Coinpanda logo
Guider

Guide til DeFi og skatt for 2022

Decentralized Finance (DeFi) økosystemet har uten tvil vært det hotteste temaet i kryptovaluta-verdenen i 2020. Med utviklingen av DeFi-protokoller som bygger på Ethereum har kryptoinvestorer nå muligheten til å «stacke sats» ved f.eks å tilby likviditet til markedsplasser som Uniswap eller å låne ut kryptovaluta gjennom desentraliserte protokoller som Aave og Compound. Med denne nye ...

Reading time: 11 mins

Oppdatert:

Decentralized Finance (DeFi) økosystemet har uten tvil vært det hotteste temaet i kryptovaluta-verdenen i 2020. Med utviklingen av DeFi-protokoller som bygger på Ethereum har kryptoinvestorer nå muligheten til å «stacke sats» ved f.eks å tilby likviditet til markedsplasser som Uniswap eller å låne ut kryptovaluta gjennom desentraliserte protokoller som Aave og Compound.

Med denne nye teknologien kommer også spørsmålet om hvordan du beregner og rapporterer skatt på DeFi til Skatteetaten. I denne artikkelen vil vi se nærmere på de nåværende skatteimplikasjonene av DeFi-transaksjoner, samt forklare hvordan du korrekt rapporterer aktiviteter som yield farming, liquidity mining, utlån og lån i skattemeldingen.

Skatteregler kryptovaluta

Generelt sett må man rapportere og betale skatt for både kapitalgevinst og inntekt fra kryptovaluta i de fleste land, og dette inkluderer også Norge. I likhet med aksjer må gevinst/tap beregnes hver gang du selger eller veksler en kryptovaluta. Den resulterende netto-gevinsten skal deretter rapporteres i skattemeldingen året etter. Har du et samlet realisert tap fra kryptovaluta kan du rapportere dette som tap i skattemeldingen, og på den måten redusere det du betaler i skatt for annen inntekt (som for eksempel ordinær lønnsinntekt).

Har du mottatt kryptovaluta fra mining, staking, airdrops eller rentebetalinger må også dette rapporteres i skattemeldingen. Inntekt fra kryptovaluta skal rapporteres som markedsverdien på tidspunktet for transaksjonen da du mottok dette i lommeboken eller på børskontoen.

Siden DeFi er en relativt ny sektor innen kryptoindustrien som helhet eksisterer det ingen spesifikke skatteregler i dag som direkte adresserer DeFi-økosystemet. Likevel har mange skattemyndigheter, inkludert Skatteetaten, publisert generelle retningslinjer for hvordan kjøp, salg og trading av kryptovaluta skal betraktes skattemessig. Vi kan derfor benytte det allerede eksisterende regelverket for å bedre forstå de skattemessige implikasjonene av DeFi-transaksjoner i dag.

Hvis du vil lære mer om generelle skatteregler for Bitcoin og kryptovaluta anbefaler vi at du leser vår guide Skatt på Kryptovaluta & Bitcoin: Komplett Guide for 2022.

Hva er DeFi?

DeFi er en forkortelse for Decentralized Finance og er en sub-sektor innenfor kryptovaluta som gjør det mulig å få tilgang til og benytte tradisjonelle finansielle tjenester som lån og utlån uten bruk av mellommenn (f.eks. banker, finansinstitusjoner osv.). Noen av fordelene med DeFi er reduserte kostnader, mindre forsinkelse og økt tillit ved bruk av smart contracts og blokkjede-teknologi.

I dag er de fleste populære DeFi-applikasjoner bygget på toppen av Ethereum-nettverket. Mange av plattformene som dukket opp i 2020 har allerede sett en formidabel økning i antall brukere på svært kort tid. Spesielt har veksling av kryptovaluta på desentraliserte markedsplasser og Automated Market Making (AMM) tiltrukket et stort antall kryptohandlere ved å tilby et alternativ til sentraliserte børser.

Med DeFi kommer også noen ganske spesielle og unike skattesituasjoner som det er viktig å forstå konsekvensene av. Denne artikkelen vil fokusere på DeFi-transaksjoner innenfor Ethereum-økosystemet, men de generelle retningslinjene som er forklart vil også gjelde for protokoller bygget på andre blokkjeder som f.eks Polkadot.

Hvis du ønsker å få en bedre forståelse av hva DeFi er, anbefaler vi å lese vår grundige DeFi-guide: Hva er Decentralized Finance?

Skatt på utlån (lending)

Flere plattformer gjør det mulig å låne ut kryptovaluta og motta renter tilbake. Renteinntekter fra kryptovaluta-lån må rapporteres i skattemeldingen på lik linje med gevinst fra kjøp, salg og trading.

Hvordan man faktisk opptjener renter fra DeFi-plattformer fungerer generelt sett på to ulike måter i dag: Enten så mottar man nye tokens i lommeboken med et fast intervall så lenge man låner ut kryptovalutaen, eller så vil verdien av LP-tokensa øke med tiden slik at man vil motta et høyere antall tokens av den underliggerende kryptovalutaen når man veksler tilbake.

Om dette høres komplisert ut så frykt ikke! Vi vil nå foklare dette i mer detalj sammen med praktiske eksempler for å forstå dette bedre.

Nye tokens mottatt fra utlån av kryptovaluta

Generelt sett vil renter mottatt i samme valuta som det du har lånt ut bli klassifisert som inntekt når det kommer til skatt. Dette gjelder både for renteinntekter for sparekonto i banken, sentraliserte kryptolplattformer (BlockFi, Celsius osv), og DeFi-plattformer.

La oss anta at du har låst opp ETH i en DeFi-plattform som betaler en daglig rente i samme valuta – ETH i dette tilfellet. Det betyr at balansen i lommeboken øker hver dag frem til du bestemmer deg for å kansellere utlånet. Dette ligner derfor mye på renter mottatt til en bankkonto og anses derfor som ordinær inntekt for skatteformål.

Økt verdi av LP-tokens

Mange av de mest populære DeFi-plattformene i dag har utstedt sine egne tokens, ofte referert til som Liquidity Pool Tokens (LPT).

Måten dette fungerer på er at du først må veksle token A (f.eks. ETH) mot token B (f.eks. cETH) som er en LPT. Slike tokens representerer din andel i den totale likviditets-poolen. I stedet for å motta renter i form av nye tokens, øker i stedet verdien av stake’n din mens antallet LPT-er i lommeboken forblir uendret. Det betyr at du vil motta flere tokens (f.eks. ETH) når du senere veksler LPT-ene tilbake for den underliggende kryptovalutaen.

Fra et praktisk perspektiv veksler du tokens ved to anledninger hvor begge transaksjoner utløser kapitalgevinstskatt. Det skjer fordi slike vekslinger anses som en ordinær trade hvor du veksler en kryptovaluta mot en annen.

Vi vil nå se på to eksempler med utlån på Aave og Compound for å forstå dette bedre.

Eksempel: Utlån på Aave

Martin kjøper 2 ETH for 5 500 kr, og noen måneder senere bestemmer han seg for å låne ut sine ETH på Aave-plattformen. På dette tidspunktet har hans 2 ETH økt i verdi og er nå verdt 8 000 kr. Martin mottar aETH-tokens i forholdet 1:1 når han låner ut sine ETH på Aave. Martin beholder aETH-tokens i to måneder før han senere bytter dem tilbake for ETH og har nå tjent totalt 0,3 aETH i form av renter i løpet av perioden. På tidspunktet da han vekslet aETH tilbake til ETH har verdien av hans 2 ETH falt til 7 000 kr.

Vi kan nå oppsummere alle skattepliktige transaksjoner på denne måten:

1) Veksling ETH → aETH
Når Martin veksler 2 ETH mot 2 aETH må han beregne kapitalgevinsten for 2 ETH solgt. Det opprinnelige kostnadsgrunnlaget er 5 500 kr så vi finner kapitalgevinsten direkte på denne måten:

gevinst/tap = 8 000 kr – 5 500 kr = 2 500 kr (gevinst)

2) Mottatt renter (aETH)
Martin har mottatt totalt 0,3 aETH i renter. I dette eksemplet vil vi anta at dette var verdt 1 200 kr på tidspunktet da han mottok aETH i lommeboken, og dette må rapporteres som inntekt i skattemeldingen. Denne verdien (1 200 kr) vil også være inngangsverdien for hans 0,3 aETH.

3) Veksling aETH →  ETH
Når Martin bestemmer seg for å veksle aETH tilbake til ETH må han beregne gevinst/tap for 2,3 aETH som selges. Inngangsverdien blir 8 000 kr + 1 200 kr = 9 200 kr. Salgsprisen for 2,3 aETH blir 2,3 / 2 * 7 000 kr = 8 050 kr. Vi finner deretter resulterende gevinst/tap på denne måten:

gevinst/tap = 8 050 kr – 9 200 kr = -1 150 kr (tap)

Total inntekt/gevinst som må rapporteres blir da:

2 500 kr + 1 200 kr – 1 150 kr = 2 550 kr

DeFi-plattformer som Compound fungerer litt annerledes enn Aave forklart i forrige eksempel. I stedet for å få betalt renter ved å motta flere tokens, vil Compound LPT’ene i stedet øke i verdi. Det betyr at når man veksler LPT’ene tilbake senere vil man motta flere tokens av den underliggende kryptovalutaen.

Eksempel: Utlån på Compound

Knut låner ut ETH på Compound. Han konverterer 1 ETH til 30 cETH når prisen på ETH er 6 000 kr. Den opprinnelige inngangsverdien for hans 1 ETH er 3 500 kr. Etter 3 måneder bestemmer han seg for å veksle cETH tilbake til ETH. På dette tidspunktet har verdien av 30 cETH økt til 1.01 ETH. Prisen for ETH er 7 000 kr på tidspunktet da han vekslet cETH tilbake til ETH.

Dette blir de skattepliktige hendelsene for Knut:

1) Veksling ETH → cETH
Når Knut veksler 1 ETH for 30 cETH må han beregne realisert gevinst/tap for 1 ETH solgt. Inngangsverdien er 3 500 kr så realiseringen finner vi på denne måten:

gevinst/tap = 6 000 kr – 3 500 kr = 2 500 kr (gevinst)

2) Veksling cETH →  ETH
Når Knut bestemmer seg for å veksle cETH tilbake til ETH må han beregne gevinst/tap for 30 cETH som selges. Inngangsverdien er 6 000 kr og salgsprisen finner vi som 1,01 * 7 000 kr = 7 070 kr. Resulterende gevinst/tap finner vi slik:

gevinst/tap = 7 070 kr – 6 000 kr = 1 070 kr (gevinst)

Den totale gevinsten til Knut blir da 3 570 kr og må rapporteres i skattemeldingen året etter.

Det bør være klart nå at beregning av skatt for DeFi-transaksjoner kan fort bli veldig komplisert dersom man gjør det manuelt. De fleste foretrekker derfor å bruke en tjeneste for skatteberegning av kryptovaluta som automatiserer alle beregninger.

Bonus: Gratis tjenste for skatteberegning

Coinpanda er en populær tjeneste for beregning av skatt på kryptovaluta som og håndterer alle DeFi-transaksjoner fra plattformer som Aave, Compound, Uniswap og Balancer.

Slik fungerer tjenesten:

Steg 1: Registrer deg for en 100% gratis konto og opprett deretter en lommebok for hver av dine ETH-adresser.

Steg 2: Legg til dine public addresser for å automatisk importere alle transaksjoner fra DeFi-protokoller. Når det er gjort kan du se en oppsummering av alle skatteberegninger eller laste ned en komplett PDF-rapport.

Kom i gang med Coinpanda i dag.

Yield farming og skatt

Ved å tilby likviditet til desentraliserte markedsplasser som Uniswap, Balancer og Bancor kan man nå tjene avkastning på kryptovalutaen man eier. Konseptet med å tjene avkastning gjennom å tilby likviditet til slike plattformer blir også referert til som «yield farming» eller «liquidity mining».

Nye DeFi-plattformer dukker opp nesten hver uke og gjør at yield farmers nå konkurrerer med hverandre om å være de første til å oppdage den «neste store DeFi-plattformen» før alle andre. Fordi rentebetalingene som regel er høyest i begynnelsen, vil det potensielt være svært lukrativt å være en av de første som oppdager og tilbyr likviditet på en ny plattform.

Når det kommer til skatt er kryptovaluta mottatt fra yield farming underlagt de samme skattereglene som diskutert tidligere. Det betyr at avhengig av hvilken plattform du har brukt vil du enten motta kryptovaluta i lommeboken så lenge du tilbyr likviditet, eller så vil LPT’ene øke i verdi slik at disse kan veksles tilbake til et høyere antall av den underliggende kryptovalutaen.

I praksis så vil dette ha betydning for hvordan du rapporterer opptjente renter i skattemeldingen. I det første tilfellet så skal du rapportere verdien på tidspunktet da du mottok kryptovalutaen, mens i det andre tilfellet så vil du først utløse en skattemessig realisering når du konverterer LPT’ene tilbake til den underliggende valutaen.

DeFi governance tokens

I DeFi-økosystemet er det og mulig å tjene såkalte governance eller incentive tokens. Disse tokensene gir derfor et økt insentiv for yield farmers til å tilby likviditet på en plattform som f.eks Compound ved å øke den totale inntjeningen.

To populære governance tokens som distribueres til liquidity providers i dag er COMP (Compound) og BAL (Balancer). Dersom du har mottatt slike tokens skal du rapportere dette som vanlig inntekt i skattemeldingen. Du oppgir da markedsverdien den dagen du mottok kryptovalutaen i lommeboken.

Det er viktig å huske at du også må rapportere kapitalgevinst (eller tap) når du senere selger valutaen.

Eksempel: Mottatt COMP tokens

Oliver tilbyr likviditet til Compound og mottar COMP-tokens som et insentiv for å låne ut sin ETH-beholdning. Han har mottatt 1 COMP-token ved tre anledninger:

 • 5. november 2020 (940 kr)
 • 20. november 2020 (1 160 kr)
 • 5. desember 2020 (1 400 kr)

Den totale inntekten fra COMP som Oliver må rapportere i skattemeldingen finner vi derfor som:

inntekt = 940 kr + 1 160 kr + 1 400 kr = 3 500 kr

Den 6. desember bestemmer han seg for å konvertere alle COMP-tokens til NOK. Han mottar 4500 NOK, og vi kan derfor beregne kapitalgevinsten slik:

kapitalgevinst = 4500 kr – 3500 kr = 1000 kr

DeFi-lån

Den generelle regelen er at man utløser kapitalgevinstskatt hver gang man selger, trader eller på annen måte veksler en kryptovaluta. Dersom du tar opp et kryptolån så veksler du heller ingen kryptovaluta. Det betyr at du heller ikke realiserer noen gevinst/tap!

Dette gjelder så lenge «collateralet» ikke blir likvidtert pga manglende sikkerhet (kan skje dersom kryptovalutaen du har stilt som sikkerhet faller i verdi). Dersom plattformen returnerer tilbake kryptovalutaen du har stilt som sikkerhet når du senere betaler tilbake lånet vil du altså ikke ha realisert noen gevinst.

Dersom kryptovalutaen stilt som sikkerhet blir likvidert så vil du faktisk samtidig realisere gevinst/tap og skal derfor rapporteres i skattemeldingen. Om du har spørsmål om slike tap kan rapporteres som fradragsberettiget kostnad anbefaler vi at du kontakter Skatteetaten direkte for å få en avklaring.

Skatt for ulike DeFi-plattformer

Vi har så langt i denne artikkelen sett på de generelle skatteimplikasjonene for forskjellige DeFi-transaksjoner som utlån, lån, liquidity mining og yield farming. I dette avsnittet vil vi se nærmere på noen av de mest populære DeFi-plattformene i dag og kort forklare hvordan disse betraktes skattemessig.

Aave

Aave er av mange anerkjent som den ledende DeFi-plattformen i dag. Protokollen gjør det mulig for brukere å låne kryptovaluta eller tjene renter på innskudd ved å tilby likviditet til økosystemet.

Skatt for Aave

 • Du realiserer gevinst/tap for kryptovalutaen du veksler bort når du minter aTokens
 • Du realiserer gevinst/tap på aTokens når du konverterer disse tilbake til den underliggende kryptovalutaen (f.eks. ETH)
 • Mottatte renter (aTokens) beskattes som inntekt. Dette skal rapporteres som markedsverdien på tidspunktet da du mottok rentene i lommeboken.

Uniswap

Uniswap er en Automated Market Maker (AMM) protokoll og har blitt svært populær i 2020. Plattformen lar deg enten opptjene renter ved å tilby likviditet, eller utføre vekslinger (swaps) mellom forskjellige kryptovalutaer.

Skatt for Uniswap

 • Token swaps på Uniswap anses som en ordinær handel og utløser derfor gevinst/tap
 • Når du tilbyr likviditet til en pool så veksler du som regel to kryptovalutaer i bytte mot LP-tokens som representerer din andel av den totale poolen. Dette er en skattepliktig transaksjon som utløser gevinst eller tap på kryptovalutaen som veksles bort.
 • For å motta den underliggende kryptovalutaen tilbake + eventuelle opptjente renter må du konvertere LP-tokenene til f.eks WETH og DAI. Dette er også en skattepliktig hendelse som utløser kapitalgevinst.

Compound

Compound er på mange måter lik Aave ved at plattformen tilbyr lån av krytpovaluta og utlån for opptjening av renter. Vi har allerede gått igjennom flere eksempler som forklarer skatteberegninger for DeFi-transaksjoner på Compound. Vi kan oppsummere dette på følgende måte:

Skatt for Compound

 • Du realiserer gevinst/tap når du veksler en kryptovaluta for cTokens (f.eks. cETH)
 • Dine cTokens vil øke i verdi så lenge du låner ut kryptovalutaen. Å konvertere cTokens tilbake til den underliggende valutaen er en skattepliktig hendelse og utløser kapitalgevinstskatt.
 • Dersom du har mottatt COMP vil dette beskattes som vanlig inntekt

Balancer

Balancer ligner på Uniswap og er en AMM-protokoll som tilbyr swaps av kryptovaluta og opptjening av renter ved å tilby likviditet.

Skatt for Balancer

 • Token swaps på Balancer betraktes som en ordinær handel og utløser gevinst/tap
 • Når du tilbyr likviditet på Balancer så veksler du kryptovaluta mot BPT (Balancer Pool Tokens) som representerer din andel i den totale poolen. Disse øker i verdi når du tjener renter og du vil derfor realisere gevinst/tap når du senere veksler BPT-tokens tilbake for den underliggende kryptovalutaen.
 • Dersom du har mottatt BAL (Balancer Governance Token) vil dette beskattes som vanlig inntekt

Maker

Maker gjør det mulig å veksle tokens, låne Dai og tjene renter på Oasis-plattformen.

Skatt for Maker

 • Trades gjort på Oasis-plattformen regnes som ordinære handler og er derfor underlagt kapitalgevinstskatt
 • Dersom du har mottatt DAI vil dette beskattes som vanlig inntekt

Hvordan rapportere skatt for DeFi

Vi har i denne artikkelen forklart de fleste skattemessige konsekvensene man må være klar over når man tar i bruk DeFi-plattformer og protokoller. Beregningene som kreves for å rapportere skatten riktig i skattemeldingen blir fort veldig utfordrende og tidkrevende med mindre man er ekspert i Excel. Derfor foretrekker de fleste å bruke en egen tjenste for skatteberegning av kryptovaluta som automatisk holder oversikt over alle transaksjoner og lar deg laste ned en PDF-rapport som viser et sammendrag av gevinst/tap og skattepliktig inntekt som skal rapporteres i skattemeldingen. Skatteetaten krever og at du laster opp en slik rapport når du leverer skattemeldingen dersom du har kjøpt og solgt kryptovaluta.

Coinpanda er en av svært få skatteløsninger for kryptovaluta som håndterer skatteberegninger for DeFi i dag. Dette er hva du må gjøre for å beregne skatten for DeFi med Coinpanda:

 • Steg 1: Opprett en 100% gratis konto og legg til en lommebok for hver av Ethererum-adressene dine.
 • Steg 2: Importer automatisk alle DeFi-transaksjoner i lommebøkene som ble opprettet i trinn 1. Du trenger kun å legge til public addresses.
 • Steg 3: Når synkroniseringen har fullført må du bekrefte at alle data er importert riktig og at det ikke vises noen advarsler som må korrigeres.
 • Steg 4: Last ned en beregningsrapport i PDF-format som kan lastes opp med skattemeldingen.

Kom i gang med Coinpanda nå

Konklusjon

Vi har i denne artikkelen diskutert de nåværende skatteimplikasjonene for transaksjoner med DeFi-plattformer. Skattemyndigheter over hele verden, inkludert Skatteetaten i Norge, har så langt ikke kommet ut med spesifikk veiledning som gjelder for DeFi-økosystemet, så vi må derfor basere oss på den allerede eksisterende skatteveiledningen for kryptovaluta.

Her er noen av de viktigste take-awayene for skatt på DeFi-transaksjoner:

 • En kryptovaluta-swap er en skattepliktig veksling på lik linje med handel på sentraliserte børser
 • Veksling av kryptovaluta for LP-tokens som stakes for opptjening av renter er en skattepliktig hendelse og utløser kapitalgevinstskatt
 • Veksling av LP-tokens tilbake til den underliggende kryptovalutaen er også en skattepliktig hendelse som utløser kapitalgevinstskatt
 • Renter opptjent ved å motta nye tokens (slik at balansen øker) skal rapporteres som inntekt og man benytter da markedsverdien på tidspunktet for transaksjonen
 • Renter opptjent fra LP-tokens som øker i verdi beskattes som gevinst/tap når du veksler disse tilbake mot den underliggende kryptovalutaen
 • Governance tokens (f.eks. COMP og BAL) skal rapporteres som inntekt og man benytter da markedsverdien på tidspunktet for transaksjonen

Vi vil oppdatere denne artikkelen kontinuerlig etter hvert som det kommer relevante oppdateringer fra Skatteetaten som gjelder for DeFi-plattformer og protokoller.

Innholdet på dette nettstedet er kun ment for generelle informasjonsformål og skal ikke tolkes som profesjonell rådgivning. Vi anbefaler at du rådfører deg med uavhengige fagpersoner for å få juridisk, økonomisk, skattemessig eller annen rådgivning for å sammenholde informasjonen på nettstedet vårt med din situasjon. Coinpanda kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av bruk av eller avhengighet av informasjon som direkte eller indirekte er tilgjengelig via dette nettstedet.

Forhåndsvisning av gratis rapport

Importer transaksjoner og forhåndsvis skatterapporten din gratis.

Registrer gratis