Skatt på Kryptovaluta & Bitcoin (₿): Skattemelding 2020 🇳🇴

Del artikkelen →

Skatt på Kryptovaluta & Bitcoin (₿): Skattemelding 2020 🇳🇴

av William Carlsen · Oppdatert 18. oktober 2020

Beregning av skatt og skatteregler for Bitcoin og kryptovaluta kan virke komplisert ved første øyekast. Denne guiden er skrevet spesifikt for skatteregler i Norge, og vil forklare alt du trenger å vite om skatt på kryptovaluta og hvordan du fyller ut Skattemeldingen for 2020 etter gjeldende regelverk fra Skatteetaten.


De fleste som har kjøpt og solgt kryptovalutaer som Bitcoin har kanskje ikke tenkt nøye over den skattemessige konsekvensen det har. Mange i Norge er faktisk ikke engang klar over at du må beregne og rapportere kapitalgevinsten for hver enkelt transaksjon til Skatteetaten hvert år. Hvis du og har mottatt kryptovaluta i form av airdrop, staking eller mining blir det fort enda mer komplisert!

Skattemyndigheter over hele verden har i dag et mye høyere fokus på inndragelse av skatt fra kryptovaluta enn tidligere, og dette gjelder også Skatteetaten. Det har derfor blitt mer viktig enn noen gang å forstå de norske skattereglene for å unngå potensiell straffeskatt eller større konsekvenser dersom du har kjøpt kryptovaluta og bor i Norge.

For eksempel i USA vil alle personer måtte svare Ja eller Nei på spørsmål om de eier eller har kjøpt kryptovaluta i Skattemeldingen for neste år. I mange land har og skattemyndigheter sendt ut brev til personer som de vet har kjøpt og solgt kryptovaluta, men som har unngått å rapportere dette. I Australia mottok mer enn 350 000 personer slike brev i mars 2020, mens i Denmark ble det sendt ut mer enn 20 000 brev i 2019. Det er sannsynligvis bare et spørsmål om tid før noe liknende vil skje i Norge og.

Spørsmål om kryptovaluta i den amerikanske skattemeldingen (kan komme til Norge i fremtiden)

Det er nå liten tvil om at alle som har kjøpt og solgt kryptovaluta bør rapportere dette til Skatteetaten for å unngå problemer i fremtiden. I denne guiden vil du lære alt du trenger å vite om nettop dette, samt hvordan du kan bruke en populær netttjeneste til utfylling av Skattemeldingen for å spare både mye tid og frustrasjon med skatten hvert år.

Introduksjon

Bitcoin og andre kryptovalutaer er en form for digitale penger. På flere måter ligner det på norske kroner (kr) og euro (€), men de viktigste forskjellene er:

 • Kryptovalutaer er utelukkende digitale. Det eksisterer ingen fysiske mynter eller sedler
 • En 100% desentralisert form for penger som ikke kontrolleres av en sentral autoritet som f.eks Norges Bank

Kryptovaluta beskattes som formuesobjekt i de fleste land, inkludert Norge. Det betyr at dersom du kjøper en kryptovaluta som f.eks Bitcoin, og senere selger når prisen har økt, må du betale skatt på gevinsten. Hvis valutaen faller i verdi etter å ha kjøpt kan du selge beholdningen og på den måten realisere tapet som kan rapporteres som fradragsberettiget kostnad. Det betyr at du kun betaler skatt dersom du har en samlet gevinst fra alle kjøp og salg med kryptovaluta i løpet av året.

Fordi Skatteetaten klassifiserer kryptovaluta som formuesobjekt er det mange fellestrekk med andre eiendeler som aksjer, gull og eiendom med tanke på beskatning. Akkurat som du ville rapportert gevinst fra kjøp og salg av aksjer, er du også pålagt å rapportere gevinst fra alle transaksjoner med kryptovaluta.

Så hvilke skatter krever Skatteetaten at du betaler?

Vi har skrevet mer om virksomhet og hvor mye du må betale i skatt i Kapittel 3.

Skatteregler Bitcoin og kryptovaluta

Den generelle formelen for beregning av gevinst er:

gevinst = salgspris – kjøpesum

Salgsprisen er rett og slett verdien av det du solgte på det tidspunktet da du gjennomførte transaksjonen. Kjøpesummen er det du opprinnelig betalte da du anskaffet krypto’en tidligere, og blir også omtalt som inngangsverdien eller kostnadsgrunnlaget. Kjøpesummen bør også inkludere eventuelle kostnader som gebyrer og avgifter.

Eksempel: Beregning inngangsverdi og gevinst

Du kjøper 1 BTC for 100 000 kr pluss et gebyr på 500 kr. Inngangsverdien (kjøpesummen) for Bitcoin-beholdningen din er derfor 100 500 kr. Noen måneder senere selger du 1 BTC og mottar 120 000 kr i retur.

Gevinsten beregner vi nå enkelt: 120 000 kr – 100 500 kr = 19 500 kr. Denne gevinsten må rapporteres i Skattemeldingen og du må betale 22% kapitalgevinstskatt av hele beløpet (= 4 290 kr i skatt).

Som vi kan se fra dette eksemplet er fremgangsmåten relativt enkel for å beregne gevinst for kjøp og salg med kryptovaluta. Under vil vi nå gå mer i detalj på ulike transaksjonstyper og skattepliktige hendelser du kan støte på.

Kjøp av kryptovaluta (Eks: NOK → BTC)

Det er ingen skatt på kjøp av kryptovaluta dersom du har betalt med en fiat-valuta (NOK, EUR, USD osv). Det betyr at hvis du har kjøpt BTC og aldri solgt trenger du heller ikke å bekymre deg for skatten!

Skattestatus:

Ingen skatt

Salg av kryptovaluta (Eks: ETH → NOK)

Hvis du har solgt kryptovaluta og mottatt fiat-valuta som betaling må du beregne gevinst/tap og betale kapitalgevinstskatt hvis du har gått med overskudd.

Inngangsverdien er det du opprinnelig betalte da du kjøpte kryptoen tidligere, mens salgsprisen (utgangsverdien) er verdien av fiat-valutaen konvertert til norske kroner den dagen du gjennomførte salget.

Skattestatus:

Kapitalgevinst

Trading (veksling) av kryptovaluta (Eks: BTC → LINK)

Kjøp av kryptovaluta hvor du og betaler med en annen kryptovaluta er en skattepliktig hendelse på lik linje med salg som nevnt over. En krypto-til-krypto transaksjon omtales og som trading eller veksling.

Først må du fastsette verdien for kryptovalutaen du mottok den dagen du gjennomførte handelen, og deretter beregne inngangsverdien for den solgte valutaen.

Eksempel: Du kjøper 1 BTC for 80 000 kr. Senere går du all-in på Chainlink og kjøper 1000 LINK for 1 BTC. Du må nå først beregne markedsverdien for 1000 LINK, som vi i dette eksemplet antar er 95 000 kr på tidspunktet for transaksjonen. Kapitalgevinsten for salget av 1 BTC blir derfor: 95 000 kr – 80 000 kr = 15 000 kr.

Skattestatus:

Kapitalgevinst

Merk: Stablecoins som USDT og USDC sees på som likeverdige med andre kryptovalutaer. Det betyr at det ikke er noen skattemessig forskjell mellom å handle med stablecoins eller andre kryptovalutaer.

Betaling for varer eller tjenester

Dersom du har betalt for en vare eller tjeneste må du og beregne gevinst/tap for kryptovalutaen du betalte med siden dette likestilles med salg fra Skatteetatens synspunkt.

Hvis du for eksempel kjøper en kopp kaffe til 45 kr og betaler med Bitcoin direkte med mobilen din, må du beregne kapitalgevinst på coinsa du sendte til kaffebaren. Samme regler gjelder også hvis du bruker et krypto-debetkort til å betale med, f.eks et MCO Visa-kort fra Crypto.com som veldig mange i Norge bruker i dag.

Det er ingen forskjell mellom å betale for et fysisk produkt (kaffe, laptop, bil) eller for en tjeneste (flyreise, hotellbooking, Spotify-abonnement) med tanke på skatt.

Skattestatus:

Kapitalgevinst

Investering i ICOs/IEOs

Når du investerer i en ny kryptovaluta eller et nytt blockchain-prosjekt gjennom en ICO eller IEO veksler du alltid en krypto mot en annen krypto. Som regel sender du enten ETH, USDT eller BTC og mottar token XYZ en eller annen gang i fremtiden. Å investere i en ICO/IEO bektraktes derfor på lik linje som å veksle eller trade kryptovaluta, og er altså en skattepliktig hendelse.

Skatteetaten er veldig vag i egne uttalelser når det gjelder ICO’er, og nevner for eksempel ingenting om hvilken dato som gjelder for den skattepliktige transaksjonen. I USA har skattemyndighetene (the IRS) uttalt at du ikke blir beskattet før du faktisk mottar de nye coinsa i lommeboken. Det betyr at hvis du investerte i en ICO i 2019 og den nye kryptovalutaen først ble distribuert året etter, skal dette rapporteres i Skattemeldingen for 2020 (som sendes inn i 2021).

På grunn av manglende uttalelser og regelverk fra Skatteetaten er vår oppfatning at du står fritt til å velge selv om du vil registrere transaksjonen den dagen du investerte eller da du senere mottok kryptovalutaen.

Skattestatus:

Kapitalgevinst

Token/coin swaps

Noen kryptovalutaer gjennomfører noe som kalles for token swap. Dette kan skje når et prosjekt eller selskap lanserer sitt eget mainnet og må migrere alle tokensa over til den nye blockchainen. Som regel vil dette skje med en 1:1 ratio, slik at hvis du sender 100 tokens vil du også motta 100 tokens tilbake. Andre ganger kan dette forholdet være helt forskjellig, slik at du enten mottar vesentlig færre eller flere tokens etter å ha gjennomført en «swap».

For eksempel gjennomførte VeChain en 1:100 swap i 2018, noe som betyr at du ville mottatt 100 ganger flere tokens enn det du eide tidligere. Token swaps er generelt ikke å betrakte som en skattemessig realisering, men husk at det er viktig å gjøre nødvendige justeringer av beholdningen din hvis antallet tokens du eier har endret seg.

Skattestatus:

Ingen skatt

Mining/staking rewards

Har du mottatt kryptovaluta fra mining («Proof of Work») eller staking («Proof of Stake») må dette oppgis i Skattemeldingen, og krypto’en du har mottatt skattlegges som ordinær inntekt. Du må beregne markedsverdien (i NOK) for valutaen på det tidspunktet du mottok den, så du må derfor føre et kontinuerlig regnskap over alle relevante transaksjoner og hendelser som Skatteetaten selv har uttalt.

Du bør være oppmerksom på at du må også rapportere kapitalgevinst når du eventuelt selger kryptovalutaen senere. I dette tilfellet vil markedsverdien når du mottok valutaen betraktes som inngangsverdien slik at du kun betaler kapitalgevinstskatt dersom kryptovalutaen har økt i verdi.

Skattestatus:

Inntektsskatt

Airdrops og Hard forks

Skatteetaten har heller ikke kommet med en direkte uttalelse om skattleggingen av kryptovaluta mottatt som airdrops eller fra hard forks, så det beste vi kan gjøre er å støtte oss på gjeldende regelverk i andre land for å trekke noen konklusjoner.

I de fleste land vil airdrops og hard forks skattes på lik linje som kryptovaluta mottatt fra mining og staking, dvs som ordinær inntekt. I USA har IRS uttalt at hard forks skattlegges først på det tidspunktet valutaen blir tilgjengelig for deg, og ikke på tidspunktet da blockchain-splittelsen skjedde. Airdrops beskattes vanligvis på en lignende måte. Fordi mange airdrops er av ubetydelig verdi og noen ganger umulig å selge på en børs, er det fortsatt noe usikkerhet om du er pålagt å rapportere slike airdrops som inntekt eller ikke.

Det er verdt å merke seg at i mange tilfeller er verdien av den nye kryptovalutaen rett etter kjedesplittelsen lik null fordi det som regel tar noen timer eller dager før den omsettes på en børs. I dette tilfellet betaler du ingen inntektsskatt fordi markedsverdien kan antas å være 0 kr, men i stedet vil du betale kapitalgevinstskatt med inngangsverdi lik 0 kr når du selger valutaen senere.

Se denne artikkelen fra Bitcoinakademiet for å lese mer om hva en hard fork er.

Skattestatus:

Inntektsskatt

Inntekt fra renter (DeFi, utlån, masternodes)

Kryptovaluta mottatt som rentebetaling fra DeFi, utlån (lending) på børser, eller fra andre kilder som masternoder eller derivatbørser (eks: BitMEX) beskattes også som vanlig inntekt. På samme måte som inntekt fra mining, staking, airdrops og hard forks skal du rapportere markedsverdien på det tidspunktet da du mottok valutaen.

Skattestatus:

Inntektsskatt

Annen inntekt

Noen børser og tjenester tilbyr ulike former for bonuser enten ved førstegangsregistrering eller gjennom et affiliate-program. Har du mottatt en slik bonus fra f.eks Binance, Bybit eller Coinpanda må du rapportere dette som inntekt i Skattemeldingen.

Skattestatus:

Inntektsskatt

Motta eller gi bort kryptovaluta som gave

Skatteetaten har ikke uttalt seg direkte om hvordan kryptovaluta som enten gis bort eller mottas som gave skal skattlegges, så vi (Coinpanda) henvendte oss direkte for å få en avklaring rundt denne situasjonen.

Som det fremkommer av brevet vi mottok skal inngangsverdien overføres fra personen som gir gaven til mottaker. Det betyr at dersom du gir bort kryptovaluta i gave må du og beregne inngangsverden for beholdningen og huske å gi denne informasjonen til den heldige personen som mottar gaven slik at han eller hun kan rapportere dette riktig i Skattemeldingen.

Skatteetatens svar om skatt på kryptovaluta gitt eller mottatt som gave

Konsekvensen av dette er og at hverken avsender eller mottaker beskattes på tidspunktet når gaven overføres, men i stedet blir mottakeren først beskattet når/hvis han eller hun selger kryptovalutaen en gang i fremtiden.

Skattestatus:

Ingen skatt

Donasjon til veldedig organisasjon

På grunn av den heller kortfattede uttalelsen om Bitcoin og kryptovaluta fra Skatteetaten har de heller ikke uttalt seg direkte om skattefradrag dersom du har gitt virtuell valuta som gave eller donasjon til en veldedig organisasjon, så det beste vi kan gjøre er å anta at de samme reglene som gjelder for norske kroner også gjelder for kryptovaluta.

Skatteetaten har publisert informasjon som går mer i dybden på hvilke vilkår som må oppfylles for at du skal kunne kreve fradrag for gaven, samt hvilke satser og maksbeløp som gjelder. For å lære mer om dette kan du lese artikkelen her.

Skattestatus:

Ingen skatt

Overføring av krypto mellom lommebøker

Du trenger ikke å bekymre deg for å betale ekstra skatt for kryptovaluta sendt mellom egne lommebøker eller børskontoer. Husk at Skatteetaten kan be deg om å gi en fullstendig oversikt over hvilke adresser du har brukt til å sende eller motta krypto, så husk derfor og alltid ha full oversikt over alle transaksjoner inkludert interne overføringer.

Skattestatus:

Ingen skatt

Marginhandel

Med marginhandel øker du kjøpekraften din ved å låne penger til å kjøpe eller selge en kryptovaluta. Det betyr at du har en økt mulighet til å tjene mer, men også en høyere risiko for å tape alle pengene dine.

Det er heller ikke for marginhandel blitt gitt noen uttalelse fra Skatteetaten, men den generelle tilnærmingen til dette i de fleste land er at gevinster og tap skattlegges som kapitalgevinst. Merk at du kan ikke beregne gevinst/tap for handelstransaksjonene direkte, men i stedet må du beregne endringen i beholdningen din for hver trade som er avsluttet.

Skattestatus:

Kapitalgevinst

Derivathandel (futures & opsjoner)

På samme måte som for marginhandel vil derivathandel i de fleste tilfeller øke kjøpekraften din ved bruk av margin, eller gearing som det og kalles. I stedet for å kjøpe eller selge kryptovalutaen direkte, handler du det som kalles derivatkontrakter. En slik kontrakt representerer alltid en reell eiendel, slik at prisen du betaler vil som regel ikke være veldig forskjellig fra prisen på andre børser. Du kan handle derivatkontrakter som representerer populære kryptovalutaer som f.eks Bitcoin, Ethereum, Binance Coin og Chainlink på plattformer som BitMEX, FTX og Bybit i dag.

På grunn av det kompliserte regelverket rundt beskatning av derivater i dag er den konservative tilnærmingen å rapportere alle gevinster og tap som kapitalgevinst på samme måte som for marginhandel.

Tips: Det er veldig utfordrende å beregne kapitalgevinst fra margin- og derivathandel manuelt, så de fleste kryptovaluta-tradere i Norge foretrekker å bruke en skattetjeneste for kryptovaluta som Coinpanda som er utviklet spesifikt for det norske regelverket og gjør skatteberegningene helt automatisk for deg.

Skattestatus:

Kapitalgevinst

Hvor mye skatt må jeg betale?

Skattesystemet i Norge er bygd opp på den måten at vi har flere ulike typer skatter, og hvor du må betale i skatt avhenger først og fremst av om aktiviteten med kryptovaluta anses som virksomhet eller ikke. Både handel (trading) og andre aktiviteter som mining og staking kan anses som virksomhet i Skatteetatens øyne. Selv om det ikke er helt klart hva som defineres som virksomhet, er det fire vilkår som må oppfylles:

 1. aktiviteten må vare over et visst tidsrom
 2. aktiviteten må ha et visst omfang
 3. du forventer å gå med overskudd
 4. alt du gjør er for egen regning og risiko

I praksis betyr det at dersom du sporadisk handler kryptovaluta for mindre beløp, eller utvinner krypto med egen PC der du bor, driver du sannynligvis ikke med virksomhet. Men dersom du daytrader eller investerer i dyrbar maskinvare for å utvinne f.eks bitcoins eller ethereum, vil Skatteetaten fort kunne mene at du må rapportere både gevinst og inntekt som virksomhet.

Alminnelig inntekt, trinnskatt og trygdeavgift

For virksomhet vil du i tillegg til alminnelig inntektsskatt også måtte betale trygdeavgift og trinnskatt på gevinsten. De ulike skattesatsene for 2020 kan oppsummeres slik:

Type skattSats (2020)KapitalgevinstVirksomhet
Alminnelig inntekt22%
Trinnskatt1,90 – 16,20%-
Trygdeavgift11,40%

Kilde: Regjeringen.no

Mens trygdeavgiften alltid er 11,4% for inntekt som ikke er lønnsinntekt, avhenger trinnskatten av hvor mye du har tjent i løpet av året. I Norge har vi fire satser for trinnskatt med ulike grenser:

TrinnSatsInnslagspunkt (2019)Innslagspunkt (2020)
11,90%174 500 kr180 800 kr
24,20%245 650 kr254 500 kr
313,20%617 500 kr639 750 kr
416,20%964 800 kr999 550 kr

Du må ha en samlet inntekt på hele 999 550 kr for å betale den maksimale skattesatsen som er 49,6% (22% + 11,4% + 16,2%). Vi har derfor et progressivt skattesystem i Norge som gjør at skatten øker med størrelsen på den totale inntekten.

Kort oppsummert vil du derfor betale 22% skatt på både gevinst og inntekt fra kryptovaluta hvis du ikke driver virksomhet, mens den totale skattesatsen vil variere fra 33,4% – 49,6% dersom du oppfyller kriteriene for virksomhet nevnt tidligere.

Eksempel: Skatt på mining

Petter har minet kryptovaluta i løpet av 2020 og har beregnet at den totale markedsverdien på valutaen han har mottatt er 125 000 kr. Han har også en samlet lønnsinntekt på 430 000 kr dette året. Fordi Petter har investert i dyrbar maskinvare og leier eget lokale hvor han driver utvinning oppfyller han derfor kriteriene for virksomhet. Hvor mye han må betale i skatt finner vi på følgende måte:

 • Alminnelig inntekt: 22% * 125 000 kr = 27 500 kr
 • Trygdeavgift: 11,4% * 125 000 kr = 14 250 kr
 • Trinnskatt: 4,2% * 125 000 kr = 5 250 kr

Totalt må Petter betale 47 000 kr i skatt for kryptovalutaen tjent fra mining. I dette eksemplet har vi for enkelhetsskyld sett bort fra utgifter som kan fradragsføres, f.eks utgifter til strøm og leie av lokale.

Hvor mye du vil betale totalt i skatt avhenger også av hvilke fradrag du kan føre i Skattemeldingen. I Norge har vi standardfradrag som minstefradraget (maksimalt 104 450 kr) og personfradraget (51 300 kr) som trekkes fra inntektsgrunnlaget før man beregner alminnelig inntektsskatt (22%). Merk at trygdeavgift og trinnskatt ikke pårivkes av disse fradragene.

Tips: Gratis tjeneste for beregning av skatt

Det kan være veldig utfordrende å holde oversikt over alle transaksjoner og handler med kryptovaluta for å beregne gevinst/tap riktig. Derfor velger de fleste i Norge å bruke en tjeneste som Coinpanda som utfører alle nødvendige skatteberegninger etter regler fra Skatteetaten.

Med Coinpanda kan du importere transaksjoner fra alle børser som Coinbase og Binance helt automatisk med API-nøkler. Du kan og laste ned beregningsrapport i PDF-format som viser full oversikt over inntekt fra airdrops, mining og staking som du kan levere sammen med Skattemeldingen. Du kan registrere deg for en gratis konto og se hva du må betale i skatt på under 20 minutter.

Eksempler: Beregning gevinst, tap og inntekt fra kryptovaluta

Å beregne gevinst og tap er faktisk ikke så komplisert hvis du kun har noen få transaksjoner. De fleste som har kjøpt kryptovaluta ender derimot fort opp med hundrevis av transaksjoner spredt på forskjellige børser og lommebøker, og da blir beregningene fort mer komplisert.

Vi har allerede definert den generelle formelen for beregning av gevinst som:

gevinst = salgspris – kjøpesum

For å finne den resulterende gevinsten må vi først beregne salgsprisen (utgangsprisen) og kjøpesummen (inngangsverdien) for hver enkelt transaksjon. Dette kan gjøres i tre steg:

 • Steg 1: Beregn salgsprisen for valutaen du mottok konvertert til norske kroner på transaksjonstidspunktet
 • Steg 2: Beregn kjøpesummen ved bruk av enten FIFO, LIFO eller HIFO beregningsmetode
 • Steg 3: Trekk fra gebyrer eller avgifter forbundet med transaksjonen fra salgsprisen

La oss nå se nærmere på et par praktiske eksempler for å forstå dette bedre. For enkelhets skyld vil vi kun benytte «First-in First-out» (FIFO) regnskapsmetode i disse eksemplene, men du kan lære mer om de forskjellige metodene som Skatteetaten tillater og hvordan de brukes i denne artikkelen.

Eksempel 1: Kjøp og salg på Coinbase

Anders har for første gang kjøpt kryptovaluta etter å ha opprettet en Coinbase-konto tidligere i år. Han har følgende transaksjoner i 2020:

 • Kjøpt 1 BTC for $9200 15. juli
 • Solgt 0,5 BTC for $6000 1. september
 • Vekslet (tradet) 0,3 BTC mot 8,5 ETH 10. september
 • Mottatt 6 XTZ fra Coinbase Earn 5. oktober

Markedsverdien for 8,5 ETH på transaksjonstidspunktet var $3100. Anders sine transaksjoner kan oppsummeres på følgende måte:

Tx No.TypeDatoAntallPrisGebyrKjøpesumKapitalgevinst / inntekt
1Kjøp15.7.20201.0 BTC$9200$10$9210
2Salg1.9.20200.5 BTC$6000(?)(?)
3Veksling10.9.20200.3 BTC$3100(?)(?)
4Inntekt5.10.20206 XTZ(?)

Anders må nå gjøre noen beregninger for å finne kapitalgevinsten og inntekten han må rapportere til Skatteetaten neste år. Vi antar at USD/NOK er 9,00 kr.

 • Tx 2: Kjøpesummen for salg av 0,5 BTC blir 0,5 / 1,0 * $9210 * 9 kr = 41 445 kr. Gevinsten finner vi derfor som $6000 * 9 kr – 41 445 kr = 12 555 kr.
 • Tx 3: Kjøpesummen for veksling av 0,3 BTC blir 0,3 / 1,0 * $9210 * 9 kr = 24 867 kr. Gevinsten finner vi derfor som $3100 * 9 kr – 24 867 kr = 3 033 kr.
 • Tx 4: Prisen for Tezos (XTZ) er $2 denne dagen, så den totale verdien for 6 XTZ er lik 6 * $2 * 9 kr = 108 kr.

De resulterende beregningene kan oppsummeres på denne måten:

Tx No.TypeDatoAntallPrisGebyrKjøpesumKapitalgevinst / inntekt
1Kjøp15.7.20201.0 BTC$9200$10$9210
2Salg1.9.20200.5 BTC$600041 445 kr12 555 kr
3Veksling10.9.20200.3 BTC$310024 867 kr3 033 kr
4Inntekt5.10.20206 XTZ108 kr

Den samlede gevinsten som Anders må rapportere i Skattemeldingen for 2020 blir 12 555 kr + 3 033 kr + 108 kr = 15 696 kr.

Eksempel 2: Futures- og marginhandel

Morten kjøpte BTC på Coinbase før han begynte å trade på BitMEX. Han har totalt gjort tre trades. Transaksjonene hans ser slik ut:

 • Kjøpt 0,6 BTC for $5000 (Coinbase)
 • Overført 0.6 BTC fra Coinbase til BitMEX
 • Trade #1: 0,085 BTC gevinst
 • Trade #2: 0,045 BTC tap
 • Trade #3: 0,100 BTC gevinst

Å kjøpe kryptovaluta og overføring mellom to lommebøker eller børskontoer er skattefritt, men Morten må beregne kapitalgevinsten for tradingen han gjorde på BitMEX. Vi antar at USD/NOK også er 9,00 kr i dette eksemplet.

 • Trade #1: Markedsverdien for 0,085 BTC denne dagen var 8 000 kr som også blir kapitalgevinsten
 • Trade #2: Vi antar at BTC-prisen denne dagen var $8600. For å beregne tapet i kr må vi først realisere beholdningen til markedsverdi, og deretter gjøre et salg av beholdningen med salgspris lik 0 kr:
  Steg 1: 0,045*$8600*9 kr – 0,045/0.6*$5000*9 kr = 3 483 kr – 3 375 kr = 108 kr
  Steg 2: 0 kr – 0,045*$8600*9 kr = -3 483 kr
  Totalt tap: 108 kr + (-3 483 kr) = -3 375 kr
 • Trade #3: Markedsverdien for 0,1 BTC denne dagen var 9 000 kr som også blir kapitalgevinsten

Netto kapitalgevinst for Morten blir 8 000 kr – 3 375 kr + 9 000 kr = 13 625 kr. Denne verdien må han oppgi i Skattemeldingen neste år og han må betale 22% kapitalgevinstskatt av beløpet.

Utfylling av Skattemeldingen (Altinn)

Først og fremst er det viktig å merke seg fristen for rapportering av kapitalgevinst og inntekt fra kryptovaluta i Norge. Handel med kryptovaluta og resulterende gevinst/tap skal rapporteres i din ordinære skattemelding som har leveringsfrist 30. april hvert år.

I 2019 skulle all gevinst/tap fra kryptovaluta føres i skjema RF-1159, men i 2020 lanserte Skatteetaten en helt ny skattemelding hvor kryptovaluta skulle rapporteres direkte i stedet. Merk at noen personer mottok likevel den gamle skattemeldingen i 2020 og måtte derfor rapportere kryptovaluta på skjema RF-1159.

Da denne artikkelen ble skrevet (18. oktober 2020) er det fortsatt stor usikkerhet om hvordan skattemeldingen vil se ut i 2021. Vi vil oppdatere denne artikkelen sammen med en detaljert fremgangsmåte så fort vi hører noe mer fra Skatteetaten.

Det som er sikkert er at gevinst/tap fra samtlige transaksjoner skal rapporteres. Dette kan definitivt innebære mye manuelt arbeid og virke nesten umulig dersom du har mange transaksjoner. Heldigvis kan Coinpanda hjelpe deg med å utføre alle nødvendige beregninger slik at du med trygghet kan rapportere korrekte tall i skattemeldingen. Kom i gang med Coinpanda i dag.

Hva skjer hvis jeg unngår å rapportere Bitcoin i Skattemeldingen?

Det er en vanlig oppfattelse blant mange at skattemyndigheter som Skatteetaten ikke har eller kan få kjennskap til hvem som eier eller har handlet Bitcoin og annen kryptovaluta på f.eks børser, men dette er langt fra sannheten.

Mens de fleste skattemyndigheter i verden gjorde lite for å spore personer som eide kryptovaluta i begynnelsen (frem til 2016), gjør myndigheter i de fleste land nå aktive tiltak for å få informasjon om hvem som både eier og har tidligere handlet med kryptovaluta. Et eksempel på dette er Coinbase som helt siden 2018 har gitt løpende informasjon til mange skattemyndigheter om navn på personer som har kjøpt og solgt kryptovaluta.

Ikke bare det, men mer enn 10 000 brev ble i 2019 sendt fra skattemyndighetene i USA til amerikanske skattebetalere som enten ikke hadde rapportert gevinst fra kryptovaluta korrekt, eller ignorert rapporteringen fullstendig. Vi har og sett tilsvarende tiltak i land som Australia, Danmark og Canada, og det er sannsynligvis kun et tidsspørsmål før mange i Norge vil motta et tilsvarende brev fra Skatteetaten i posten.

Hovedregelen er at Skatteetaten kan kontrollere og eventuelt endre beløpet du skylder i skatt fem år tilbake i tid. Det samme gjelder og for tilleggsskatt, noe som betyr at dersom du har unngått å rapportere (eller rapportert feil) gevinst fra kryptovaluta i 2020, kan Skatteetaten helt frem til 31. desember 2025 gjennomføre kontroll og som kan resultere i enten endret skyldig skattebeløp eller tilleggskatt.

For saker som gjelder skjerpet tilleggsskatt, eller hvis du anmeldes for grovt skattesvik, vil Skatteetaten kunne kontrollere hele 10 år tilbake i tid. Tillegsskatt er enten 20%, 40% eller 60%, mens grovt skattesvik kan resultere i enda strengere straff og i verste fall fengselsdom.

Det bør være klart nå at det er bokstavelig talt umulig å skjule seg fullstendig fra skattemyndighetene hvis du noen gang har kjøpt eller solgt kryptovaluta. Unnlatelse av å rapportere kryptovaluta i skattemeldingen er veldig risikabelt og kan føre til uheldige konsekvenser senere.

Bonus: Coinpanda (gratis tjeneste)

Det første du må gjøre for å kunne rapportere skatten riktig er å samle alle transaksjoner i en plattform. Du må inkludere hver eneste transaksjon siden første gang du kjøpte kryptovaluta med NOK for å beregne gevinst/tap korrekt. Det inkluderer alle kjøp, salg, vekslinger (trades), airdrops, staking og mining rewards, hard forks, og annen mottatt eller sendt kryptovaluta.

Å gjøre dette manuelt er både tidkrevende og tilnærmet umulig dersom du har mer enn kun noen få transaksjoner. Hvis du vil unngå å bruke mange dager eller uker på å gjøre beregningene kan du bruke en tjeneste som Coinpanda til å automatisk samle alle transaksjoner og utføre nøyaktige beregninger slik at du enkelt kan laste ned en klar skatterapport på under 20 minutter.

Slik fungerer Coinpanda:

 • Steg 1: Importer transaksjoner ved å koble børskontoer og lommebøker med API-nøkler (eller last opp CSV-filer hvis du foretrekker det)
 • Steg 2: Sjekk at all data er importert riktig. Coinpanda vil kontrollere om det mangler noen transaksjoner slik at du kan foreta manuelle justeringer om nødvendig.
 • Steg 3: Se din totale gevinst/tap og inntekt og last deretter ned en beregningsrapport i PDF-format du kan levere sammen med Skattemeldingen.

Det er faktisk så enkelt!

Det er 100% gratis å registrere konto og importere alle dine transaksjoner. Du kan se alle skatteberegninger gratis dersom du ikke har mer enn 25 transaksjoner i løpet av året. Har du flere enn det kan du velge å betale for å oppgradere planen for å kunne se skatteberegningene og laste ned PDF-rapporter. Kom i gang med Coinpanda i dag.

Coinpanda transactions page

Transaksjoner-siden viser en gratis forhåndsvisning av gevinst/tap for alle transaksjoner

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor kan ikke børsen jeg handlet hos rapportere skatten for meg?

Så snart du enten overfører kryptovaluta ut av børsen eller kjøper en krypto på en annen plattform, vet ikke børsen lenger når, hvordan eller hva du har betalt for det du nå har i porteføljen din. Denne informasjonen er kritisk for å kunne beregne gevinst/tap korrekt etter dagens skatteregler, og det er grunnen til at den eneste løsningen er å bruke en egen tjeneste som er utviklet for skatteberegning av kryptovaluta.

Finnes det metoder jeg kan bruke til å betale mindre skatt på kryptovaluta?

Det er i utgangspunktet kun en metode du kan bruke for å redusere det du må betale i skatt i Norge: Dersom du eier en kryptovaluta som har falt i verdi siden du anskaffet den, kan du selge hele beholdningen for å realisere tapet for deretter å kjøpe den tilbake kort tid etterpå dersom du ønsker å eie valutaen. Dette er normalt ikke tillatt for andre type eiendeler som aksjer, men er helt lovlig for kryptovaluta siden det skattemessig betraktes som eiendom av Skatteetaten. Denne metoden blir også referert til som wash-sale og tax-loss harvesting på engelsk.

Coinpanda er en av få tjenester for skatteberegning som kommer med innebygd funksjonalitet for å hjelpe deg med å identifisere kryptovalutaer som kan gi deg skattefradrag i dag.

Hva om jeg har tapt penger på kryptovaluta?

Tap som oppstår ved salg eller handel med kryptovaluta regnes som kapitaltap og kan fullt ut benyttes som skattefradrag. Det betyr at hvis du har et netto tap fra kryptovaluta på slutten av året kan dette benyttes som skattefradrag slik at du betaler mindre skatt for din ordinære lønnsinntekt.

Kan jeg få skattefradrag om jeg har blitt hacket eller svindlet?

Skatteetaten har ikke kommet med uttalelser om hvorvidt du kan få fradrag for kryptovaluta du har mistet som følge av at en børs har blitt hacket (f.eks Mt.Gox og Cryptopia), eller om du har blitt hacket eller svindlet direkte selv.

Hvis du har opplevd dette anbefaler vi at du kontakter Skatteetaten direkte for å få en avklaring om din spesifikke situasjon. Om du benytter Coinpanda har du mulighet til å merke transaksjoner som «Tapt/Stjålet» slik at dette vil og fremkomme klart og tydelig i beregningsrapporten.

Hvordan kan jeg rapportere skatten min fra DeFi?

Decentralized Finance (DeFi) har vært et hett tema i kryptovalutaverdenen den siste tiden og spesielt siden mai 2020. Alle transaksjoner med DeFi-protokoller som Uniswap, Aave, Compound eller Yearn Finance er skattepliktige siden de regnes som handler. Det betyr at du må beregne gevinst og tap for hver enkelt transaksjon med enten ETH eller andre ERC-20 tokens.

Dette blir fort en tilnærmet umulig oppgave, og derfor foretrekker de fleste kryptotradere å bruke en tjeneste som Coinpanda hvor du kan importere alle transaksjoner automatisk med din ethereum-adresse (public key) trygt og sikkert.

Konklusjon

Den viktigste take-away meldingen fra denne artikkelen bør være at skattemyndigheter over hele verden inkludert Skatteetaten i Norge nå gjennomfører strenge tiltak for å påse at enkeltpersoner rapporterer og betaler skatt for kryptovaluta i henhold til loven. Vi kan anta at det kun er snakk om tid før alle i Norge blir bedt om å svare i Skattemeldingen hvorvidt de eier eller tidligere har kjøpt kryptovaluta som vil gjøre det veldig risikabelt å unnlate og oppgi korrekte opplysninger.

Her er noen av de viktigste punktene i denne guiden kort oppsummert:

 • Kjøp, overføring av krypto mellom lommebøker, donasjoner og gaver er skattefritt
 • Salg, veksling (trading), investering i ICOs og marginhandel beskattes med 22% kapitalgevinstskatt
 • Mottatt kryptovaluta (mining, staking, airdrops osv.) beskattes som vanlig inntekt, men er fritatt trygdeavgift og trinnskatt dersom aktiviteten ikke klassifiseres som virksomhet

Hvis du har handlet kryptovaluta på forskjellige børser som Coinbase og Binance vil det fort bli veldig utfordrende å rapportere skatten manuelt. Vi utviklet Coinpanda som i dag hjelper tusenvis av personer i Norge med å løse dagens skatteproblematikk rundt Bitcoin og kryptovaluta.

Med Coinpanda kan du importere transaksjoner automatisk fra alle børser som finnes i dag og alle beregninger utføres etter norske skatteregler i henhold til Skatteetatens uttalelser. Du kan registrere deg for en gratis konto og laste ned en ferdig PDF-rapport på under 20 minutter.

Hold deg oppdatert med nyheter om kryptovaluta hver dag

Motta nyheter, guider oppdateringer rett til innboksen din! Registrer deg her slik at du ikke går glipp av et eneste nyhetsbrev.

KOM I GANG

Skatteberegning bitcoin og kryptovaluta

Prøv Coinpanda i dag og beregn skatten på under 20 minutter.

Skatteberegning kryptovaluta: Hva er FIFO, LIFO og HIFO?

Del artikkelen →

Skatteberegning kryptovaluta: Hva er FIFO, LIFO og HIFO?

av William Carlsen · Oppdatert 25. september 2020

Du har kanskje kommet over begrepene FIFO, LIFO og HIFO i forbindelse med skatteberegninger for kapitalgevinst. Disse begrepene blir noen ganger også referert til som forskjellige metoder for beregning av kostnadsgrunnlaget. Hver gang du selger en aksje, coin eller en token, for eksempel salg av BTC og mottar NOK tilbake, må du bestemme hvilken del av beholdningen din som faktisk selges for å beregne kapitalgevinsten riktig.

Hvis dette høres komplisert ut er det ingen grunn til bekymring da vi i denne artikkelen vil forklare dette mer i detalj sammen med praktiske eksempler og lett forståelige begreper.

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Hva er egentlig FIFO, LIFO og HIFO?

Praktiske eksempler for hver metode

Hvilke metoder du har lov til å bruke i Norge

Hvordan redusere skatten for bitcoin og kryptovaluta

Definisjoner

La oss først definere de ulike begrepene:

 • FIFO (First-In, First-Out) / FIFU (Først inn, først ut)
 • LIFO (Last-In, First-Out) / SIFU (Sist inn, først ut)
 • HIFO (Highest-In, First-Out) / HIFU (Høyest inn, først ut)

Hver gang du selger, veksler (trader) eller kjøper en vare eller tjeneste og betaler med kryptovaluta, må du beregne kapitalgevinsten for transaksjonen. Den generelle formelen for beregning av kapitalgevinst er:

kapitalgevinst = salgspris – kjøpspris

Salgsprisen er ganske enkelt verdien av det du solgte på tidspunktet for transaksjonen, eller verdien av det du mottok. Kjøpsprisen er det du opprinnelig betalte da du kjøpte kryptovalutaen tidligere, også kalt anskaffelsesverdien eller kostnadsgrunnlaget.

Den generelle regelen er at du kan legge til eventuelle transaksjonskostnader til kostnadsgrunnlaget. Ved kjøp og salg av kryptovaluta er dette typisk avgifter du betalte som vanligvis ligger mellom 0,1-2% på de fleste børser i dag.

For å forklare mer detaljert hvordan man beregner kostnadsgrunnlaget og den resulterende kapitalgevinsten ved bruk av FIFO, LIFO og HIFO i praksis, vil vi se på et enkelt eksempel for kjøp og salg av Ethereum. Alle transaksjoner kan sees i tabellen nedenfor:

Tx No.TypeDatoAntallPrisGebyrAnskaffelses-verdiKapital-gevinst
1Kjøp14.08.20192.0 ETH4 200 kr42 kr4 242 kr
2Kjøp29.10.20196.0 ETH12 000 kr60 kr12 060 kr
3Kjøp14.03.20203.5 ETH4 600 kr4 600 kr
4Salg05.06.20204.0 ETH9 700 kr97 kr(?)(?)
5Salg12.08.20203.0 ETH11 500 kr(?)(?)

I dette eksemplet har vi brukt omtrentlige kursverdier omregnet til norske kroner. Når du gjør egne beregninger og må regne om fra andre valutakurser til norske kroner (f.eks USD til NOK) skal du bruke valutakurser fra Norges Bank.

Som vi ser over solgte vi en del av beholdingen av Ethereum i 2020 og mottok norske kroner i retur, noe som betyr at vi også må beregne den resulterende kapitalgevinsten. For å gjøre det må vi først beregne kostnadsgrunnlaget som vi nå vil gjøre i detalj for hver enkelt beregningsmetode.

FIFO-metode

FIFO er en forkortelse for «First-In, First-Out» som på norsk kan oversettes til «Først inn, først ut». Det betyr at vi selger beholdingen i samme rekkefølge som den ble anskaffet. Med andre ord vi selger alltid de eldste aksjene/myntene først.

 • Transaksjon 4: salg av 4 ETH. Anskaffelsesverdien finner vi som kjøpsprisen for 2 ETH fra 14. august 2019 (Tx #1) + kjøpsprisen for 2 ETH fra 29. oktober 2019 (Tx #2):

4 242 kr + (2/6 * 12 060 kr) + 97 kr = 8 359 kr

Merk at vi også har lagt til gebyret på 97 kr i beregningen av anskaffelsesverdien.

 • Transaksjon 5: salg av 3 ETH. Etter å ha solgt 4 ETH tidligere har vi nå kun igjen 4 av 6 ETH som vi kjøpte tidligere (Tx #2). Anskaffelsesverdien finner vi derfor som kjøpsprisen for 3 ETH fra 29. oktober 2019 (Tx #2):

3/6 * 12 060 kr = 6 030 kr

Nå som vi har funnet anskaffelsesverdien for begge salgstransaksjoner kan vi enkelt beregne kapitalgevinsten på denne måten:

Kapitalgevinst, 4 ETH solgt:

9 700 kr – 8 359 kr = 1 341 kr


Kapitalgevinst, 3 ETH solgt:

11 500 kr – 6 030 kr = 5 470 kr

Ved å bruke FIFO-metoden finner vi den totale kapitalgevinsten til slutt som:

1 341 kr + 5 470 kr = 6 811 kr

LIFO-metode

LIFO er en forkortelse for «Last-In, First-Out» som på norsk kan oversettes til «Sist inn, først ut». Det betyr i praksis at vi selger beholdningen i motsatt rekkefølge sammenlignet med FIFO. Med andre ord vi selger alltid de siste anskaffede aksjene/myntene først.

La oss nå se hvordan vi kan beregne anskaffelsesverdien ved hjelp av LIFO-metoden:

 • Transaksjon 4: salg av 4 ETH. Anskaffelsesverdien finner vi som kjøpsprisen for 3.5 ETH fra 14. mars 2020 (Tx #3) + kjøpsprisen for 0.5 ETH fra 29. oktober 2019 (Tx #2):

4 600 kr + (0.5/6 * 12 060 kr) + 97 kr = 5 702 kr

 • Transaksjon 5: salg av 3 ETH. Etter å ha solgt 4 ETH har vi nå solgt 0.5 ETH av totalt 6 ETH anskaffet tidligere (Tx #2). Anskaffelsesverdien finner vi derfor som kjøpsprisen for 3 ETH fra resterende 5.5 ETH som ble kjøpt 29. oktober 2019 (Tx #2):

3/6 * 12 060 kr = 6 030 kr

Nå som vi har funnet anskaffelsesverdien for begge salgstransaksjoner kan vi enkelt beregne kapitalgevinsten på denne måten:

Kapitalgevinst, 4 ETH solgt:

9 700 kr – 5 702 kr = 3 998 kr


Kapitalgevinst, 3 ETH solgt:

11 500 kr – 6 030 kr = 5 470 kr

Ved å bruke LIFO-metoden blir den totale kapitalgevinsten til slutt:

3 998 kr + 5 470 kr = 9 468 kr

Sammenlignet med kapitalgevinsten beregnet med FIFO-metoden over, resulterer LIFO-metoden til at kapitalgevinsten blir noe høyere. Det betyr også at vi må betale mer i skatt dersom vi velger LIFO.

HIFO-metode

HIFO er en forkortelse for «Highest-In, First-Out» og fungerer nøyaktig slik det høres ut som ved at vi selger beholdningen fra høyest til lavest anskaffelsesverdi (kjøpesum).

Dette betyr at HIFO-metoden vil minimere den totale kapitalgevinsten så mye som mulig ved at vi alltid selger beholdningen med høyest anskaffelsesverdi for hver transaksjon. Husk at dette vil også maksimere realisert tap dersom kryptovalutaen du selger har falt i verdi siden anskaffelsen, noe som igjen kan føre til et netto realisert tap som kan brukes til å redusere skatten du må betale fra andre inntekter.

La oss nå gjøre de samme beregningene for eksemplet ovenfor ved hjelp av HIFO-metoden. Først vil vi legge til en ny kolonne i tabellen som vi kaller Gj.sn. kost som er gjennomsnittlig kostnadsgrunnlag (anskaffelsesverdi) for hver enhet av ETH:

Tx No.TypeDatoAntallPrisGebyrAnskaffelses-verdiKapital-gevinstGj.sn. kost
1Kjøp14.08.20192.0 ETH4 200 kr42 kr4 242 kr2 121 kr/ETH
2Kjøp29.10.20196.0 ETH12 000 kr60 kr12 060 kr2 010 kr/ETH
3Kjøp14.03.20203.5 ETH4 600 kr4 600 kr1 314 kr/ETH
4Salg05.06.20204.0 ETH9 700 kr97 kr(?)(?)
5Salg12.08.20203.0 ETH11 500 kr(?)(?)

Nå som vi har regnet ut den gjennomsnittlige anskaffelsesverdien (kjøpsprisen) for hver kjøpstransaksjon, kan vi bruke HIFO-metoden for å beregne lavest mulige kapitalgevinst for salgstransaksjonene:

 • Transaksjon 4: salg av 4 ETH. Den høyeste tilgjengelige kjøpsprisen er fra kjøpet av 2 ETH 14. august 2020 som vi derfor selger først. Deretter vil vi selge de resterende 2 ETH fra beholdningen kjøpt 29. oktober 2019 som har den nest høyeste kjøpsprisen. Som du kanskje allerede har lagt merke til vil dette gi samme resulterende anskaffelsesverdi og kapitalgevinst som ved bruk av FIFO-metoden vist tidligere.
 • Transaksjon 5: salg av 3 ETH. Etter å ha solgt 4 ETH har vi nå solgt 2 av 6 ETH anskaffet tidligere (Tx # 2) som fortsatt har den høyest tilgjengelige kjøpsprisen. Vi vil derfor selge 3 ETH fra samme beholdning kjøpt 29. oktober. Også dette gir det samme resultatet som FIFO-metoden vist tidligere, så det vil derfor ikke være noen forskjell i den totale kapitalgevinsten ved bruk av FIFO- eller HIFO-metode i akkurat dette eksemplet.

Dette var et veldig enkelt eksempel med bare fem transaksjoner totalt, men du kan forestille deg at vi kan få et helt annet resultat dersom vi gjør de samme beregningene med hundrevis eller tusenvis av transaksjoner spredt over flere år, noe som ofte er tilfelle for personer som har tradet bitcoin og kryptovaluta på børser som Coinbase eller Binance.

Velg riktig beregningsmetode

La oss først se på noen viktige forskjeller mellom de ulike metodene slik at vi forstår de generelle implikasjonene litt bedre.

FIFO:
Siden vi selger den eldste (først anskaffede) beholdningen først kan FIFO ofte føre til den høyest resulterende kapitalgevinsten i et marked som trender opp (bull-marked) hvor den opprinnelige anskaffelsesverdien er lavere enn dagens priser. På motsatt side, i et bear-marked hvor prisene har falt kraftig, vil FIFO-metoden ofte minimere kapitalgevinsten din dersom den opprinnelige anskaffelsesverdien er høyere enn dagens priser.

LIFO:
I utgangspunktet det motsatte som FIFO: kan føre til betydelig lavere kapitalgevinst i et bull-marked som trender opp, og høyere kapitalgevinst i et bear-marked med fallende priser.

HIFO:
Denne metoden vil alltid føre til lavest mulig realisert gevinst siden hver transaksjon utnytter det høyeste kostnadsgrunnlaget som er tilgjengelig i hele beholdningen.

I enkelte land har skattemyndighetene gitt ut veiledning for hvilke metoder som kan brukes til beregning av skatt for kryptovaluta, men dette er langt fra tilfelle overalt. Skatteetaten har publisert noe informasjon på nettsidene deres, men ofte må man sende inn melding direkte for å få svar på detaljerte spørsmål. I Norge står vi heldigvis fritt til å velge enten FIFO, LIFO eller HIFO som diskutert i denne artikkelen når det kommer til kryptovaluta.

En skattetjeneste for kryptovaluta som Coinpanda beregner automatisk anskaffelsesverdien og salgsprisen for alle transaksjoner, og du kan se den totale kapitalgevinsten for de ulike kostnadsmetodene før du bestemmer deg for hvilken metode du velger når du skal rapportere krypto i skattemeldingen til Skatteetaten.

Konklusjon

Det bør nå være liten tvil om at skatteberegninger for kjøp og salg av kryptovaluta kan være ganske komplisert, og begreper som FIFO og LIFO kan definitivt forvirre mange tradere og investorer. Det finnes flere ulike metoder som kan benyttes for beregning av kapitalgevinst, og de tre metodene diskutert i denne artikkelen er de som er godkjent av Skatteetaten og kan benyttes i Norge. Hvilken metode som resulterer i lavest mulig skattebelastning avhenger av mange faktorer, så det kan være lurt å gjøre separate beregninger for de ulike metodene før man skal levere skattemeldingen.

Det viktigste du gjør er å holde oversikt over alle transaksjoner du har på samtlige børser og lommebøker. Har du mer enn 20-30 transaksjoner vil det være veldig vanskelig (faktisk nesten umulig) å bruke regneark som Excel til å utføre disse beregningene. De fleste velger derfor å bruke en skatteløsning for kryptovaluta som kan automatisere denne prosessen.

Vi i Coinpanda har utviklet en skatteløsning som brukes av mer enn 2 500 personer i Norge i dag. Du kan enkelt laste ned skatterapporter for alle beregningsmetodene diskutert i denne artikkelen.

Ønsker du å minimere skatten så mye som mulig ved å kjøre beregninger for de ulike metodene før du rapporterer tallene i skattemeldingen? Ikke noe problem! Du kan registrere deg for en 100% gratis konto, eller les mer om hvordan tjenester fungerer og se eksempler på beregningsrapporter.

Hvis du vil lære mer om hvordan kryptovalutaer som bitcoin beskattes i Norge anbefaler vi at du leser vår grundige skatteveiledning som oppdateres regelmessig:

Ansvarsfraskrivelse – Dette innlegget er kun til informasjon og bør ikke tolkes som skatte- eller investeringsrådgivning. Du bør snakke med din egen skatteekspert eller advokat om hvordan du skal behandle beskatning av kryptovaluta.

Om Coinpanda

Coinpanda ble grunnlagt i 2018 av et team bestående av blockchain-entusiaster. Selskapet er for øyeblikket den raskest voksende skattetjenesten i verden for kryptovaluta. Vår visjon er å gjøre skatterapportering både enkelt, raskt og rimelig. Mer enn 2500 investorer og tradere i Norge bruker Coinpanda i dag for å beregne skatt på bitcoin og kryptovaluta.

Hold deg oppdatert med nyheter om kryptovaluta hver dag

Motta nyheter, guider oppdateringer rett til innboksen din! Registrer deg her slik at du ikke går glipp av et eneste nyhetsbrev.

KOM I GANG

Skatteberegning bitcoin og kryptovaluta

Prøv Coinpanda i dag og beregn skatten på under 20 minutter.

Krev skattefradrag om du har tapt på Bitcoin

Del artikkelen →

Krev skattefradrag om du har tapt på Bitcoin

av William Carlsen · Oppdatert 14. mai 2020

Vi har akkurat lagt bak oss et svært urolig og turbulent år for Bitcoin og hele kryptovalutamarkedet. I 2017 var vi vitne til at prisen på Bitcoin steg fra $700 til nesten $20,000, mens i 2018 kollapset kursen ned til rett over $3,000. Fra topp til bunn representerer dette et fall på nesten 85%. Dersom vi tar en titt på andre kryptovalutaer som Ethereum, Bitcoin Cash eller IOTA, ser vi at disse har falt enda mer regnet fra den høyeste kursnoteringen i 2018.

Mange nordmenn sitter nå med enten realiserte eller urealiserte tap og lurer på hvordan dette skal føres i Skattemeldingen, og om de har rett til å kreve fradrag på skatten. I denne artikkelen forklarer vi hvordan tap på Bitcoin og annen kryptovaluta skal rapporteres til Skatteetaten slik at du kan kreve penger tilbake på skatten for inntektsåret 2018.

Først er det viktig å ha en grunnleggende forståelse for reglene som gjelder skatt og beregning av realisert gevinst og tap for kryptovaluta. I guiden Hvordan beregne skatt på Bitcoin og kryptovaluta går vi mer i detalj rundt dette, og vil derfor kun oppsummere kort det relevante regelverket i denne artikkelen.

Definisjon av kryptovaluta

Etter interessen for Bitcoin og kryptovaluta begynte å vokse, og antallet personer som gjorde kjøp og salg med Bitcoin økte veldig, begynte spørsmål å dukke opp rundt hvordan kryptovaluta faktisk skal klassifiseres med tanke på beskatning. Ironisk nok er kanskje det viktigste spørsmålet hvorvidt Bitcoin og andre kryptovalutaer skal klassifiseres som en valuta eller en annen form for eiendel i forhold til skatt. I denne saken er Skatteetaten er ganske klar i sine uttalelser om at Bitcoin og kryptovaluta skal klassifiseres som et formuesobjekt.

Skatterettslig likestilles ikke virtuell valuta med en ordinær valuta, da denne ikke er utstedt av eller garantert for av en nasjonal sentralbank. Virtuell valuta er et formuesobjekt og omfattes av de alminnelige reglene for inntekts- og formuesbeskatning.

– Skatteetaten

Konsekvensen av at Bitcoin og andre kryptovalutaer klassifiseres som formuesobjekter betyr at det skal betales kapitalskatt på gevinst, mens for tap vil det derfor gis skattefradrag. For skatteåret 2018 var satsen for kapitalskatt 24%, mens for 2019 er den redusert til 23%. I praksis betyr dette at har du netto realisert gevinst skal du betale 23% skatt av beløpet for skatteåret 2019, men har du derimot netto realisert tap vil du kunne kreve skattefradrag som tilsvarer 23% av tapet.

Hvordan beregne gevinst og tap

Mange lurer sannsynligvis på hvordan de skal beregne realisert gevinst og tap. Utgangspunktet for dette er å sammenligne inngangs- og utgangsverdien for det som er kjøpt og solgt. Som et eksempel kan vi anta at du har kjøpt 1 bitcoin for 150 000 kr i 2017, og at du solgte den samme bitcoinen for 50 000 kr i 2018. Da har du et realisert tap på 100 000 kr dersom vi ser bort i fra eventuelle gebyrer. Du vil derfor kunne føre 100 000 kr som realisert tap i Skattemeldingen og redusere skatten med hele 23 000 kr (23% av 100 000 kr).

Eksemplet over er relativt enkelt da vi antok du kun har kjøpt og solgt Bitcoin ved en anledning hver. Mange personer har derimot både kjøpt Bitcoin for norske kroner flere ganger, og også gjort handler med andre kryptovalutaer på markedsplasser som Binance eller Poloniex. I denne situasjonen vil det være vesentlig mer komplisert å beregne gevinst og tap da vi må holde kontroll på inngangs- og utgangsverdien for hver transaksjon som er gjort – helt fra første transaksjon som kanskje fant sted mange år tidligere.

Kjøp og salg av andre kryptovalutaer

I forhold til beskatning skilles det ikke mellom salg av kryptovaluta mot en annen kryptovaluta (veksling, trading) eller mot norske kroner. Hver gang det foregår en transaksjon hvor du selger en kryptovaluta skal utgangsverdien for den valutaen som selges beregnes. Realisert gevinst eller tap finner man deretter som utgangsverdi fratrukket inngangsverdi i norske kroner.

Vi har skrevet en veldig grundig og gjennomgående veiledning til skatteregler med praktiske eksempler tidligere. I Kapittel 2 går vi og mer i dybden på skattereglene rundt veksling og trading av kryptovaluta forklart med eksempler.

Det regnes som skattemessig realisasjon når du selger en virtuell valuta mot oppgjør i en annen virtuell valuta. Gevinst/tap skal beregnes ved å fastsette den virtuelle valutaenes verdi i norske kroner på transaksjonstidspunktet.

– Skatteetaten

FIFO og LIFO

For å beregne inngangsverdien når du selger en kryptovaluta er det primært to beregningsmetoder som benyttes. FIFO (“First In First Out”) er den mest brukte beregningsmetoden, og som navnet antyder går metoden ut på å selge det som ble kjøpt først. Vi selger med andre ord de eldste coinsa først. LIFO (“Last In First Out”) er den andre metoden og går ut på at vi selger det som ble kjøpt inn sist. Vi selger med andre ord de sist anskaffede coinsa først. Hvilken metode du velger å benytte er opp til deg, og vil potensielt kunne ha svært stor betydning for det du enten må betale i skatt eller kan kreve skattefradrag for.

Figuren under er en grafisk forklaring på forskjellen mellom FIFO- og LIFO-beregningsmetode.

Urealisert gevinst og tap

Det er viktig å merke seg at det kun er transaksjoner utført til og med 2018 som skal tas med i betraktning i Skattemeldingen for 2018. Har du for eksempel kjøpt Bitcoin i 2017, men ikke solgt noe av beholdningen i løpet av 2018, har du derfor ikke krav på skattefradrag for dette året. Da har du mulighet til å selge beholdningen i løpet av 2019 og så føre dette som realisert tap i Skattemeldingen først neste år.

Slik rapporterer du tallene i Skattemeldingen (RF-1159)

Når du har fullført beregningene forklart over må du rapportere tallene inn i Skattemeldingen som leveres hvert år. Alle tall som gjelder kryptovaluta skal føres i skjema RF-1159 fra og med skatteåret 2018. I dette skjemaet må du fylle ut hva du har hatt av realisert gevinst og tap for hver kryptovaluta du har gjort transaksjoner med i løpet av året, samt den totale beholdningen ved utgangen av året. Skjemaet er vist under.

Å gjennomføre alle skatteberegninger og fylle ut skjema RF-1159 kan både være en svært komplisert og tidkrevende prosess om du har gjort mange transaksjoner i løpet av året. De fleste velger derfor å benytte seg av en nettjeneste som Coinpanda for å gjøre beregningen og rapporteringen automatisk og smertefri.

Det eneste du trenger å gjøre er å importere dine transaksjoner til nettjenesten, som enten gjøres med import av CSV-fil eller ved å koble til din markedsplass (børs) med API-kobling. Til slutt kan du laste ned ferdig utfylt skjema RF-1159 som du kan levere med Skattemeldingen.

Oppsummering

Vi har i denne artikkelen gått igjennom regelverket rundt skatt og beregning av realisert gevinst og tap, og hvordan tallene skal rapporteres i Skattemeldingen sammen med skjema RF-1159. Dersom du har hatt netto realisert tap i løpet av året kan du kreve skattefradrag for beløpet, mens du må betale ekstra skatt dersom du har hatt netto realisert gevinst. For skatteåret 2018 er kapitalskattsatsen 24%, og for skatteåret 2019 er den redusert til 23%.

Har du fortsatt flere spørsmål rundt beregning av skatt og Bitcoin kan du sende oss e-post her, eller kontakte oss direkte på Facebook.

Ansvarsfraskrivelse – Dette innlegget er kun til informasjon og bør ikke tolkes som skatte- eller investeringsrådgivning. Du bør snakke med din egen skatteekspert eller advokat om hvordan du skal behandle beskatning av kryptovaluta.

Om Coinpanda

Coinpanda ble grunnlagt i 2018 av et team bestående av blockchain-entusiaster. Selskapet er for øyeblikket den raskest voksende skattetjenesten i verden for kryptovaluta. Vår visjon er å gjøre skatterapportering både enkelt, raskt og rimelig. Mer enn 2500 investorer og tradere i Norge bruker Coinpanda i dag for å beregne skatt på bitcoin og kryptovaluta.

Hold deg oppdatert med nyheter om kryptovaluta hver dag

Motta nyheter, guider oppdateringer rett til innboksen din! Registrer deg her slik at du ikke går glipp av et eneste nyhetsbrev.

KOM I GANG

Skatteberegning bitcoin og kryptovaluta

Prøv Coinpanda i dag og beregn skatten på under 20 minutter.

Guide: Slik Beregner du Skatt på Bitcoin & Kryptovaluta i 2020

Del artikkelen →

Guide: Slik Beregner du Skatt på Bitcoin & Kryptovaluta i 2020

av William Carlsen · Oppdatert 18. oktober 2020

Denne guiden dekker skatteregler for kryptovaluta som bitcoin og ethereum i Norge. Vi går igjennom nøyaktig hva som skal rapporteres i Skattemeldingen, hvordan du beregner gevinst og tap, og hvordan du kan minimere din skattepliktige fortjeneste. Vi vil også forklare hvordan du skal fylle ut skjema RF-1159 for kryptovaluta som skal leveres til Skatteetaten hvert år.

Oppdatering, 18. oktober 2020: Vi har publisert en helt ny guide for 2020/2021 med oppdatert informasjon basert på siste uttalelser fra Skatteetaten. Les den oppdaterte guiden her!


Skatt på bitcoin og kryptovaluta i Norge

Må jeg betale skatt på bitcoin og annen kryptovaluta?

Skatteetaten klassifiserer bitcoin og kryptovaluta som formuesobjekter, og det er derfor skatteplikt for gevinst ved realisasjon. Har du for eksempel kjøpt bitcoin, og verdien øker før du selger, skal du betale skatt av gevinsten. På samme måte vil du kunne føre fradrag for tap hvis bitcoin faller i verdi etter du har kjøpt. De samme reglene gjelder for alle typer kryptovaluta som Ethereum, Litecoin og ChainLink.

Gevinst fra salg av kryptovaluta beskattes som kapitalskatt. For inntektsåret 2018 er skattesatsen 24% for kapitalskatt, mens for 2019 er den redusert til 23%. Oppjusteringsfaktor skal ikke inkluderes slik man blant annet gjør for aksjer, og effektiv skattesats er derfor lavere for kryptovaluta.

Hvilke type transaksjoner er skattepliktige?

Ikke alle type transaksjoner utløser skatt. Følgende hendelser vil derimot føre til skatteplikt:

 • Salg av kryptovaluta for norske kroner (NOK)
 • Salg av kryptovaluta for utenlandsk valuta (USD, EUR, GBP)
 • Krypto-til-krypto transaksjoner (for eksempel kjøp av ether og du betaler med bitcoin)
 • Hvis du betaler for en vare eller tjeneste med kryptovaluta
 • Mottar kryptovaluta fra airdrop eller hard fork som du senere selger
 • Mottar kryptovaluta fra utvinning (mining)

Disse hendelsene anses derimot ikke som skattepliktige: 

 • Kjøp av kryptovaluta for norske kroner (NOK)
 • Overføring av kryptovaluta fra en lommebok til en annen
 • Kryptovaluta gitt som gave
 • Kryptovaluta mottatt i gave

Hvordan beregner jeg realisert gevinst og tap?

For å beregne gevinst eller tap må inngangs- og utgangsverdien for transaksjonen først fastsettes. Differansen mellom disse to verdiene vil utgjøre resulterende gevinst eller tap. Inngangsverdien fastsettes som det kryptovalutaen kostet ved anskaffelse (inkludert eventuelle transaksjonskostnader), mens utgangsverdien er verdien du mottar ved salg (fratrukket eventuelle transaksjonskostnader).

Både ved anskaffelse og salg skal verdien på transaksjonstidspunktet fastsettes i norske kroner.

Du må og betale skatt hver gang du kjøper en kryptovaluta og betaler med en annen. Som eksempel medfører dette at ved kjøp av ether eller litecoin, og du betaler med bitcoin, skal det beregnes skattemessig gevinst eller tap.

Slik gjør du det

Har du kjøpt og solgt kryptovaluta kan du regne ut din gevinst eller tap på følgende måte:

Utgangsverdi (det du har fått betalt)
– inngangsverdi (beløpet du betalte ved anskaffelse)
= gevinst eller tap

Som nevnt tidligere skal det betales 23% skatt på gevinst for skatteåret 2019 som skal rapporteres i 2020. Du betaler kun skatt dersom du samlet sett har gevinst fra alle dine handler med kryptovaluta. Sammen med Skattemeldingen fyller du ut skjema RF-1159 hvor du skal oppgi både gevinst og tap for hver kryptovaluta du har handlet i løpet av året. Du må også inkludere hva du eide av hver kryptovaluta ved årets utgang (31. desember).

Nedenfor viser vi med et eksempel hvordan gevinst/tap skal beregnes med både FIFO- og LIFO-metode.

EKSEMPEL 1

– Kjøp og salg av kryptovaluta

Anders kjøpte 5 bitcoin i 2015 og kjøpte senere bitcoin på nytt i 2017. I starten av 2018 bestemte han seg for å selge mesteparten av beholdningen. Alle handlene kan sees i tabellen under:

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp6.7.20155 BTC15 000 NOK15 000 NOK
Kjøp17.4.20172 BTC24 000 NOK24 000 NOK
Kjøp24.9.20173 BTC120 000 NOK120 000 NOK
Salg1.2.20188 BTC800 000 NOK(?)(?)

Anders kan beregne realisert tap/gevinst med enten FIFO- eller LIFO-metode. FIFO og LIFO står for henholdsvis «First In First Out» og «Last In First Out» som er de to mest brukte regnskapsmetodene for beregning av gevinst/tap. Vi vil her gå igjennom begge metoder:

Metode 1: FIFO

FIFO er en forkortelse for «First In First Out», og som navnet antyder går metoden ut på å selge det som ble kjøpt først. Vi selger med andre ord de eldste coinsa først. Inngangsverden for 8 bitcoin som selges blir da 15 000 NOK + 24 000 NOK + (1/3) * 120 000 NOK = 79 000 NOK.

Gevinsten til Anders ved bruk av FIFO blir derfor: (utgangsverdi) – (inngangsverdi) = 800 000 NOK – 79 000 NOK = 721 000 NOK.

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp6.7.20155 BTC15 000 NOK15 000 NOK
Kjøp17.4.20172 BTC24 000 NOK24 000 NOK
Kjøp24.9.20173 BTC120 000 NOK120 000 NOK
Salg1.2.20188 BTC800 000 NOK79 000 NOK721 000 NOK

Metode 2: LIFO

LIFO er en forkortelse for «Last In First Out», og ved bruk av denne metoden selger vi det som ble kjøpt inn sist. Vi selger med andre ord de sist anskaffede coinsa først. Inngangsverdien til Anders for 8 bitcoin som selges blir da 120 000 NOK + 24 000 NOK + (3/5) * 15 000 NOK = 153 000 NOK.

Gevinsten til Anders ved bruk av LIFO blir derfor: (utgangsverdi) – (inngangsverdi) = 800 000 NOK – 153 000 NOK = 647 000 NOK.

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp6.7.20155 BTC15 000 NOK15 000 NOK
Kjøp17.4.20172 BTC24 000 NOK24 000 NOK
Kjøp24.9.20173 BTC120 000 NOK120 000 NOK
Salg1.2.20188 BTC800 000 NOK153 000 NOK647 000 NOK

Som vi kan se fra disse to eksemplene vil Anders redusere det han må betale i skatt ved å velge LIFO fremfor FIFO. Skatteetaten godkjenner bruk av begge regnskapsmetoder for bitcoin og kryptovaluta i Norge.


Skatt på kjøp, salg og veksling (trading) av kryptovaluta

Ulike skatteregler gjelder for forskjellige type transaksjoner og handler. Nedenfor vil vi gå igjennom ulike transaksjoner og forklare hvilke skatteregler som gjelder.

Kjøp av kryptovaluta (Eks: NOK → BTC)

Du betaler ingen skatt dersom du kjøper kryptovaluta og betaler med fiat-valuta som norske kroner (NOK), euro (EUR) eller amerikanske dollar (USD). 

Salg av kryptovaluta (Eks: BTC → USD)

Alle transaksjoner hvor du selger en kryptovaluta beskattes som kapitalskatt (23% for 2019).

Veksling av kryptovaluta (Eks: ETH → LTC)

Alle krypto-til-krypto transaksjoner (veksling) beskattes på lik linje som salg av kryptovaluta. Om du veksler 2 ether mot 5 litecoin så er dette det samme som å kjøpe 5 litecoin og selge 2 ether.

I dette tilfellet bruker du markedsverdien for 5 litecoin på transaksjonstidspunktet for å beregne gevinst/tap for dine 2 ether som er solgt.

EKSEMPEL 2

– Veksling mellom ulike kryptovalutaer (trading)

Marte kjøper 2 bitcoin i april 2017. Senere samme år ser hun prisen på ethereum gå opp, og velger å selge halvparten av sine bitcoin for å kjøpe 15 ethereum. Etter sommeren kjøper hun 10 litecoin og betaler med 5 ethereum. Handelshistorikken hennes kan sees i tabellen under:

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp6.4.20172 BTC42 000 NOK42 000 NOK
Salg17.6.20171 BTC35 000 NOK(?)(?)
Kjøp17.6.201715 ETH35 000 NOK35 000 NOK
Salg5.9.20175 ETH81 000 NOK(?)(?)
Kjøp5.9.201710 LTC81 000 NOK81 000 NOK

Merk at vi har splittet hver veksling (trade) i to separate transaksjoner. Dette er gjort for å gjøre det enklere å beregne inngangsverdi og resulterende gevinst/tap.

Marte kan beregne gevinst/tap med enten FIFO- eller LIFO-metode. I dette eksemplet vil vi kun se på hvordan dette gjøres med FIFO-metode:

Transaksjon 2: salg av 1 BTC

Inngangsverdien blir  (1/2) * 42 000 NOK = 21 000 NOK. Merk at siden Marte kun har kjøpt bitcoin ved en anledning tidligere ville vi fått samme inngangsverdi med både FIFO- og LIFO-metode. Gevinsten for denne transaksjonen finner vi slik: (utgangsverdi) – (inngangsverdi) = 35 000 NOK – 21 000 NOK = 14 000 NOK.

Transaksjon 4: salg av 5 ETH

Inngangsverdien blir (5/15) * 35 000 NOK = 11 670 NOK. Gevinsten blir da: (utgangsverdi) – (inngangsverdi) = 81 000 NOK – 11 670 NOK = 69 330 NOK.

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp6.4.20172 BTC42 000 NOK42 000 NOK
Salg17.6.20171 BTC35 000 NOK21 000 NOK14 000 NOK
Kjøp17.6.201715 ETH35 000 NOK35 000 NOK
Salg5.9.20175 ETH81 000 NOK11 670 NOK69 330 NOK
Kjøp5.9.201710 LTC81 000 NOK81 000 NOK

Salg av kryptovaluta til stablecoins (Eks: BTC → USDT)

Alle handler (kjøp og salg) med stablecoins som Tether (USDT), TrueUSD (TUSD) eller USD Coin (USDC) behandles på lik linje som krypto-til-krypto transaksjoner som forklart over.

Betaling av varer eller tjenester med kryptovaluta

Har du betalt for en vare eller tjeneste med kryptovaluta skal du beregne gevinst/tap for kryptovalutaen du har betalt med. En slik transaksjon er derfor å anse som et salg av kryptovaluta.

EKSEMPEL 3

– Betaling for vare med kryptovaluta

Gunnar har i 2019 kjøpt ethereum tre ganger:

 • 5 ethereum kjøpt 1. februar for 4 860 kr
 • 12 ethereum kjøpt 7. mai for 19 440 kr
 • 3 ethereum kjøpt 5. juni for 6 723 kr

19. september sammet året kjøper Gunnar en bil på Finn og blir enig med selgeren om å gjøre opp handelen i ethereum. På oppgjørsdagen er prisen på ethereum 1 944 kr. Prisen på bilen er 35 000 kr, og de blir derfor enige om at Gunnar skal betale 18 ethereum (35 000 kr / 1 944 kr = 18). Handlene hans kan oppsummeres slik:

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp1.2.20195 ETH4 860 NOK4 860 NOK
Kjøp7.5.201912 ETH19 440 NOK19 440 NOK
Kjøp5.6.20193 ETH6 723 NOK6 723 NOK
Salg19.9.201918 ETH35 000 NOK(?)(?)

Siden transaksjoner for betaling av varer eller tjenester blir beskattet må Gunnar gjøre følgende beregninger:

Steg 1: beregne inngangsverdien
Inngangsverdien finner Gunnar slik: 4 860 kr + 19 440 kr + (1 / 3) * 6 723 kr = 26 541 kr.

Steg 2: beregne utgangsverdien
Utgangsverdien er 35 000 kr (18 * 1 944 kr).

Steg 3: beregne realisert gevinst
Den realiserte gevinsten blir (utgangsverdi) – (inngangsverdi), som i dette tilfellet gir oss 35 000 kr – 26 541 kr = 8 459 kr.

Steg 4: fyll ut skjema RF-1159B
Gunnar må fylle ut skjema RF-1159 som skal leveres sammen med Skattemeldingen. Se Eksempel 6 for hvordan det skal gjøres.

Resultatet av beregningene er oppsummert i tabellen under:

TypeDatoAntallPrisInngangsverdiGevinst/Tap
Kjøp1.2.20195 ETH4 860 NOK4 860 NOK
Kjøp7.5.201912 ETH19 440 NOK19 440 NOK
Kjøp5.6.20193 ETH6 723 NOK6 723 NOK
Salg19.9.201918 ETH35 000 NOK26 541 NOK8 459 NOK

Overføring til lommebok eller børskonto

En overføring mellom to lommebøker anses ikke som en realisering og vil derfor heller ikke beskattes. Det samme gjelder også overføring fra/til en børskonto, som f.eks Binance eller Coinbase.


Skatt på inntekt fra utvinning (mining) av kryptovaluta

Har du utvinnet (minet) bitcoin eller annen kryptovaluta i løpet av året må du rapportere og betale skatt på dette. Skatteetaten har uttalt at utvinning av kryptovaluta skal inntektsføres til markedsverdien på utvinningstidspunktet (i norske kroner). Det er derfor viktig at du vet hvor mye du har utvinnet til forskjellige tidspunkter i løpet av året for å beregne det skattepliktige beløpet korrekt.

Overskuddet fra aktiviteten skal du oppgi som skattepliktig inntekt i Skattemeldingens post 3.1.12 «Annen inntekt»

Ved beregningen av skattepliktig inntekt kan du få fradrag for kostnader du har hatt i forbindelse med aktiviteten i løpet av året. Eksempler på dette er kostnader til innkjøp av maskinvare, programvare og strøm:

 • Har du kjøpt maskinvare som hovedsakelig brukes til utvinning, og som koster mer enn 15 000 kroner, kan denne kostnaden ikke fradragsføres direkte i det året du kjøpte maskinen, men skal i stedet avskrives over flere år. Dette vil si at du får fradrag for en del av kostprisen hvert år. Dette gjøres ved å føre miningutstyret på saldo gjennom avskrivingsskjema RF-1084. Dersom aktiviteten din ikke er næringsvirksomhet kan saldo a) med 30% årlig avskrivning benyttes for maskinvare og miningutstyr.
 • Fradrag for kostnader til strøm skal beregnes som økningen av strømkostnadene i forhold til det du ville betalt dersom du ikke drev utvinning/mining av kryptovaluta.

Dersom utvinningen/miningen klassifiseres som næringsvirksomhet vil andre regler gjelde. Se Kapittel 10 for mer informasjon om kryptovaluta og næringsvirksomhet, eller denne artikkelen fra Skatteetaten.

EKSEMPEL 4

– Mottatt kryptovaluta fra utvinning (mining)

Eivind har minet ethereum på hobbybasis i 2018. For enkelhetsskyld antar vi at han har mottatt ethereum som belønning ved 5 anledninger:

 • 1.7 ETH mottatt 16. februar 2018
 • 2.4 ETH mottatt 23. april 2018
 • 0.9 ETH mottatt 17. juni 2018
 • 3.1 ETH mottatt 3. august 2018
 • 2.5 ETH mottatt 14. september 2018

I Skattemeldingen for 2018 som Eivind skal levere i 2019 må han oppgi verdien for ethereum han har mottatt under post 3.1.12 «Annen inntekt». Det er verdien på tidspunktet for hver transaksjon i norske kroner som skal oppgis.

Eivind må derfor først finne markedsverdien av ethereum på de enkelte datoene over, og deretter beregne verdien på det han mottok i norske kroner. Deretter summerer han tallene og fører beløpet i post 3.1.12 i Skattemeldingen for 2018.


Skatt på staking av kryptovaluta

Staking rewards mottar du dersom du har lånt ut eller «låst» din kryptovaluta for å bidra til å sikre blokkjeden (nettverket) eller på en annen måte delta i økosystemet. Eksempler på kryptovalutaer som er «Proof of Stake» og som tilbyr staking rewards er EOS, Cosmos og NEO.

Skattemessig behandles staking på lik linje med utvinning av kryptovaluta som er «Proof of Work» (eks: bitcoin). Har du mottatt staking rewards skal du derfor inntektsføre dette til markedsverdien på tidspunktet for transaksjonen (i norske kroner). Se Kapittel 3 for mer informasjon om utvinning av kryptovaluta.


Skatt på airdrops / hard forks

Airdrops blir ofte brukt som et markedsføringstiltak av selskaper for å samle inn kapital gjennom såkalte «Initial Coin Offerings» (ICO). Skattemessig regnes airdrops som gave og du skal derfor først betale skatt når du på et senere tidspunkt selger kryptovalutaen du har mottatt som airdrop.

Inngangsverdien vil være null (0 kr) når du beregner gevinst ved salg av airdrops.

En hard fork er en endring (eller oppdatering) av kildekoden til kryptovalutaen som i noen tilfeller kan føre til en splittelse av blokkjeden. Et eksempel på dette var da bitcoin 1. august 2017 gjennomførte en hard fork og splittet, og alle som eide bitcoin på dette tidspunktet mottok da et likt antall Bitcoin Cash som følge av kjedesplittelsen.

Når det kommer til beregning av skatt betraktes hard forks på lik linje med airdrops som forklart over. Du skal derfor ikke betale skatt før du selger kryptovalutaen på et senere tidspunkt. Også i dette tilfellet skal du anta en inngangsverdi på 0 kr.

EKSEMPEL 5

– Motta kryptovaluta fra hard fork

Siri eide 1. august 2017 15 bitcoin og mottok derfor også 15 Bitcoin Cash som følge av kjedesplittelsen (hard fork).

25. november 2017 solgte hun 10 av totalt 15 Bitcoin Cash og mottok 2 bitcoin som betaling. Dette er en skattemessig realisering av hennes Bitcoin Cash som hun mottok i august samme år, og Siri må derfor gjøre følgende beregninger:

Steg 1: beregne inngangsverdien
Inngangsverdien er lik 0 kr.

Steg 2: beregne utgangsverdien
Utgangsverdien er lik markedsverdien av 2 bitcoin på transaksjonstidspunktet. 25. november 2017 kostet 2 bitcoin 156 600 kr.

Steg 3: beregne realisert gevinst
Den realiserte gevinsten finner vi som (utgangsverdi) – (inngangsverdi), som i dette tilfellet gir oss 156 600 kr – 0 kr = 156 600 kr.

Steg 4: fyll ut skjema RF-1159B
Siri må fylle ut skjema RF-1159B som skal leveres sammen med Skattemeldingen. Se Eksempel 6 for hvordan det skal gjøres.


Skatt på ICOs / IEOs

ICOs («Initial Coin Offerings») og IEOs («Initial Exchange Offerings») er en form for innsamling av kapital brukt av selskaper/prosjekter som lanserer sin egen kryptovaluta. Som regel investerer du i selskapet eller prosjektet med bitcoin eller ethereum, og mottar selskapets egen kryptovaluta tilbake.

Skattemessig er en investering i ICO / IEO likestilt med salg av kryptovaluta (det du betaler med). Inngangs- og utgangsverdien beregnes ut i fra markedsverdien på kryptovalutaen du betalte med på tidspunktet for investeringen.


Skatt på marginhandel av kryptovaluta og derivater

Marginhandel (margin trading) og derivathandel er en populær form for trading som tilbys av mange børser og markedsplasser som BitMEX, Bitfinex, Kraken og Bybit. I motsetning til vanlig kjøp og salg så skiller marginhandel seg ved at du låner kryptovaluta eller fiat (som regel USD) som du selv ikke eier, og bruker dette som betaling for å spekulere i om prisen går opp (long-posisjon) eller ned (short-posisjon).

Fordi du betaler med noe du selv ikke eier får dette konsekvens for hvordan gevinst og tap skal beregnes. Skatteetaten har enda ikke uttalt seg om hvordan marginhandel og trading av derivater skal beregnes skattemesig for kryptovaluta, men vi kan likevel anta noen generelle retningslinjer:

 • Når man trader på børser som BitMEX og Bitfinex åpner man en posisjon – enten long eller short. Når du lukker posisjonen din har du oppnådd en gevinst eller et tap. Vi kan derfor beregne skatt for hver enkelt posisjon isolert, selv om du har flere transaksjoner for hver posisjon du har åpnet.
 • Dersom du oppnår gevinst for en posisjon kan vi betrakte dette som at du mottar kryptovauta med inngangsverdi lik 0 kr. Den realiserte gevinsten blir derfor lik markedsverdien for det du mottok i norske kroner.
 • Om du lukker en posisjon og har gått med tap blir beregningene noe mer kompliserte. Hver posisjon som fører til tap medfører en reduksjon av beholdingen din, som oftest bitcoin eller amerikanske dollar. Utgangsverdien kan derfor betraktes som 0 kr fordi du mottok ingenting tilbake (kun reduksjon av beholdningen). Inngangsverdien finner vi enten ved bruk av FIFO- eller LIFO-metode. Realisert tap blir derfor (utgangsverdi) – (inngangsverdi) = -(inngangsverdi).
 • Utregningsprinsippene vil være de samme for både marginhandel og trading av derivater. Bitfinex, Binance og Kraken er noen av de mest populære børsene for marginhandel og tilbyr også derivater, mens BitMEX, Bybit og FTX tilbyr kun trading av derivater og ikke marginhandel.

Vi anbefaler at du tar kontakt med Skatteetaten direkte dersom du har flere spørsmål til marginhandel og derivater for bitcoin og kryptovaluta. 


Skatteregler for gaver og donasjoner av kryptovaluta

Dersom du har mottatt eller gitt bort kryptovaluta som gave skal det ikke betales skatt før kryptovalutaen selges på et senere tidspunkt. Det er personen som har mottatt gaven som har plikt til å rapportere dette i Skattemeldingen.

Inngangsverdien (anskaffelsesverdien da kryptovalutaen originalt ble kjøpt) vil overføres til personen som mottar gaven. På denne måten kan en gave derfor anses som en overføring mellom to personer, og ikke som en skattemessig realisering.

Dersom du gir bitcoin eller annen kryptovaluta i gave er det derfor viktig at du også oppgir inngangsverdien til personen. Har du mottatt kryptovaluta i gave må du selv spørre om hva kryptovalutaen kostet på anskaffelsestidspunktet hvis du ikke får oppgitt det. Vet du ikke inngangsverdien vil det mest konservative være å anta en inngangsverdi på 0 kr.


Skatteregler for lån av kryptovaluta

Skatteetaten har ikke uttalt seg direkte om hvordan renteinntekter fra utlån av kryptovaluta skal beskattes. Det er vår tolkning at det skal betales skatt for renteinntekter på tidspunktet da kryptovalutaen ble mottatt, og vil i praksis derfor beskattes på lik linje som utvinning av kryptovaluta (se Kapittel 3 for mer om utvinning).

Det er derfor viktig at du vet hvor mye du har mottatt i renteinntekter til forskjellige tidspunkter i løpet av året for å beregne skattetallene korrekt.


Kryptovaluta og næringsvirksomhet

Bitcoin er definert som et formuesobjekt av Skatteetaten, og derfor kan kjøp og salg av bitcoin (og annen kryptovaluta) anses som virksomhet i noen tilfeller. Driver du med utvinning (mining) av kryptovaluta kan dette også anses som næringsvirksomhet dersom aktiviteten er av et visst omfang.

Skatteetaten klassifiserer aktivitet med kryptovaluta som næringsvirksomhet dersom følgende vilkår oppfylles:

Aktiviteten må…

 • ta sikte på å ha en viss varighet
 • ha et visst omfang
 • være egnet til å gi overskudd
 • drives for skattyters regning og risiko

Det er viktig å merke seg at alle fire vilkår må være oppfylt før aktiviteten er å anse som en virksomhet.

Handler du kun kryptovaluta av og til vil aktiviteten sannsynligvis ikke anses som virksomhet. Dersom du trader regelmessig og det gjennomføres et betydelig antall transaksjoner vil aktiviteten derimot kunne anses som næringsvirksomhet.

Dersom aktiviteten din (enten kjøp/salg eller utvinning) anses som virksomhet vil dette kunne ha stor betydning for hvor mye du må betale i skatt, og hvordan dette skal rapporteres til Skatteetaten. Maksimal skatteprosent for næringsvirksomhet er hele 49,6% i både 2019 og 2020, som er mer enn dobbelt så mye som ordinær kapitalskatt på 23%.

Har du flere spørsmål rundt kryptovaluta og næringsvirksomhet anbefaler vi at du tar kontakt med Skatteetaten direkte.


Hacket eller stjålet kryptovaluta

Skatteetaten har ikke uttalt seg direkte om skatteregler for tap av kryptovaluta som følge av hacking eller tyveri. Det er likevel Coinpandas tolkning at dersom du har mistet tilgangen til din kryptovaluta permanent vil du kunne rapportere dette som realisert tap i Skattemeldingen.

Dersom du har tapt eller mistet tilgangen til din kryptovaluta anbefaler vi at du tar kontakt med Skatteetaten direkte for å avklare hvordan dette skal rapporteres og hvilke skattemessige konsekvenser det vil ha.


Hvordan betale mindre skatt av kryptovaluta

Du betaler kun skatt på netto gevinst fra handel med kryptovaluta. Har du for eksempel kun gjort transaksjoner med bitcoin, og din totale realiserte gevinst er like stor som ditt realiserte tap, vil du derfor ikke betale noe i skatt.

Gebyrer

Har du betalt gebyrer (transaksjonskostnader) i forbindelse med kjøp, salg eller trading av kryptovaluta kan du inkudere dette i beløpet du betalte. Inngangsverdien vil derfor bli høyere, slik at når du selger kryptovalutaen på et senere tidspunkt vil din realiserte gevinst reduseres tilsvarende som verdien av gebyret du betalte ved anskaffelse.

Utgifter til utvinning

Har du utvinnet (minet) bitcoin eller annen kryptovaluta vil du kunne få fratrekk for kostnader til maskinvare eller ekstra strømutgifter som følge av utvinningen. Hva du kan føre opp som utgifter for å redusere din skattepliktige inntekt avhenger av om aktiviteten klassifiseres som virksomhet eller ikke.

Vi har skrevet mer om utvinning av kryptovaluta i Kapittel 3 og om næringsvirksomhet i Kapittel 10.

Realisering av tap

Har du kjøpt en kryptovaluta som deretter har falt i verdi har du et urealisert tap så lenge du eier den samme kryptovalutaen. Hvis du selger kryptovalutaen til en markedspris lavere enn det du betalte for den vil du kunne føre dette som tap i Skattemeldingen og derfor redusere det du skylder i skatt.

Denne taktikken kan du selv gjøre dersom du fortsatt ønsker å eie kryptovalutaen ved å kjøpe den tilbake rett etter å ha solgt. Coinpandas tolkning av Skatteetatens regelverk er at dette er fullt lovlig og også i samsvar med flere andre land som blant annet USA.

Utgifter til skatteberegning

Har du hatt utgifter i forbindelse med beregningen av dine skattetall og rapportering til Skatteetaten, som for eksempel utgifter til advokat eller regnskapsfører, kan du føre fradrag for dette. Dette gjelder også dersom du har betalt for en skatteplan hos Coinpanda.

Slike utgifter skal føres i post 3.3.7 Andre fradrag i Skattemeldingen. 

Merk at det kun er kostnader som har påløpt i løpet av året du leverer Skattemeldingen for som kan føres opp. Har du for eksempel betalt for skatteplan hos Coinpanda for skatteåret 2018 i 2019 da du gjorde arbeidet med Skattemeldingen for 2018, må du vente med å oppgi denne kostnaden til året etter og føre den i post 3.3.7 i Skattemeldingen for 2019 som levers våren 2020.


Hvordan fylle ut Skattemeldingen og RF-1159 (trinn for trinn)

Hva du må gjøre for å beregne skattetallene riktig og hvordan rapportere i Skattemeldingen vil avhenge av aktiviteten din og hva slags type transaksjoner du har hatt i løpet av året. Generelt sett vil prosesen se slik ut:

 1. Last ned alle dine transaksjoner fra børser og markedsplaser for både inneværende år OG alle tidligere år. For å kunne beregne riktige verdier må du inkludere alle dine transaksjoner fra samtlige år.
 2. Kontrollér at alle transaksjoner matcher hverandre. Hvis du på et tidspunkt prøver å selge (realisere) mer enn du eier vil det føre til feil beregninger.
 3. Inngangs- og utgangsverdi beregnes deretter for hver enkelt transaksjon. Ulike regler gjelder for forskjellige type transaksjoner, eller dersom du har betalt gebyrer.
 4. Beregn gevinst/tap for hver enkelt transaksjon. Husk at det er ulike metoder som kan brukes (FIFO eller LIFO)
 5. Summer opp alle dine gevinster, tap og verdier ved utgangen av året, og fyll ut skjema RF-1159B som skal leveres sammen med Skattemeldingen.

Dette kan være en svært komplisert og tidkrevende prosess om du har gjort mange transaksjoner i løpet av året. De fleste velger derfor å benytte seg av en nettjeneste som Coinpanda for å gjøre beregningene og rapporteringen automatisk og smertefritt.

Det eneste du trenger å gjøre er å importere dine transaksjoner og Coinpanda vil utføre steg 2 til 5 helt automatisk for deg. Til slutt kan du laste ned ferdig utfylt skjema RF-1159B som du kan laste opp sammen med Skattemeldingen.

Skjema RF-1159B

Slik ser skjema RF-1159B ut:

Nytt for skatteåret 2018 er at du må rapportere gevinst, tap og beholdning for hver enkelt kryptovaluta du har kjøpt, solgt eller eid i løpet av året. I kolonnen for «Type verdipapir» kan du skrive «Virtuell valuta». Du må og fylle ut kolonnen for «Navn på selskap/verdipapir/finansielt instrument», «Antall aksjer/andeler i behold», «Formue», «Gevinst» og «Tap».

EKSEMPEL 6

– Utfylling skjema RF-1159B

Karl har kjøpt og solgt bitcoin i løpet av 2018. Han har ikke gjort handler med andre kryptovalutaer, og har så langt beregnet gevinst/tap for hver transaksjon i løpet av året. Han har og notert seg verdien på beholdningen ved utgangen av året.

Oppsummert har Karl en samlet realisert gevinst på 168 429 kr og samlet realisert tap på 42 756 kr. Ved utgangen av året eier han 3 bitcoin som den 31.12.2018 har en verdi på 105 000 kr.

Utfylling skjema RF-1159B
Under ser du hvordan skjema RF-1159B skal fylles ut for Karl.

Slik vil hele skjema RF-1159B se ut:

Dette er et relativt forenklet eksempel hvor vi kun har hatt transaksjoner med bitcoin. Det samme prinsippet gjelder likevel om du har handlet mange ulike kryptovalutaer i løpet av året: gevinst, tap og beholdning skal beregnes for hver enkelt kryptovaluta og føres opp i skjema RF-1159B.

Ta vare på transaksjonshistorikken

Det er svært viktig at du tar vare på alle transaksjonslogger fra f.eks børser du har handlet kryptovaluta på. I motsetning til aksjer og andre verdipapirer blir ikke dine transaksjoner automatisk rapportert til Skatteetaten, slik at det er hver enkelt persons eget ansvar å kunne fremlegge dokumentasjon på gevinst og tap som rapporteres.

Frist for levering av RF-1159B

Fristen for å levere Skattemeldingen er 30. april hvert år.


Hvordan kan Coinpanda hjelpe?

Coinpanda er en nettjeneste og skattekalkulator for kryptovaluta og er laget for å gjøre beregninger av gevinst / tap og rapportering til Skatteetaten automatisert og smertefritt. Du kan beregne og levere din skatterapport i løpet av kun få minutter – og spare veldig mye tid, penger og frustrasjon! Slik foregår prosessen steg for steg med Coinpanda:

 1. Importér alle dine transaksjoner direkte fra børser via API-tilkobling eller opplasting av CSV-filer
 2. La Coinpanda automatisk kontrollere at dine data stemmer, og at ingen transaksjoner mangler
 3. Coinpanda beregner deretter realisert gevinst/tap for alle kryptovalutaer du har handlet
 4. Til slutt kan du laste ned ferdig utfylt skjema RF-1159B som skal leveres sammen med Skattemeldingen

Coinpanda tilbyr også et dashboard hvor du kan følge utviklingen av verdien på dine kryptovalutaer gjennom året. Her kan du og se hvor mye gevinst du har for hvert år, og om du har urealisert tap eller gevinst som kan benyttes for å redusere det du må betale i skatt. Det er 100% gratis å benytte seg av Coinpanda og holde oversikt over porteføljen din av kryptovaluta! Les mer her.

Coinpanda transactions page

Har du spørsmål?

Har du fortsatt spørsmål rundt bitcoin, kryptovaluta og skatt kan du sende oss en melding i chattevinduet. Vi svarer som regel veldig raskt mellom kl 08-20.

Klikk her for å åpne chattevinduet

Ansvarsfraskrivelse – Dette innlegget er kun til informasjon og bør ikke tolkes som skatte- eller investeringsrådgivning. Du bør snakke med din egen skatteekspert eller advokat om hvordan du skal behandle beskatning av kryptovaluta.

Om Coinpanda

Coinpanda ble grunnlagt i 2018 av et team bestående av blockchain-entusiaster. Selskapet er for øyeblikket den raskest voksende skattetjenesten i verden for kryptovaluta. Vår visjon er å gjøre skatterapportering både enkelt, raskt og rimelig. Mer enn 2500 investorer og tradere i Norge bruker Coinpanda i dag for å beregne skatt på bitcoin og kryptovaluta.

Hold deg oppdatert med nyheter om kryptovaluta hver dag

Motta nyheter, guider oppdateringer rett til innboksen din! Registrer deg her slik at du ikke går glipp av et eneste nyhetsbrev.

KOM I GANG

Skatteberegning bitcoin og kryptovaluta

Prøv Coinpanda i dag og beregn skatten på under 20 minutter.