Bing Hodneland

bing hodneland

Bing Hodneland består av 52 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har advokater i Advokatforeningens lovutvalg for Immateriell- og markedsføringsrett og faggruppe for Eiendomsmegling samt i Forum for plan- og bygningsretts styre. Flere av oss skriver fagbøker og foreleser på universiteter og høyskoler. Alle advokatene og fullmektigene våre publiserer jevnlig artikler, blant annet på finansavisen.no og i fagtidsskrifter.

Bing Hodneland spesialiserer seg i:

Konsolidering av transaksjoner fra børser og markedsplasser

Utfylling og rapportering av skjema RF-1159B

Bistand i saker mot Skatteetaten

PRØV COINPANDA

Registrer gratis

Lever Skattemeldigen på 20 minutter.

PRØV COINPANDA

Registrer gratis

Lever Skattemeldigen på 20 minutter.