Guide: Slik Beregner du Skatt på Bitcoin & Kryptovaluta i 2020

bitcoin wallpaper 900
william avatar

av William Carlsen · Oppdatert 18. oktober 2020

Denne guiden dekker skatteregler for kryptovaluta som bitcoin og Ethereum i Norge. Vi går igjennom nøyaktig hva som skal rapporteres i Skattemeldingen, hvordan du beregner gevinst og tap, og hvordan du kan minimere det du må betale i skatt.

Oppdatering, 18. oktober 2020

Vi har publisert en helt ny guide for 2020/2021 med oppdatert informasjon basert på siste uttalelser fra Skatteetaten. Les den oppdaterte guiden her!


Skatt på bitcoin og kryptovaluta i Norge

Må jeg betale skatt på bitcoin og annen kryptovaluta?

Skatteetaten klassifiserer bitcoin og kryptovaluta som formuesobjekter, og det er derfor skatteplikt for gevinst ved realisasjon. Har du for eksempel kjøpt bitcoin, og verdien øker før du selger, skal du betale skatt av gevinsten. På samme måte vil du kunne føre fradrag for tap hvis bitcoin faller i verdi etter du har kjøpt. De samme reglene gjelder for alle typer kryptovaluta som Ethereum, Litecoin og ChainLink.

Gevinst fra salg av kryptovaluta beskattes som kapitalskatt. For inntektsåret 2019 er skattesatsen 23% for kapitalskatt, mens for 2020 er den redusert til 22%. Oppjusteringsfaktor skal ikke inkluderes slik man blant annet gjør for aksjer, og effektiv skattesats er derfor lavere for kryptovaluta.

Hvilke type transaksjoner er skattepliktige?

Ikke alle type transaksjoner utløser skatt. Følgende hendelser vil derimot føre til skatteplikt:

 • Salg av kryptovaluta for norske kroner (NOK)
 • Salg av kryptovaluta for utenlandsk valuta (USD, EUR, GBP)
 • Krypto-til-krypto transaksjoner (for eksempel kjøp av Ethereum og du betaler med bitcoin)
 • Hvis du betaler for en vare eller tjeneste med kryptovaluta
 • Mottar kryptovaluta fra airdrop eller hard fork som du senere selger
 • Mottar kryptovaluta fra utvinning (mining)

Disse hendelsene anses derimot ikke som skattepliktige:

 • Kjøp av kryptovaluta for norske kroner (NOK)
 • Overføring av kryptovaluta fra en lommebok til en annen
 • Kryptovaluta gitt som gave
 • Kryptovaluta mottatt i gave

Hvordan beregner jeg realisert gevinst og tap?

For å beregne gevinst eller tap må inngangs- og utgangsverdien for transaksjonen først fastsettes. Differansen mellom disse to verdiene vil utgjøre resulterende gevinst eller tap. Inngangsverdien fastsettes som det kryptovalutaen kostet ved anskaffelse (inkludert eventuelle transaksjonskostnader), mens utgangsverdien er verdien du mottar ved salg (fratrukket eventuelle transaksjonskostnader).

Både ved anskaffelse og salg skal verdien på transaksjonstidspunktet fastsettes i norske kroner.

Du må og betale skatt hver gang du kjøper en kryptovaluta og betaler med en annen. Som eksempel medfører dette at ved kjøp av Ethereum eller XRP, og du betaler med bitcoin, skal det beregnes skattemessig gevinst eller tap.

Slik gjør du det

Har du kjøpt og solgt kryptovaluta kan du regne ut din gevinst eller tap på følgende måte:

Utgangsverdi (det du har fått betalt)

– inngangsverdi (beløpet du betalte ved anskaffelse)

= gevinst eller tap

Som nevnt tidligere skal det betales 22% skatt på gevinst for skatteåret 2020 som skal rapporteres i april 2021. Du betaler kun skatt dersom du samlet sett har gevinst fra alle dine handler med kryptovaluta. Du må også inkludere hva du eide av hver kryptovaluta ved årets utgang (31. desember) i skattemeldingen.

Nedenfor viser vi med et eksempel hvordan gevinst/tap skal beregnes med både FIFO- og LIFO-metode.

Eksempel 1: Kjøp og salg av kryptovaluta

Anders kjøpte 5 bitcoin i 2015 og kjøpte senere bitcoin på nytt i 2017. I starten av 2018 bestemte han seg for å selge mesteparten av beholdningen. Alle handlene kan sees i tabellen under:

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp6.7.20155 BTC15 000 kr15 000 kr
Kjøp17.4.20172 BTC24 000 kr24 000 kr
Kjøp24.9.20173 BTC120 000 kr120 000 kr
Salg1.2.20188 BTC800 000 kr(?)(?)

Anders kan beregne realisert tap/gevinst med enten FIFO- eller LIFO-metode. FIFO og LIFO står for henholdsvis «First In First Out» og «Last In First Out» som er de to mest brukte regnskapsmetodene for beregning av gevinst/tap. Vi vil her gå igjennom begge metoder:

Metode 1: FIFO

FIFO er en forkortelse for «First In First Out», og som navnet antyder går metoden ut på å selge det som ble kjøpt først. Vi selger med andre ord de eldste coinsa først. Inngangsverden for 8 bitcoin som selges blir da 15 000 kr + 24 000 kr + (1/3) * 120 000 kr = 79 000 kr.

Gevinsten til Anders ved bruk av FIFO blir derfor: (utgangsverdi) – (inngangsverdi) = 800 000 kr – 79 000 kr = 721 000 kr.

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp6.7.20155 BTC15 000 kr15 000 kr
Kjøp17.4.20172 BTC24 000 kr24 000 kr
Kjøp24.9.20173 BTC120 000 kr120 000 kr
Salg1.2.20188 BTC800 000 kr79 000 kr721 000 kr

Metode 2: LIFO

LIFO er en forkortelse for «Last In First Out», og ved bruk av denne metoden selger vi det som ble kjøpt inn sist. Vi selger med andre ord de sist anskaffede coinsa først. Inngangsverdien til Anders for 8 bitcoin som selges blir da 120 000 kr + 24 000 kr + (3/5) * 15 000 kr = 153 000 kr.

Gevinsten til Anders ved bruk av LIFO blir derfor: (utgangsverdi) – (inngangsverdi) = 800 000 kr – 153 000 kr = 647 000 kr.

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp6.7.20155 BTC15 000 kr15 000 kr
Kjøp17.4.20172 BTC24 000 kr24 000 kr
Kjøp24.9.20173 BTC120 000 kr120 000 kr
Salg1.2.20188 BTC800 000 kr153 000 kr647 000 kr

Som vi kan se fra disse to eksemplene vil Anders redusere det han må betale i skatt ved å velge LIFO fremfor FIFO. Skatteetaten godkjenner bruk av begge regnskapsmetoder for bitcoin og kryptovaluta i Norge.


Skatt på kjøp, salg og veksling (trading) av kryptovaluta

Ulike skatteregler gjelder for forskjellige type transaksjoner og handler. Nedenfor vil vi gå igjennom ulike transaksjoner og forklare hvilke skatteregler som gjelder.

Kjøp av kryptovaluta (Eks: NOK → BTC)

Du betaler ingen skatt dersom du kjøper kryptovaluta og betaler med fiat-valuta som norske kroner (NOK), euro (EUR) eller amerikanske dollar (USD). 

Salg av kryptovaluta (Eks: BTC → USD)

Alle transaksjoner hvor du selger en kryptovaluta beskattes som kapitalskatt.

Veksling av kryptovaluta (Eks: ETH → LTC)

Alle krypto-til-krypto transaksjoner (veksling eller trading) beskattes på lik linje som salg av kryptovaluta. Om du veksler 2 ETH mot 5 LTC så er dette det samme som kjøp av 5 LTC og salg av 2 ETH.

I dette tilfellet bruker du markedsverdien for 5 Litecoin på transaksjonstidspunktet for å beregne gevinst/tap for dine 2 ETH som er solgt.

Eksempel 2: Veksling mellom ulike kryptovalutaer (trading)

Marte kjøper 2 bitcoin i april 2017. Senere samme år ser hun prisen på Ethereum gå opp, og velger å selge halvparten av sine bitcoin for å kjøpe 15 ETH. Etter sommeren kjøper hun 10 Litecoin og betaler med 5 Ethereum. Handelshistorikken hennes kan sees i tabellen under:

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp6.4.20172 BTC42 000 kr42 000 kr
Salg17.6.20171 BTC35 000 kr(?)(?)
Kjøp17.6.201715 ETH35 000 kr35 000 kr
Salg5.9.20175 ETH81 000 kr(?)(?)
Kjøp5.9.201710 LTC81 000 kr81 000 kr

Merk at vi har splittet hver veksling (trade) i to separate transaksjoner. Dette er gjort for å gjøre det enklere å beregne inngangsverdi og resulterende gevinst/tap.

Marte kan beregne gevinst/tap med enten FIFO- eller LIFO-metode. I dette eksemplet vil vi kun se på hvordan dette gjøres med FIFO-metode:

Transaksjon #2: salg av 1 BTC

Inngangsverdien blir (1/2) * 42 000 kr = 21 000 kr. Merk at siden Marte kun har kjøpt bitcoin ved en anledning tidligere ville vi fått samme inngangsverdi med både FIFO- og LIFO-metode. Gevinsten for denne transaksjonen finner vi slik: (utgangsverdi) – (inngangsverdi) = 35 000 kr – 21 000 kr = 14 000 kr.

Transaksjon #4: salg av 5 ETH

Inngangsverdien blir (5/15) * 35 000 kr = 11 670 kr. Gevinsten blir da: (utgangsverdi) – (inngangsverdi) = 81 000 kr – 11 670 kr = 69 330 kr.

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp6.4.20172 BTC42 000 kr42 000 kr
Salg17.6.20171 BTC35 000 kr21 000 kr14 000 kr
Kjøp17.6.201715 ETH35 000 kr35 000 kr
Salg5.9.20175 ETH81 000 kr11 670 kr69 330 kr
Kjøp5.9.201710 LTC81 000 kr81 000 kr

Salg av kryptovaluta til stablecoins (Eks: BTC → USDT)

Alle handler (kjøp og salg) med stablecoins som Tether (USDT), TrueUSD (TUSD) eller USD Coin (USDC) behandles på lik linje som krypto-til-krypto transaksjoner som forklart over.

Betaling av varer eller tjenester med kryptovaluta

Har du betalt for en vare eller tjeneste med kryptovaluta skal du beregne gevinst/tap for kryptovalutaen du har betalt med. En slik transaksjon er derfor å anse som et salg av kryptovaluta.

Eksempel 3: Betaling for vare med kryptovaluta

Gunnar har i 2019 kjøpt Ethereum tre ganger:

 • 5 ETH kjøpt 1. februar for 4 860 kr
 • 12 ETH kjøpt 7. mai for 19 440 kr
 • 3 ETH kjøpt 5. juni for 6 723 kr

19. september sammet året kjøper Gunnar en bil på Finn og blir enig med selgeren om å gjøre opp handelen i Ethereum. På oppgjørsdagen er prisen for ETH 1 944 kr. Prisen på bilen er 35 000 kr, og de blir derfor enige om at Gunnar skal betale 18 Ethereum (35 000 kr / 1 944 kr = 18). Handlene hans kan oppsummeres slik:

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp1.2.20195 ETH4 860 kr4 860 kr
Kjøp7.5.201912 ETH19 440 kr19 440 kr
Kjøp5.6.20193 ETH6 723 kr6 723 kr
Salg19.9.201918 ETH35 000 kr(?)(?)

Siden transaksjoner for betaling av varer eller tjenester blir beskattet må Gunnar gjøre følgende beregninger:

Steg 1: beregne inngangsverdien
Inngangsverdien finner Gunnar slik: 4 860 kr + 19 440 kr + (1 / 3) * 6 723 kr = 26 541 kr.

Steg 2: beregne utgangsverdien
Utgangsverdien er 35 000 kr (18 * 1 944 kr).

Steg 3: beregne realisert gevinst
Den realiserte gevinsten blir (utgangsverdi) – (inngangsverdi), som i dette tilfellet gir oss 35 000 kr – 26 541 kr = 8 459 kr.

Resultatet av beregningene er oppsummert i tabellen under:

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp1.2.20195 ETH4 860 kr4 860 kr
Kjøp7.5.201912 ETH19 440 kr19 440 kr
Kjøp5.6.20193 ETH6 723 kr6 723 kr
Salg19.9.201918 ETH35 000 kr26 541 kr8 459 kr

Overføring til lommebok eller børskonto

En overføring mellom to lommebøker anses ikke som en realisering og vil derfor heller ikke beskattes. Det samme gjelder også overføring fra/til en børskonto, som f.eks Binance eller Coinbase.


Skatt på inntekt fra utvinning (mining) av kryptovaluta

Har du utvinnet (minet) bitcoin eller annen kryptovaluta i løpet av året må du rapportere og betale skatt på dette. Skatteetaten har uttalt at utvinning av kryptovaluta skal inntektsføres til markedsverdien på utvinningstidspunktet (i norske kroner). Det er derfor viktig at du vet hvor mye du har utvinnet til forskjellige tidspunkter i løpet av året for å beregne det skattepliktige beløpet korrekt.

Overskuddet fra aktiviteten skal du oppgi som skattepliktig inntekt i Skattemeldingens post 3.1.12 «Annen inntekt»

Ved beregningen av skattepliktig inntekt kan du få fradrag for kostnader du har hatt i forbindelse med aktiviteten i løpet av året. Eksempler på dette er kostnader til innkjøp av maskinvare, programvare og strøm:

 • Har du kjøpt maskinvare som hovedsakelig brukes til utvinning, og som koster mer enn 15 000 kroner, kan denne kostnaden ikke fradragsføres direkte i det året du kjøpte maskinen, men skal i stedet avskrives over flere år. Dette vil si at du får fradrag for en del av kostprisen hvert år. Dette gjøres ved å føre miningutstyret på saldo gjennom avskrivingsskjema RF-1084. Dersom aktiviteten din ikke er næringsvirksomhet kan saldo a) med 30% årlig avskrivning benyttes for maskinvare og miningutstyr.
 • Fradrag for kostnader til strøm skal beregnes som økningen av strømkostnadene i forhold til det du ville betalt dersom du ikke drev utvinning/mining av kryptovaluta.

Dersom utvinningen/miningen klassifiseres som næringsvirksomhet vil andre regler gjelde. Se Kapittel 10 for mer informasjon om kryptovaluta og næringsvirksomhet, eller denne artikkelen fra Skatteetaten.

Eksempel 4: Mottatt kryptovaluta fra utvinning (mining)

Eivind har minet Ethereum på hobbybasis i 2018. For enkelhetsskyld antar vi at han har mottatt ETH som belønning ved 5 anledninger:

 • 1.7 ETH mottatt 16. februar 2018
 • 2.4 ETH mottatt 23. april 2018
 • 0.9 ETH mottatt 17. juni 2018
 • 3.1 ETH mottatt 3. august 2018
 • 2.5 ETH mottatt 14. september 2018

I Skattemeldingen for 2018 som Eivind skal levere i 2019 må han oppgi verdien for Ethereum han har mottatt under post 3.1.12 «Annen inntekt». Det er verdien på tidspunktet for hver transaksjon i norske kroner som skal oppgis.

Eivind må derfor først finne markedsverdien av ETH på de enkelte datoene over, og deretter beregne verdien på det han mottok i norske kroner. Deretter summerer han tallene og fører beløpet i post 3.1.12 i Skattemeldingen.

Vi har og skrevet mer om skatteregler for mining i denne artikkelen: Skatt på mining av kryptovaluta og bitcoin i Norge.


Skatt på staking av kryptovaluta

Staking rewards mottar du dersom du har lånt ut eller «låst» din kryptovaluta for å bidra til å sikre blokkjeden (nettverket) eller på en annen måte delta i økosystemet. Eksempler på kryptovalutaer som er «Proof of Stake» og som tilbyr staking rewards er EOS, Cosmos, Tezos og NEO.

Skattemessig behandles staking på lik linje med utvinning av kryptovaluta som er «Proof of Work» (eks: bitcoin). Har du mottatt staking rewards skal du derfor inntektsføre dette til markedsverdien på tidspunktet for transaksjonen (i norske kroner).

Mer informasjon om skatt på staking rewards:


Skatt på airdrops og hard forks

Airdrops blir ofte brukt som et markedsføringstiltak av selskaper for å samle inn kapital gjennom såkalte «Initial Coin Offerings» (ICO). Skattemessig regnes airdrops som gave og du skal derfor først betale skatt når du på et senere tidspunkt selger kryptovalutaen du har mottatt som airdrop.

Inngangsverdien vil være null (0 kr) når du beregner gevinst ved salg av airdrops.

En hard fork er en endring (eller oppdatering) av kildekoden til kryptovalutaen som i noen tilfeller kan føre til en splittelse av blokkjeden. Et eksempel på dette var da bitcoin 1. august 2017 gjennomførte en hard fork og splittet, og alle som eide bitcoin på dette tidspunktet mottok da et likt antall Bitcoin Cash som følge av kjedesplittelsen.

Når det kommer til beregning av skatt betraktes hard forks på lik linje med airdrops som forklart over. Du skal derfor ikke betale skatt før du selger kryptovalutaen på et senere tidspunkt. Også i dette tilfellet skal du anta en inngangsverdi på 0 kr.

Mer informasjon:

Eksempel 5: Motta kryptovaluta fra hard fork

Siri eide 1. august 2017 15 bitcoin og mottok derfor også 15 Bitcoin Cash som følge av kjedesplittelsen (hard fork).

25. november 2017 solgte hun 10 av totalt 15 Bitcoin Cash og mottok 2 bitcoin som betaling. Dette er en skattemessig realisering av hennes Bitcoin Cash som hun mottok i august samme år, og Siri må derfor gjøre følgende beregninger:

Steg 1: beregne inngangsverdien
Inngangsverdien er lik 0 kr.

Steg 2: beregne utgangsverdien
Utgangsverdien er lik markedsverdien av 2 bitcoin på transaksjonstidspunktet. 25. november 2017 kostet 2 bitcoin 156 600 kr.

Steg 3: beregne realisert gevinst
Den realiserte gevinsten finner vi som (utgangsverdi) – (inngangsverdi), som i dette tilfellet gir oss 156 600 kr – 0 kr = 156 600 kr.


Skatt på ICOs / IEOs

ICOs («Initial Coin Offerings») og IEOs («Initial Exchange Offerings») er en form for innsamling av kapital brukt av selskaper/prosjekter som lanserer sin egen kryptovaluta. Som regel investerer du i selskapet eller prosjektet med bitcoin eller ethereum, og mottar selskapets egen kryptovaluta tilbake.

Skattemessig er en investering i ICO / IEO likestilt med salg av kryptovaluta (det du betaler med). Inngangs- og utgangsverdien beregnes ut i fra markedsverdien på kryptovalutaen du betalte med på tidspunktet for investeringen.


Skatt på marginhandel av kryptovaluta og futures

Marginhandel (margin trading) og derivathandel er en populær form for trading som tilbys av mange børser og markedsplasser som BitMEX, Bitfinex, Kraken og Bybit. I motsetning til vanlig kjøp og salg så skiller marginhandel seg ved at du låner kryptovaluta eller fiat (som regel USD) som du selv ikke eier, og bruker dette som betaling for å spekulere i om prisen går opp (long-posisjon) eller ned (short-posisjon).

Fordi du betaler med noe du selv ikke eier får dette konsekvens for hvordan gevinst og tap skal beregnes. Skatteetaten har enda ikke uttalt seg om hvordan marginhandel og trading av derivater skal beregnes skattemesig for kryptovaluta, men vi kan likevel anta noen generelle retningslinjer:

 • Når man trader på børser som BitMEX og Bitfinex åpner man en posisjon – enten long eller short. Når du lukker posisjonen din har du oppnådd en gevinst eller et tap. Vi kan derfor beregne skatt for hver enkelt posisjon isolert, selv om du har flere transaksjoner for hver posisjon du har åpnet.
 • Dersom du oppnår gevinst for en posisjon kan vi betrakte dette som at du mottar kryptovauta med inngangsverdi lik 0 kr. Den realiserte gevinsten blir derfor lik markedsverdien for det du mottok i norske kroner.
 • Om du lukker en posisjon og har gått med tap blir beregningene noe mer kompliserte. Hver posisjon som fører til tap medfører en reduksjon av beholdingen din, som oftest bitcoin eller amerikanske dollar. Utgangsverdien kan derfor betraktes som 0 kr fordi du mottok ingenting tilbake (kun reduksjon av beholdningen). Inngangsverdien finner vi enten ved bruk av FIFO- eller LIFO-metode. Realisert tap blir derfor (utgangsverdi) – (inngangsverdi) = -(inngangsverdi).
 • Utregningsprinsippene vil være de samme for både marginhandel og trading av derivater. Bitfinex, Binance og Kraken er noen av de mest populære børsene for marginhandel og tilbyr også derivater, mens BitMEX, Bybit og FTX tilbyr kun trading av derivater og ikke marginhandel.

Vi anbefaler at du tar kontakt med Skatteetaten direkte dersom du har flere spørsmål til marginhandel og derivater for bitcoin og kryptovaluta.

Vi har og skrevet en detaljert guide som går mer i dybden på skatteberegning av gevinst/tap fra margin- og futurestrading:


Skatteregler for gaver og donasjoner av kryptovaluta

Dersom du har mottatt eller gitt bort kryptovaluta som gave skal det ikke betales skatt før kryptovalutaen selges på et senere tidspunkt. Det er personen som har mottatt gaven som har plikt til å rapportere dette i Skattemeldingen.

Inngangsverdien (anskaffelsesverdien da kryptovalutaen originalt ble kjøpt) vil overføres til personen som mottar gaven. På denne måten kan en gave derfor anses som en overføring mellom to personer, og ikke som en skattemessig realisering.

Dersom du gir bitcoin eller annen kryptovaluta i gave er det derfor viktig at du også oppgir inngangsverdien til personen. Har du mottatt kryptovaluta i gave må du selv spørre om hva kryptovalutaen kostet på anskaffelsestidspunktet hvis du ikke får oppgitt det. Vet du ikke inngangsverdien vil det mest konservative være å anta en inngangsverdi på 0 kr.

Mer informasjon:


Skatteregler for lån av kryptovaluta

Skatteetaten har ikke uttalt seg direkte om hvordan renteinntekter fra utlån av kryptovaluta skal beskattes. Det er vår tolkning at det skal betales skatt for renteinntekter på tidspunktet da kryptovalutaen ble mottatt, og vil i praksis derfor beskattes på lik linje som utvinning av kryptovaluta.

Det er derfor viktig at du vet hvor mye du har mottatt i renteinntekter til forskjellige tidspunkter i løpet av året for å beregne skattetallene korrekt.


Kryptovaluta og næringsvirksomhet

Bitcoin er definert som et formuesobjekt av Skatteetaten, og derfor kan kjøp og salg av bitcoin (og annen kryptovaluta) anses som virksomhet i noen tilfeller. Driver du med utvinning (mining) av kryptovaluta kan dette også anses som næringsvirksomhet dersom aktiviteten er av et visst omfang.

Skatteetaten klassifiserer aktivitet med kryptovaluta som næringsvirksomhet dersom følgende vilkår oppfylles:

Aktiviteten må…

 • ta sikte på å ha en viss varighet
 • ha et visst omfang
 • være egnet til å gi overskudd
 • drives for skattyters regning og risiko

Det er viktig å merke seg at alle fire vilkår må være oppfylt før aktiviteten er å anse som en virksomhet.

Handler du kun kryptovaluta av og til vil aktiviteten sannsynligvis ikke anses som virksomhet. Dersom du trader regelmessig og det gjennomføres et betydelig antall transaksjoner vil aktiviteten derimot kunne anses som næringsvirksomhet.

Dersom aktiviteten din (enten kjøp/salg eller utvinning) anses som virksomhet vil dette kunne ha stor betydning for hvor mye du må betale i skatt, og hvordan dette skal rapporteres til Skatteetaten. Maksimal skatteprosent for næringsvirksomhet er hele 49,6% i både 2019 og 2020, som er mer enn dobbelt så mye som ordinær kapitalskatt på 22%.

Har du flere spørsmål rundt kryptovaluta og næringsvirksomhet anbefaler vi at du tar kontakt med Skatteetaten direkte.


Hacket eller stjålet kryptovaluta

Skatteetaten har ikke uttalt seg direkte om skatteregler for tap av kryptovaluta som følge av hacking eller tyveri. Det er likevel Coinpandas tolkning at dersom du har mistet tilgangen til din kryptovaluta permanent vil du kunne rapportere dette som realisert tap i Skattemeldingen.

Dersom du har tapt eller mistet tilgangen til din kryptovaluta anbefaler vi at du tar kontakt med Skatteetaten direkte for å avklare hvordan dette skal rapporteres og hvilke skattemessige konsekvenser det vil ha.

Mer informasjon:


Hvordan betale mindre skatt av kryptovaluta

Du betaler kun skatt på netto gevinst fra handel med kryptovaluta. Har du for eksempel kun gjort transaksjoner med bitcoin, og din totale realiserte gevinst er like stor som ditt realiserte tap, vil du derfor ikke betale noe i skatt.

Gebyrer

Har du betalt gebyrer (transaksjonskostnader) i forbindelse med kjøp, salg eller trading av kryptovaluta kan du inkudere dette i beløpet du betalte. Inngangsverdien vil derfor bli høyere, slik at når du selger kryptovalutaen på et senere tidspunkt vil din realiserte gevinst reduseres tilsvarende som verdien av gebyret du betalte ved anskaffelse.

Utgifter til utvinning

Har du utvinnet (minet) bitcoin eller annen kryptovaluta vil du kunne få fratrekk for kostnader til maskinvare eller ekstra strømutgifter som følge av utvinningen. Hva du kan føre opp som utgifter for å redusere din skattepliktige inntekt avhenger av om aktiviteten klassifiseres som virksomhet eller ikke.

Vi har skrevet mer om utvinning av kryptovaluta i Kapittel 3 og om næringsvirksomhet i Kapittel 10.

Realisering av tap

Har du kjøpt en kryptovaluta som deretter har falt i verdi har du et urealisert tap så lenge du eier den samme kryptovalutaen. Hvis du selger kryptovalutaen til en markedspris lavere enn det du betalte for den vil du kunne føre dette som tap i Skattemeldingen og derfor redusere det du skylder i skatt.

Denne taktikken kan du selv gjøre dersom du fortsatt ønsker å eie kryptovalutaen ved å kjøpe den tilbake rett etter å ha solgt. Coinpandas tolkning av Skatteetatens regelverk er at dette er fullt lovlig og også i samsvar med flere andre land som blant annet USA.

Utgifter til skatteberegning

Har du hatt utgifter i forbindelse med beregningen av dine skattetall og rapportering til Skatteetaten, som for eksempel utgifter til advokat eller regnskapsfører, kan du føre fradrag for dette. Dette gjelder også dersom du har betalt for en skatteplan hos Coinpanda.

Slike utgifter skal føres i post 3.3.7 Andre fradrag i Skattemeldingen. 

Merk at det kun er kostnader som har påløpt i løpet av året du leverer Skattemeldingen for som kan føres opp. Har du for eksempel betalt for skatteplan hos Coinpanda for skatteåret 2018 i 2019 da du gjorde arbeidet med Skattemeldingen for 2018, må du vente med å oppgi denne kostnaden til året etter og føre den i post 3.3.7 i Skattemeldingen for 2019 som levers våren 2020.


Hvordan fylle ut Skattemeldingen (trinn for trinn)

Hva du må gjøre for å beregne skattetallene riktig og hvordan rapportere i Skattemeldingen vil avhenge av aktiviteten din og hva slags type transaksjoner du har hatt i løpet av året. Generelt sett vil prosesen se slik ut:

 1. Last ned alle dine transaksjoner fra børser og markedsplaser for både inneværende år og alle tidligere år. For å kunne beregne riktige verdier må du inkludere alle dine transaksjoner fra samtlige år.
 2. Kontrollér at alle transaksjoner matcher hverandre. Hvis du på et tidspunkt prøver å selge (realisere) mer enn du eier vil det føre til feil beregninger.
 3. Inngangs- og utgangsverdi beregnes deretter for hver enkelt transaksjon. Ulike regler gjelder for forskjellige type transaksjoner, eller dersom du har betalt gebyrer.
 4. Beregn gevinst/tap for hver enkelt transaksjon. Husk at det er ulike metoder som kan brukes (FIFO eller LIFO)
 5. Summer opp alle dine gevinster, tap og verdier ved utgangen av året, og rapporter tallene i Skattemeldingen.

Dette kan være en svært komplisert og tidkrevende prosess om du har gjort mange transaksjoner i løpet av året. De fleste velger derfor å benytte seg av en tjeneste som Coinpanda for å gjøre beregningene og rapporteringen automatisk og smertefritt.

Det eneste du trenger å gjøre er å importere dine transaksjoner og Coinpanda vil utføre steg 2 til 5 helt automatisk for deg. Til slutt kan du laste ned en PDF-rapport som viser alle beregninger som du kan laste opp sammen med Skattemeldingen.

Skjema RF-1159B

Oppdatering om RF-1159

Siste år man skulle rapportere kryptovaluta i skjema RF-1159 var 2018, men noen få personer fikk likevel gammel skattemelding for 2019. Fra og med skattemeldingen for 2020 med levering i april 2021 antar vi at ingen i Norge skal lenger levere dette skjemaet.

Nytt for skatteåret 2018 er at du må rapportere gevinst, tap og beholdning for hver enkelt kryptovaluta du har kjøpt, solgt eller eid i løpet av året. I kolonnen for «Type verdipapir» kan du skrive «Virtuell valuta». Du må og fylle ut kolonnen for «Navn på selskap/verdipapir/finansielt instrument», «Antall aksjer/andeler i behold», «Formue», «Gevinst» og «Tap».

rf 1159 tom

Skjema RF-1159B

Ta vare på transaksjonshistorikken

Det er svært viktig at du tar vare på alle transaksjonslogger fra f.eks børser du har handlet kryptovaluta på. I motsetning til aksjer og andre verdipapirer blir ikke dine transaksjoner automatisk rapportert til Skatteetaten, slik at det er hver enkelt persons eget ansvar å kunne fremlegge dokumentasjon på gevinst og tap som rapporteres.

Frist for levering av Skattemeldingen

Fristen for å levere Skattemeldingen er 30. april hvert år.


Hvordan kan Coinpanda hjelpe?

Coinpanda er en nettjeneste og skattekalkulator for kryptovaluta og er laget for å gjøre beregninger av gevinst / tap og rapportering til Skatteetaten automatisert og smertefritt. Du kan beregne og levere din skatterapport i løpet av kun få minutter – og spare veldig mye tid, penger og frustrasjon! Slik foregår prosessen steg for steg med Coinpanda:

 1. Importér alle dine transaksjoner direkte fra børser via API-tilkobling eller opplasting av CSV-filer
 2. La Coinpanda automatisk kontrollere at dine data stemmer, og at ingen transaksjoner mangler
 3. Coinpanda beregner deretter realisert gevinst/tap for alle kryptovalutaer du har handlet
 4. Til slutt kan du laste ned en beregningsrapport i PDF-format som skal leveres sammen med Skattemeldingen

Coinpanda tilbyr også et dashboard hvor du kan følge utviklingen av verdien på dine kryptovalutaer gjennom året. Her kan du og se hvor mye gevinst du har for hvert år, og om du har urealisert tap eller gevinst som kan benyttes for å redusere det du må betale i skatt. Det er 100% gratis å benytte seg av Coinpanda og holde oversikt over porteføljen din av kryptovaluta! Les mer her.

transactions page new

Har du spørsmål?

Har du fortsatt spørsmål rundt bitcoin, kryptovaluta og skatt kan du sende oss en melding i chattevinduet. Vi svarer som regel veldig raskt mellom kl 08-20.

Klikk her for å åpne chattevinduet

Hold deg oppdatert med nyheter om kryptovaluta hver dag

Motta nyheter, guider oppdateringer rett til innboksen din! Registrer deg her slik at du ikke går glipp av et eneste nyhetsbrev.

newsletter bg

KOM I GANG

Skatteberegning bitcoin og kryptovaluta

Prøv Coinpanda i dag og beregn skatten på under 20 minutter.