens av et målrettet hackerangrep.

Stenging av børser

Flere børser og markedsplasser har de siste årene brått avviklet driften, og heller ikke latt brukerne gjøre uttak av egen kryptovaluta som var på kontoen før nettsiden ble tatt ned. To av de mest kjente hendelsene de siste årene har kanskje vært stengingen av Cryptopia og QuadrigaCX. Dette resulterte i at tusenvis av kunder over hele verden mistet all verdi som var på disse børsene, og disse personene lurer nå sikkert på om de kan få tilbake på skatten eller ikke som følge av dette.

Som et eksempel kan vi anta at du oppbevarte 2 bitcoin på Cryptopia på tidspunktet da børsen ble stengt. Du betalte i utgangspunktet 80 000 kr da du anskaffet kryptovalutaen tidligere, og hvis du da benytter en utgangsverdi lik 0 kr vil du ha et realisert tap på 80 000 kr.

Fra et skatteperspektiv er det ikke klart om et tap som følge av at en børs stenges kan rapporteres som fradragsberettiget tap. Skatteteetaten har heller ikke kommet med noen uttalelse om dette, så vi anbefaler derfor at du tar kontakt direkte for å få en avklaring før du rapporterer dette i skattemeldingen.

ICO-svindler

Det er og dessverre mange svindelforsøk i kryptovaluta-verdenen, og ICO-svindler er en av de mest vanlige metodene som benyttes av kriminelle i dag. Det finnes flere eksempler på ICO’er der personer som investerte aldri mottok noen tokens som de var lovet, og de som stod bak ICO’en forduftet i stedet med alle verdiene. Det finnes heller ingen klar skatteveiledning for slike hendelser, så igjen anbefaler vi å kontakte skatteetaten direkte om du har tapt kryptovaluta som følge av svindel.

Vi kan se nærmere på et praktisk eksempel for å forklare hvordan du ville rapportert dette dersom Skatteetaten godkjenner at tapet kan rapporteres som fradragsberettiget tap. La oss anta at du har investert 30 000 kr i en ICO for token XYZ. ICO’en viste seg senere å være svindel og du mottok aldri noen tokens tilbake. Hvis dette tapet gir rett til fradrag ville du rapportert dette som et salg med kostnadsgrunnlag lik 30 000 kr (inngangsverdi) og salgspris (utgangsverdi) lik 0 kr. Dette vil da resultere i et realisert tap på 30 000 kr.

Konklusjon

Konklusjonen fra denne artikkelen bør være at det foreløpig ikke finnes noen klar veiledning om hvordan man skal rapportere tapt eller stjålet kryptovaluta i skattemeldingen. Dette gjelder både tap av kryptovaluta som følge av mistet tilgang til egen lommebok, hackerangrep, stenging av børser, eller svindelforsøk.

I alle tilfeller anbefaler vi at du kontakter Skatteetaten direkte for å få en offisiell avklaring. Er du heldig vil du kunne rapportere tapet som et fradragsberettiget tap slik at du kan få tilbake på skatten.

Hvis du har kjøpt eller solgt kryptovaluta er det veldig viktig å holde oversikt over alle transaksjoner med kryptovaluta og rapportere skatten riktig for å unngå tillegsskatt fra Skatteetaten. En tjeneste som Coinpanda gjør det veldig enkelt å rapportere kryptovaluta i skattemeldingen, og du kan enkelt klassifisere både mistet eller stjålet krypto slik at du til enhver tid har full oversikt over dette.

Du kan registrere deg for en 100% gratis konto her, eller les først mer om hvordan tjenesten kan hjelpe deg med å rapportere skatt på bitcoin og kryptovaluta.

For å lære mer om hvordan du beregner og rapporterer kapitalgevinst for kryptovaluta i Norge etter regler fra Skatteetaten anbefaler vi å lese vår guide til beregning av skatt for bitcoin og kryptovaluta som oppdateres regelmessig.

KOM I GANG

Free Report Preview

Importer transaksjoner og se gratis forhåndsvisning av skatterapporten.

Prøv Coinpanda i dag og beregn skatten på under 20 minutter.

Registrer gratis