Условия за ползване

united states
English version

Приемане на тези Условия за ползване

Nexus Finance Ltd. („Coinpanda“, „ние“, „нас“ или „наш“) предоставя нашите услуги (описани по-долу) и свързано съдържание за вас чрез нашия уебсайт(ове), намиращ се на https://coinpanda.io ( „Сайтът“) и чрез нашите мобилни приложения и свързаните с тях технологии („Мобилни приложения“ и колективно такива Мобилни приложения и Сайтът, включително всички актуализации или нови функции, функционалност и технология, „Услугата“). Целият достъп и използване на Услугата е предмет на правилата и условията, съдържащи се в настоящите Условия за ползване (както се изменят от време на време, тези „Условия за ползване“). Като осъществявате достъп, разглеждате или използвате по друг начин Сайта, Мобилните приложения или който и да е друг аспект на Услугата, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани от тези Условия за ползване. Ако не приемете правилата и условията на тези Общи условия, няма да осъществявате достъп, да разглеждате или да използвате по друг начин Услугата.

Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да променим или модифицираме части от тези Условия за ползване по всяко време. Ако направим това, ще публикуваме промените на тази страница и ще посочим в горната част на страницата датата, на която тези Условия за ползване са били последно преразгледани. Можете да прочетете актуално, ефективно копие на настоящите Условия за ползване, като посетите връзката „Условия за ползване“ на Сайта и под секцията „Условия за ползване“ на нашите мобилни приложения. Също така ще ви уведомяваме за всякакви съществени промени или чрез потребителския интерфейс на услугата, изскачащо известие, имейл или чрез други разумни средства. Ако продължите да използвате Услугата след датата, на която тези промени влязат в сила, приемате новите Условия на услугата. Трябва периодично да посещавате тази страница, за да прегледате настоящите Условия за ползване, за да знаете за евентуални ревизии. Ако не сте съгласни да спазвате тези или други бъдещи Условия за ползване, няма да имате достъп, да разглеждате или използвате (или да продължите да осъществявате достъп, да разглеждате или използвате) Услугата.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГА, ТЪЙ КАТО ТЕ СЪДЪРЖАТ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АРБИТРАЖ И ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА АРБИТРАЖ ИЗИСКВА (С ОГРАНИЧЕНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ) ДА ПРЕДСТАВИТЕ ИСКОВЕ, КОИТО ИМАТЕ СРЕЩУ НАС, КЪМ ОБВЪРЗВАЩ И ОКОНЧАТЕЛЕН АРБИТРАЖ И ОСВЕН ТОВА (1) ЩЕ ВИ Е РАЗРЕШЕНО САМО ДА ПРЕДЯВЯВАТЕ ИСКОВЕ СРЕЩУ COINPANDA НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА, НЕ КАТО ИЩЕЦ ИЛИ КЛАСА ЧЛЕН ВЪВ КАКЪВ И ДА Е ГРУПОВ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ИСК ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО, (2) ЩЕ ВИ Е РАЗРЕШЕНО САМО ДА ТЪРСИТЕ ЗАЩИТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПАРИЧНА, ВЪЗЛОЖИТЕЛНА И ДЕКЛАРАТОРНА ЗАЩИТА) НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА И (3) МОЖЕ ДА НЕ СТЕ В СПОСОБНОСТ ДА ПРЕДЯВИТЕ ИСКОВЕ ОТ ВАС СРЕЩУ НАС СА РАЗРЕШЕНИ ОТ ЖУРИ ИЛИ В СЪД.

Вашата поверителност: в Coinpanda ние уважаваме поверителността на нашите потребители. За повече информация, моля, вижте нашата Декларация за поверителност или в секцията „Декларация за поверителност“ на нашите мобилни приложения („Декларация за поверителност“). Използвайки Услугата, вие се съгласявате с нашето събиране, използване и разкриване на лични данни и други данни, както е посочено там.

Допълнителни условия: в допълнение, когато използвате определени функции чрез Услугата, вие ще подлежите на всички допълнителни условия, приложими за такива функции, които могат да бъдат публикувани във или в рамките на Услугата от време на време. Всички такива условия са включени чрез позоваване в настоящите Условия за ползване.

Достъп и използване на услугата

Описание на услугата: Услугата е предназначена да осигури унифицирано табло за проследяване на активи в криптовалута. Coinpanda също така предлага допълнителни платени услуги, които могат да включват, но не се ограничават до прогнози за вашите потенциални инвестиционни печалби въз основа на отчетена история на транзакциите, свързани с данъците услуги, подробна информация за транзакциите и автоматизиран инструмент за подпомагане на вашите инвестиции в криптовалута. Coinpanda също така предлага препоръки за регулирани услуги, като например достъп до данъчни специалисти на трети страни и свързани платформи.

Вашите задължения за регистрация: за някои от нашите Услуги може да се наложи да се регистрирате в Coinpanda или да предоставите информация за себе си (напр. име и имейл адрес), за да получите достъп и да използвате определени функции на Услугата. В зависимост от услугите, които изберете, можете да предоставите и друга информация, като данни за фактуриране и потвърждение или информация за портфейла с криптовалута. След като се регистрирате, вие се считате за „Член“ на Coinpanda. Ако се регистрирате за Услугата, вие се съгласявате да предоставяте и поддържате вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както се изисква от регистрационния формуляр на Услугата. Регистрационните данни и определена друга информация за вас се управляват от нашата Политика за поверителност. Ако сте под 18 години, нямате право да използвате Услугата. Използвайки Coinpanda като физическо лице, вие декларирате и гарантирате, че сте навършили 18 години и можете законно да сключите обвързващ договор с Coinpanda. Отхвърляме каквато и да е отговорност за невярно представяне на вашата или на друг потребител възраст. Освен това вие заявявате и гарантирате, че не ви е забранено да използвате Coinpanda съгласно законите на Съединените щати или друга приложима юрисдикция.

Членски акаунт, парола и сигурност: вие носите отговорност за поддържането на поверителността на вашата парола и подробности за акаунта, ако има такива, и носите пълна отговорност за всякакви и всички дейности под вашата парола или акаунт. Вие се съгласявате (а) незабавно да уведомите Coinpanda за всяко неразрешено използване на вашата парола или акаунт или за всяко друго нарушение на сигурността и (б) да гарантирате, че излизате от акаунта си в края на всяка сесия при достъп до Услугата. Coinpanda няма да носи отговорност за никакви загуби или щети, произтичащи от неспазването от ваша страна на този параграф.

Промени в Услугата: Coinpanda си запазва правото да променя или прекратява, временно или окончателно, Услугата (или част от нея) със или без предизвестие. Вие се съгласявате, че Coinpanda няма да носи отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, спиране или прекратяване на Услугата.

Общи практики по отношение на използването и съхранението: вие потвърждавате, че Coinpanda може да установи общи практики и ограничения относно използването на Услугата, включително максималния период, през който данните или друго съдържание ще бъдат запазени от Услугата, и максималното пространство за съхранение, което ще бъде разпределено на Coinpanda или сървърите на неговите доставчици на услуги на трети страни от ваше име. Вие се съгласявате, че Coinpanda не носи никаква отговорност за изтриване или невъзможност за съхраняване на данни или друго съдържание, поддържано или качено от Услугата. Вие потвърждавате, че Coinpanda си запазва правото да прекрати акаунти, които са неактивни за продължителен период от време. Освен това потвърждавате, че Coinpanda си запазва правото да променя тези общи практики и ограничения по всяко време, по свое усмотрение, със или без предизвестие.

Без финансови, професионални или инвестиционни съвети; Рискове

Coinpanda не се занимава с предоставяне на правни, данъчни, одиторски, счетоводни, брокерски или други професионални услуги или съвети. Чрез използването на Coinpanda вие потвърждавате и се съгласявате, че информацията, предоставена от Coinpanda, е само с информационна цел и не трябва да се счита за заместител на услугите или съветите на компетентен специалист. Освен това предоставената тук информация не трябва да се приема като финансово планиране или привличане на инвестиции. Между вас и Coinpanda не са създадени доверителни отношения.

С настоящото разбирате и потвърждавате, че чрез използването на Coinpanda не сте представлявани от адвокат, сертифициран финансов плановик, брокер или други регулирани съветници. Някои аспекти на Услугите на Coinpanda може да осигурят достъп до такъв професионалист (например чрез услуга за препоръка, чрез която Coinpanda получава такси за членство) или да предоставят информация, свързана с данъците. Все пак, ако се нуждаете от правен или финансов съвет, включително преглед на финансови или данъчни решения, съветваме ви да се консултирате с подходящия съветник, като например вашия адвокат, счетоводител или друг специалист.

Ние се стремим да поддържаме Coinpanda и нейните услуги възможно най-сигурни. Все пак с настоящото потвърждавате, че никоя система, включваща предаване на информация през интернет или електронно съхранение на данни, не е напълно защитена. Ние не носим отговорност за загуба, кражба, неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или модифициране на вашите данни извън нашия разумен контрол. Coinpanda също така не дава гаранции по отношение на надеждността или точността, пълнотата или качеството на каквато и да е информация в Coinpanda или получена чрез Услугите. вие се съгласявате, че Coinpanda не носи отговорност за каквито и да е грешки, пропуски, загуби или щети, които могат да бъдат причинени от използването на Coinpanda или Услуги от ваша страна, до максималната степен, разрешена от закона. Всички щети, които могат да възникнат за вас, чрез компютърната ви система или в резултат на загуба на вашите данни от използването на Coinpanda или Услугите, са изцяло ваша отговорност.

Документи, информация или други услуги, получени на или чрез Coinpanda, може да не са подходящи за вашата конкретна ситуация, оценката на която е ваша единствена и изключителна отговорност.

Coinpanda не дава никакви гаранции за конкретен резултат въз основа на използването на Coinpanda или която и да е от Услугите, включително бизнес или финансови резултати. Ако изберете да закупите автоматизираните инвестиционни услуги на Coinpanda, вие потвърждавате и се съгласявате, че тези услуги може да не са подходящи за всеки инвеститор и че винаги трябва да се ангажирате да вземате собствени инвестиционни решения. Освен това се съгласявате, че всяка прогнозирана възвръщаемост, показана чрез услугите на Coinpanda, може да не е показателна за резултати от реалния свят и че вашата инвестиционна възвръщаемост или финансови печалби не са гарантирани по никакъв начин. Не се гарантира, че всички представяния на исторически или прогнозирани резултати са точни или без грешки.

Информацията, предоставена от Услугите, е само за информация и не представлява и не трябва да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка за покупка, продажба или друга транзакция с цифров актив, включително продукти или услуги или покана, оферта или привличане за участие в каквато и да е инвестиционна дейност по отношение на всеки цифров актив.

Цифровите активи, за които се предоставя информация чрез Услугите, не се разглеждат от емитента или спонсора, или от тези, които купуват или продават цифровия актив, като ценни книжа съгласно законите на САЩ или съответните приложими закони. В резултат на това е малко вероятно да са предоставени изчерпателни разкрития от емитента или спонсора, или който и да е изпълнителен служител, свързан с цифровия актив или свързания протокол, а други може да имат по-добра или повече информация от информацията, предоставена ви чрез Услугите или до които можете да имате независим достъп.

Има рискове, свързани с инвестирането в цифрови активи. Възможна е загуба на главница. Променливостта е много вероятна и някои протоколи и платформи може да се провалят поради разклонение, недостатъци в кода, хакване или други злонамерени атаки. Някои високорискови инвестиции може да използват ливъридж, който ще акцентира върху печалбите и загубите. Миналите инвестиционни резултати на дигитален актив не са гаранция или прогноза за бъдещи резултати.

ТЕЗИ УСЛОВИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПЪЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИЯ В ЦИФРОВИ АКТИВИ ИЛИ ПРОДУКТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ГЛЕДАТ ИЛИ ПРОСЛЕДЯВАТ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА. ТРЯБВА ДА ВНИМАТЕЛНО ОБЗНАДЕТЕ ТЕЗИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА РИСКОВЕ И ДА ВЗЕМЕТЕ ПОДХОДЯЩ ИНВЕСТИЦИОНЕН СЪВЕТ, ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ КАКВОТО И ДА Е РЕШЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ИЛИ ТЪРГОВИЯ НА ЦИФРОВ АКТИВ.

Условия за достъп и използване

Потребителско поведение: вие носите цялата отговорност за целия код, видео, изображения, информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, снимки, графики, съобщения и други материали („съдържание“), които предоставяте на Coinpanda, включително от качване, публикуване, публикуване или показване (наричано по-нататък „качване(инг)“) чрез Услугата или чрез изпращане по имейл или по друг начин предоставяне на други потребители на Услугата (общо „Потребителско съдържание“). По-долу са дадени примери за видовете съдържание и/или употреби, които са незаконни или забранени от Coinpanda. Coinpanda си запазва правото да разследва и да предприеме подходящи правни действия срещу всеки, който по собствено усмотрение на Coinpanda наруши тази разпоредба, включително премахване на обидното съдържание от Услугата, спиране или прекратяване на акаунта на такива нарушители и докладване на нарушителя на правоприлагащите органи . Вие се съгласявате да не използвате Услугата за:

 1. Изпращайте по имейл или по друг начин качвайте съдържание, което (i) нарушава права на интелектуална собственост или други права на собственост на която и да е страна; (ii) нямате право да качвате по никакъв закон или по силата на договорни или доверителни отношения; (iii) съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване; (iv) представлява или създава риск за поверителността или сигурността на всяко лице; (v) представлява непоискана или неразрешена реклама, промоционални материали, търговски дейности и/или продажби, „нежелана поща“, „спам“, „верижни писма“, „пирамидални схеми“, „състезания“, „лотарии“ или всяка друга форма на молба; (vi) е незаконно, вредно, заплашително, обидно, тормозящо, непозволено, прекалено насилствено, клеветническо, вулгарно, нецензурно, порнографско, клеветническо, навлизащо в личния живот на другиго, насаждащо омраза, дискриминационно или по друг начин неприемливо; или (vii) по преценка на Coinpanda, е нежелателно или което ограничава или възпрепятства всяко друго лице да използва или да се наслаждава на Услугата, или което може да изложи Coinpanda или нейните потребители на каквато и да е вреда или отговорност от всякакъв вид;
 2. Да пречите или прекъсвате Услугата или сървърите или мрежите, свързани с Услугата, или да не се подчинявате на изискванията, процедурите, политиките или разпоредбите на мрежите, свързани с Услугата;
 3. Нарушавате всички приложими местни, щатски, национални или международни закони или разпоредби със силата на закон;
 4. Да се представяте за което и да е физическо или юридическо лице или да заявявате невярно или по друг начин да представяте погрешно вашата принадлежност към физическо или юридическо лице;
 5. Изискване на лична информация от всеки под 18 години;
 6. Събиране или събиране на имейл адреси или друга информация за контакт на други потребители от Услугата чрез електронни или други средства за целите на изпращане на непоискани имейли или друга непоискана комуникация;
 7. Рекламирайте или предлагайте да продавате или купувате каквито и да е стоки или услуги за всякакви бизнес цели, които не са изрично разрешени;
 8. Продължават или насърчават каквато и да е престъпна дейност или предприятие или предоставят информация с инструкции за незаконни дейности;
 9. Получавате или опитвате да получите достъп или по друг начин да получите каквото и да е съдържание или информация чрез всякакви средства, които не са умишлено предоставени или предоставени чрез Услугата;
 10. Заобикаляне, премахване, промяна, деактивиране, влошаване или осуетяване на която и да е от защитите на съдържанието или географските ограничения на каквото и да е съдържание (включително Съдържание на услугата (както е дефинирано по-долу)), достъпно на или чрез Услугата, включително чрез използването на виртуални частни мрежи; или
 11. Участвайте в или използвайте извличане на данни, роботи, изчерпване или подобни методи за събиране или извличане на данни. Ако Coinpanda ви блокира достъпа до услугата (включително чрез блокиране на вашия IP адрес), вие се съгласявате да не прилагате никакви мерки за заобикаляне на такова блокиране (напр. чрез маскиране на вашия IP адрес или използване на прокси IP адрес или виртуална частна мрежа).

Конкуренти: никой служител, независим изпълнител, агент или филиал на който и да е конкурентен доставчик на услуги за управление на крипто активи или данъчно спазване няма право да преглежда, осъществява достъп или да използва която и да е част от Услугата без изрично писмено разрешение от Coinpanda. Преглеждайки, използвайки или осъществявайки достъп до Услугата, вие заявявате и гарантирате, че не сте конкурент на Coinpanda или някой от нейните филиали, или че не действате от името на конкурент на Coinpanda при използването или достъпа до Услугата.

Такси: до степента, в която Услугата или която и да е част от нея е достъпна срещу някаква такса, може да се наложи да изберете план за плащане и да предоставите информация относно вашата кредитна карта или други платежни инструменти. Може също да бъдете помолени да предоставите допълнителна информация за портфейла и портфейла на криптовалута, както и друга информация, която ще ни помогне да ви предоставим Услугите. Освен това може да бъдете помолени за достъп до API за определени акаунти, които могат да бъдат обобщени в Coinpanda. Вие заявявате и гарантирате на Coinpanda, че тази информация е вярна и че сте упълномощени да използвате платежния инструмент. Ще актуализирате незабавно информацията за вашия акаунт с Coinpanda или Платежния процесор (както е дефиниран по-долу), според случая, за всякакви промени (например промяна в адреса ви за фактуриране или датата на изтичане на кредитната карта), които могат да настъпят. Вие се съгласявате да платите на Coinpanda сумата, посочена в плана за плащане в съответствие с условията на този план и тези Условия за ползване. Ако вашият план за плащане включва текущ абонамент, който автоматично се подновява периодично, с настоящото упълномощавате Coinpanda (чрез приложимия процесор за обработка на плащания) да таксува периодично предварително вашия платежен инструмент в съответствие с условията на приложимия план за плащане, докато не прекратите акаунта си, и освен това се съгласявате да заплатите всички възникнали такси. Ако оспорите някакви такси, трябва да информирате Coinpanda в рамките на тридесет (30) дни след датата, на която Coinpanda ви таксува. Запазваме си правото да променяме цените на Coinpanda. Ако Coinpanda промени цените, Coinpanda ще предостави известие за промяната чрез потребителския интерфейс на Услугата, изскачащо известие, имейл или чрез други разумни средства, по избор на Coinpanda, най-малко тридесет (30) дни преди да настъпи промяната ефект. Продължаването на използването на Услугата от Ваша страна след влизане в сила на промяната на цената означава Вашето съгласие да платите променената сума. Вие ще носите отговорност за всички данъци, свързани с Услугата, различни от данъците, базирани на нетния доход на Coinpanda.

Обработка на плащания: независимо от сумите, дължими на Coinpanda по-долу, COINPANDA НЕ ОБРАБОТВА ПЛАЩАНЕ ЗА НИКАКВИ УСЛУГИ. За да улесним плащането за Услугата чрез банкова сметка, кредитна карта или дебитна карта, ние използваме процесори за обработка на плащания на трети страни (наричани заедно „Обработващи плащания“), включително без ограничение Stripe, Inc. и неговите филиали („Stripe“). и са предмет на [правилата и условията на Stripe и други политики, достъпни на https://stripe.com/legal и Глобалната политика за поверителност на Stripe, достъпна на: https://stripe.com/privacy (наричани заедно „Споразуменията на Stripe“) . Тези услуги за обработка на плащания се предоставят от Обработващите плащания. Те са предмет на правилата и условията на приложимия Платежен процесор, политиката за поверителност и всички други съответни споразумения, включително правилата и условията на Stripe и други политики, достъпни на https://stripe.com/legal и Глобалната политика за поверителност на Stripe, достъпна на https://stripe.com/privacy (наричани заедно „Споразумения за обработка на плащания“). Съгласявайки се с настоящите Условия за ползване, потребителите, които използват платежните функции на Услугата, също се съгласяват да бъдат обвързани от приложимото Споразумение за обработка на плащания за платежната функция, която потребителят използва, тъй като същото може да бъде променено от приложимия процесор за плащане във времето към времето. С настоящото вие упълномощавате съответния процесор за обработка на плащанията да съхранява и да продължи да таксува посочения от вас метод на плащане дори след изтичане на този метод на плащане, за да се избегнат прекъсвания в плащането за използването на Услугата. Моля, свържете се с приложимия процесор за обработка на плащания за повече информация. Coinpanda не поема отговорност за каквито и да е плащания, които правите чрез Услугата.

Възстановяване на суми, анулиране и промени: плащанията, направени от вас по-долу, са окончателни и не подлежат на възстановяване, освен ако Coinpanda не определи друго. Ако искате да поискате възстановяване на сумата, можете да се свържете с нас с разписката за покупка, заявката си за възстановяване и причината за възстановяването. Възстановяването на средства не е възможно, след като сте изтеглили някой от данъчните формуляри или CSV файлове (включително CSV история на транзакциите).

Търговска употреба: освен ако не е изрично разрешено друго тук или в Услугата, вие се съгласявате да не показвате, разпространявате, лицензирате, изпълнявате, публикувате, възпроизвеждате, дублирате, копирате, създавате производни произведения от, модифицирате, продавате, препродавате, експлоатирате, прехвърляте или качвате за всякакви търговски цели, всяка част от Услугата, използване на Услугата или достъп до Услугата.

Електронни комуникации: посещението или използването на Услугите или изпращането на имейли до Coinpanda представляват електронни комуникации. Като посещавате сайта, използвате Услугите или изпращате имейли до Coinpanda, вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, по имейл или в Услугите , отговарят на всички законови изисквания такива съобщения да бъдат в писмена форма.

Мобилни услуги и софтуер

Мобилни услуги: Услугата включва определени услуги, които са достъпни чрез мобилно устройство, включително (i) възможност за качване на съдържание в Услугата чрез мобилно устройство, (ii) възможност за разглеждане на Услугата и Сайта от мобилно устройство, и (iii) възможност за достъп до определени функции и съдържание чрез мобилни приложения (наричани заедно „Мобилни услуги“).

Лиценз за мобилно приложение: съгласно настоящите Условия за ползване, Coinpanda ви предоставя ограничен, отменим, неизключителен, непрехвърляем, неподлежащ на сублицензиране лиценз за (a) инсталиране на мобилното приложение на едно мобилно устройство и (b) използване Мобилното приложение за ваша лична употреба единствено за достъп и използване на Услугата. За по-голяма яснота, гореизложеното няма за цел да ви забрани да инсталирате мобилното приложение на друго устройство, на което също сте се съгласили с тези Условия за ползване. Всяко копие на тези Условия за ползване, с което се съгласявате във връзка с изтеглянето на мобилно приложение, ви предоставя горепосочените права във връзка с инсталирането и използването на мобилното приложение на съответното устройство.

Собственост; Ограничения: технологията и софтуерът, които са в основата на Услугата или се разпространяват във връзка, са собственост на Coinpanda, нейните филиали и нейните лицензодатели, включително Мобилните приложения („Софтуерът“). Вие се съгласявате да не копирате, модифицирате, създавате производна работа на, извършвате обратно инженерство, обратно асемблиране или по друг начин да се опитвате да откриете какъвто и да е изходен код, да не продавате, преотстъпвате, сублицензирате или по друг начин да прехвърляте права върху софтуера. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени от Coinpanda.

Специална бележка за международна употреба; Експортен контрол: Coinpanda е със седалище в България, държава-членка на Европейския съюз (ЕС). Ако имате достъп или използвате Услугата извън ЕС, правите това на свой собствен риск. Независимо дали сте в или извън ЕС, вие носите цялата отговорност за спазването на законите на вашата конкретна юрисдикция. Софтуерът, наличен във връзка с Услугата и предаването на приложими данни, ако има такива, е предмет на експортен контрол на Европейския съюз. Никакъв софтуер не може да бъде изтеглен от Услугата или по друг начин експортиран или реекспортиран в нарушение на законите за износ на ЕС. Изтеглянето или използването на Софтуера е на ваш собствен риск.

Канали за разпространение на трети страни: Coinpanda предлага софтуер, който може да бъде предоставен чрез Apple App Store, Google Play Store, данъчен софтуер на трети страни или други канали за разпространение („Канали за разпространение“). Ако получите такъв Софтуер чрез Канал за разпространение, може да подлежите на допълнителни условия на Канал за разпространение. Тези Условия за ползване са само между вас и нас, а не за канала за разпространение. До степента, в която използвате други продукти и услуги на трети страни във връзка с използването на Услугата, вие се съгласявате да спазвате всички приложими условия на всяко споразумение за такива продукти и услуги на трети страни.

Софтуер, поддържан от Apple: по отношение на мобилни приложения, които са предоставени за ваше използване във връзка с продукт с марка Apple („Софтуер, поддържан от Apple“), в допълнение към другите правила и условия, посочени в настоящите Условия за ползване , се прилагат следните правила и условия:

 • Вие и Coinpanda потвърждавате, че тези Условия за ползване са сключени само между Coinpanda и вас, а не с Apple Inc. („Apple“) и че между Coinpanda и Apple, Coinpanda, а не Apple, носи цялата отговорност за софтуера, активиран от Apple и съдържанието му.
 • Нямате право да използвате софтуера, активиран от Apple, по начин, който нарушава или е в противоречие с Правилата за използване, посочени за софтуера, активиран от Apple, или по друг начин е в противоречие с Правилата и условията на медийните услуги на Apple.
 • Вашият лиценз за използване на активиран от Apple софтуер е ограничен до непрехвърляем лиценз за използване на активиран от Apple софтуер на iOS продукт, който притежавате или контролирате, както е разрешено от „Правилата за използване“, описани в Условията за медийни услуги на Apple и Условия, с изключение на това, че такъв софтуер, активиран от Apple, може да бъде достъпен и използван от други акаунти, свързани с купувача чрез програмите за семейно споделяне на Apple или за закупуване на големи количества.
 • Apple няма задължение да предоставя каквито и да било услуги за поддръжка или поддръжка по отношение на активирания от Apple софтуер.
 • Apple не носи отговорност за гаранции за продукти, изрични или подразбиращи се по закон. В случай на неизправност на софтуера, активиран от Apple, да отговаря на приложимите гаранции, можете да уведомите Apple и Apple ще ви възстанови покупната цена за софтуера, активиран от Apple, ако има такъв; и до максималната степен, позволена от приложимото законодателство, Apple няма да има никакви други гаранционни задължения по отношение на софтуера, активиран от Apple, или всякакви други претенции, загуби, отговорности, щети, разходи или разноски, дължащи се на неспазване на гаранция , което ще бъде изключителна отговорност на Coinpanda, доколкото не може да бъде отказано съгласно приложимото законодателство.
 • Вие и Coinpanda потвърждавате, че Coinpanda, а не Apple, е отговорна за разглеждането на всякакви претенции от вас или трета страна, свързани със софтуера, активиран от Apple или вашето притежание или използване на този софтуер, активиран от Apple, включително (a) искове за отговорност за продукта; (b) всяко твърдение, че софтуерът, поддържан от Apple, не отговаря на приложимите законови или регулаторни изисквания; и (в) искове, произтичащи от законодателството за защита на потребителите, неприкосновеността на личния живот или подобно законодателство.
 • В случай на иск от трета страна, че софтуерът, активиран от Apple или вашето притежание и използване на този софтуер, активиран от Apple, нарушава правата на интелектуална собственост на тази трета страна, между Coinpanda и Apple, Coinpanda, а не Apple, ще бъде единствено отговорен за разследването, защитата, уреждането и отхвърлянето на всеки подобен иск за нарушаване на интелектуална собственост.
 • Вие заявявате и гарантирате, че (a) не се намирате в държава, която е обект на ембарго от правителството на САЩ, или правителството на САЩ е определило тази държава като „поддържаща терористите“ държава, и (b) не сте в списъка на никоя държава на САЩ. Правителствен списък на забранени или ограничени страни.
 • Ако имате въпроси, оплаквания или претенции относно софтуера, активиран от Apple, те трябва да бъдат насочени към Coinpanda.
 • Трябва да спазвате приложимите условия на споразумение на трета страна, когато използвате софтуера, активиран от Apple, напр. вашето споразумение за услуга за безжични данни.
 • Вие и Coinpanda потвърждавате и се съгласявате, че Apple и дъщерните дружества на Apple са трети страни бенефициенти на настоящите Условия за ползване по отношение на активирания от Apple софтуер и че след приемане от ваша страна на правилата и условията на тези Условия за ползване, Apple ще има право (и ще се счита, че сте приели правото) да наложи настоящите Условия за ползване срещу вас по отношение на активирания от Apple софтуер като негова трета страна бенефициент.

Софтуер с произход от Google: Следното се отнася за всяко мобилно приложение, което изтегляте от Google Play Store („Софтуер с произход от Google“): (a) вие потвърждавате, че тези Условия за ползване са само между вас и Coinpanda, а не с Google, Inc. („Google“); (b) използването от ваша страна на софтуер, произхождащ от Google, трябва да отговаря на актуалните към момента Общи условия на Google Play на Google; (c) Google е само доставчик на Google Play, където сте придобили Софтуера, произхождащ от Google; (d) Coinpanda, а не Google, носи цялата отговорност за софтуера на Coinpanda, произхождащ от Google; (д) Google няма задължения или задължения към вас по отношение на софтуера, произхождащ от Google, или настоящите Условия за ползване; и (е) вие потвърждавате и се съгласявате, че Google е трета страна бенефициент по тези Условия за ползване, тъй като те се отнасят до софтуера на Coinpanda, произхождащ от Google.

Софтуер с отворен код: Софтуерът може да съдържа или да бъде предоставен със софтуер с отворен код. Всеки елемент от софтуера с отворен код е предмет на своите лицензионни условия. Ако това се изисква от някой лиценз за конкретен софтуер с отворен код, Coinpanda предоставя такъв софтуер с отворен код и модификациите на Coinpanda на този софтуер с отворен код (ако има такива), достъпни чрез писмена заявка на нашата страница за връзка с нас. Авторските права върху софтуера с отворен код се държат от съответните носители на авторски права, посочени в него.

Правата на интелектуална собственост

Съдържание на услугата: вие потвърждавате и се съгласявате, че услугата може да съдържа съдържание или функции („Съдържание на услугата“), които са защитени от авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна или други права на собственост и закони. Освен ако не сте изрично упълномощени от Coinpanda, вие се съгласявате да не променяте, копирате, рамкирате, изтривате, отдавате под наем, заемате, продавате, разпространявате или създавате производни произведения, базирани на Услугата или Съдържанието на Услугата, изцяло или частично, освен че гореизложеното не се отнася за вашето Потребителско съдържание (както е дефинирано по-долу), което качвате или предоставяте чрез Услугата в съответствие с тези Условия за ползване. Всяко използване на Услугата или Съдържанието на Услугата, различно от изрично разрешеното тук, е строго забранено.

Търговски марки: името и логото на Coinpanda са търговски марки и марки за услуги на Coinpanda (общо „Търговски марки на Coinpanda“). Други Coinpanda, имена на продукти и услуги и лога, използвани и показвани чрез Услугата, може да са търговски марки или марки на услуги на съответните им собственици, които могат или не могат да подкрепят или да бъдат свързани с Coinpanda. Нищо в тези Условия за ползване или Услугата не трябва да се тълкува като предоставяне, подразбиращо се, изключване или по друг начин, на лиценз или право за използване на която и да е от търговските марки на Coinpanda, показани в Услугата, без нашето предварително писмено разрешение във всеки един случай. Цялата добра воля, генерирана от използването на търговските марки на Coinpanda, ще бъде изключително в наша полза.

Материали на трети страни: при никакви обстоятелства Coinpanda няма да носи отговорност по какъвто и да е начин за каквото и да е съдържание или материали на трети страни (включително потребители), включително за каквито и да е грешки или пропуски в каквото и да е съдържание или каквито и да било загуби или щети от всякакъв вид, понесени като резултат от използването на такова съдържание. Вие потвърждавате, че Coinpanda не проверява предварително съдържание, но че Coinpanda и нейните назначени лица ще имат правото (но не и задължението) по свое усмотрение да отказват или премахват каквото и да е съдържание, което е налично чрез Услугата. Без да ограничава гореизложеното, Coinpanda и нейните назначени лица ще имат правото да премахват всяко съдържание, което нарушава тези Условия за ползване или се счита от Coinpanda, по свое усмотрение, за нежелателно по друг начин. Вие се съгласявате, че трябва да оцените и да поемете всички рискове, свързани с използването на всяко съдържание, включително всяко разчитане на точността, пълнотата или полезността.

Потребителско съдържание: вие заявявате и гарантирате, че притежавате всички права, титули и интереси в и към такова потребителско съдържание, включително всички авторски права и права за публичност, съдържащи се в него. С настоящото вие предоставяте на Coinpanda и нейните дъщерни дружества, наследници, и възлагате следните неизключителни, глобални, безвъзмездни, напълно платени прехвърлими лицензи:

 • Неотменимият, постоянен лиценз за използване, разпространение, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публикуване, превод, публично представяне или публично показване на всяко друго съдържание, предоставено или предоставено за включване в публично достъпните зони на Coinpanda, независимо дали изцяло или частично. Включване на такова съдържание в други произведения във всякаква подредба или среда, използвана в момента или разработена по-късно.
 • Лицензът за използване, единствено за целите на предоставянето на Услугите за вас, всяка финансова информация или информация за криптовалута, която може да ни предоставите, включително, но не само, предишна история на инвестиране в криптовалута, лични данни за портфолио от криптовалута и предишна данъчна информация. Този лиценз може да бъде оттеглен от вас по всяко време и ще изтече след прекратяване на тези Условия за ползване. С настоящото вие изрично се съгласявате да ни позволите да използваме всяка лична информация за единствената и изрична цел да ви предоставим Услугите. Ако закупите платени услуги, чрез които Coinpanda се съгласява да балансира вашето портфолио или портфейли с криптовалута чрез автоматизирания си инвестиционен инструмент, с настоящото се съгласявате и упълномощавате Coinpanda да управлява вашето портфолио или портфейли в това качество.

Вие поемате всички рискове, свързани с вашето потребителско съдържание и предаването на вашето потребителско съдържание, и носите цялата отговорност за точността, качеството, законността и уместността.

С настоящото упълномощавате Coinpanda и нейните доставчици на услуги трети страни да извличат статистически данни и данни за употреба, свързани с използването на Услугата от ваша страна („Данни за употреба“). Можем да използваме данните за използване за всякакви цели в съответствие с приложимото законодателство и нашата Политика за поверителност.

Предоставяме зона за нашите потребители и членове, за да дават обратна връзка за нашия уебсайт и приложения. Всички въпроси, коментари, предложения, идеи, документи, обратна връзка, рецензии, предложения или друга информация относно Услугата („Изпращания“), предоставена от вас на Coinpanda, не са поверителни. Coinpanda ще има право на неограничено използване и разпространение на тези материали за всякакви цели, търговски или други, без потвърждение, приписване или компенсация към вас.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Coinpanda може да запазва потребителско съдържание и може също така да разкрива потребителско съдържание, ако това се изисква от закона или поради добросъвестното убеждение, че такова запазване или разкриване е разумно необходимо за: (a) спазване на правния процес, приложимите закони, или правителствени искания; (б) прилагане на тези Условия за ползване; (в) отговаряне на твърдения, че всяко съдържание нарушава правата на трети страни; или (г) защита на правата, собствеността или личната безопасност на Coinpanda, нейните потребители или обществеността. Вие разбирате, че техническата обработка и предаване на Услугата, включително вашето потребителско съдържание, може да включва (i) предавания през различни мрежи; и (ii) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства.

Жалби за авторски права: Coinpanda зачита интелектуалната собственост на другите и ние молим нашите потребители да направят същото. Ако смятате, че вашето произведение е копирано по начин, който представлява нарушение на авторски права, или че правата ви на интелектуална собственост са били нарушени по друг начин, трябва да уведомите Coinpanda за вашия иск за нарушение в съответствие с процедурата, посочена по-долу.

Coinpanda ще обработва и разследва известия за предполагаеми нарушения и ще предприема подходящи действия съгласно Закона за авторското право в цифровото хилядолетие („DMCA“) и други приложими закони за интелектуална собственост по отношение на всяко предполагаемо или действително нарушение. Известие за претендирано нарушение на авторски права трябва да бъде изпратено по имейл до агента по авторските права на Coinpanda на адрес legal@coinpanda.io (Ред за тема: „Искане за премахване на DMCA“). Примерно известие по DMCA с необходимата информация можете да намерите на https://www.copyright.gov/512/sample-notice.pdf.

Услуги и уебсайтове на трети страни

Услугата може да предоставя връзки или друг достъп до услуги, сайтове, технологии и ресурси, предоставени от трети страни („Услуги на трети страни“). Освен това можете да активирате или да влезете в Услугата чрез различни онлайн услуги на трети страни, като трети страни доставчици на данъчен софтуер, доставчици на крипто услуги или банки и социални медии или услуги за социални мрежи като Twitter, LinkedIn и Reddit. Вашият достъп и използване на Услугите на трети страни може също да бъде предмет на допълнителни правила и условия, политики за поверителност или други споразумения с такава трета страна и може да се наложи да се удостоверите или да създадете отделни акаунти, за да използвате Услуги на трети страни на уебсайтовете или чрез технологичните платформи на съответните им доставчици. Някои услуги на трети страни ще ни предоставят достъп до определена информация, която сте предоставили на трети страни, включително чрез такива услуги на трети страни, и ние ще използваме, съхраняваме и разкриваме такава информация в съответствие с нашата Политика за поверителност. За повече информация относно последиците от активирането на Услуги на трети страни и нашето използване, съхранение и разкриване на информация, свързана с вас и вашето използване на такива Услуги на трети страни в рамките на Услугата, вижте нашата Политика за поверителност. Coinpanda няма контрол и не носи отговорност за такива Услуги на трети страни, включително за точността, наличността, надеждността или пълнотата на информацията, споделена от или достъпна чрез Услуги на трети страни, или относно практиките за поверителност на Услугите на трети страни. Насърчаваме ви да прегледате политиките за поверителност на трети страни, предоставящи услуги на трети страни, преди да използвате такива услуги. Вие, а не Coinpanda, ще носите отговорност за всички разходи и такси, свързани с използването на услуги на трети страни. Coinpanda активира тези услуги на трети страни само за удобство и интегрирането или включването на такива услуги на трети страни не предполага одобрение или препоръка. Всички отношения с трети страни по време на използване на Услугата са между вас и третата страна. Coinpanda няма да носи отговорност, пряко или непряко, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на Услуги на трети страни.

Партньорски маркетинг на трети страни

Coinpanda получава такси за присъединяване от бизнеси на трети страни чрез препоръчани връзки на уебсайта или приложението на Coinpanda. Ние препоръчваме продукти и услуги въз основа на очакваните нужди на нашите потребители и винаги ще изясняваме, когато получим комисионна, препоръка или друга такса въз основа на тези препоръки.

Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате Coinpanda, нейните филиали и нейните и техните съответни служители, служители, директори, доставчици на услуги, лицензодатели и агенти (общо „Страните по Coinpanda“) от всякакви загуби, щети, разходи, включително разумни адвокатски хонорари, права, искове, действия от всякакъв вид и наранявания (включително смърт), произтичащи от или свързани с използването на Услугата, всяко Потребителско съдържание, връзката Ви с Услугата, нарушението от Ваша страна на тези Условия на Услугата или нарушение от ваша страна на права на друг. Независимо от гореизложеното, вие няма да имате задължение да обезщетите или предпазите от отговорност която и да е страна в Coinpanda от или срещу каквато и да е отговорност, загуби, щети или разходи, възникнали поради груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на такава страна в Coinpanda. Coinpanda ще ви уведоми за всеки подобен иск, дело или производство. Coinpanda си запазва правото да поеме изключителната защита и контрол по всеки въпрос, който подлежи на обезщетение съгласно този раздел, и вие се съгласявате да сътрудничите при всякакви разумни искания, подпомагащи защитата на Coinpanda по такъв въпрос. Нямате право да уреждате или компрометирате иск срещу страните в Coinpanda без писменото съгласие на Coinpanda.

Отказ от гаранции

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ОТ ВАС Е НА ВАШ РИСК. УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“. СТРАНИТЕ НА COINPANDA ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ.

СТРАНИТЕ В COINPANDA НЕ ДАВАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ (A) УСЛУГАТА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (B) УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА, НАВРЕМЕННА, СИГУРНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; (C) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ ИЛИ НАДЕЖДНИ; ИЛИ (D) КАЧЕСТВОТО НА ВСЯКАКВИ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС ЧРЕЗ УСЛУГАТА, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ.

НИКАКВИ СЪВЕТ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПИСМЕНИ ИЛИ УСТНИ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ COINPANDA ИЛИ ЧРЕЗ НАШИТЕ УСЛУГИ ИЛИ СОФТУЕР, НЯМА ДА СЪЗДАВАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА В УС.

Ограничаване на отговорността

ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ СТРАНИТЕ В COINPANDA НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ ЩЕТИ ИЛИ ЩЕТИ ЗА ПРОПУСКАНИ ПЕЧАЛБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРА ВОЛЯ, ИЗПОЛЗВАНЕ , ИЛИ ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ (ДОРИ АКО СТРАНИТЕ В COINPANDA СА БИЛИ УВЕДОМЛЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ), НЕЗАВИСИМО ТО ДА СЕ ОСНОВАВА НА ДОГОВОР, ДЕЛИКТ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРИГНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ: (A) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА УСЛУГАТА; (B) РАЗХОДИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕНЯЩИ СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВСЯКАКВИ СТОКИ, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ, ИЛИ ПОЛУЧЕНИ СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ ТРАНЗАКЦИИ, ВЪВЕДЕНИ ЧРЕЗ ИЛИ ОТ УСЛУГАТА; (C) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ИЛИ ДАННИ; (D) ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ НА ВСЯКА ТРЕТА СТРАНА В УСЛУГАТА; ИЛИ (E) ДРУГ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГАТА. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ В COINPANDA КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ ИЛИ ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ НЯМА ДА НАДХВИЛЯВА СУМАТА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛИ НА COINPANDA ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ (6) МЕСЕЦА, ИЛИ, АКО ПО-ГОЛЕМИТЕ, СТО ДОЛАРА ($100).

АКО ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА СЪЗДАДЕТЕ ИЛИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЕТЕ КЪМ НЯКАКВА УСЛУГА, ПОЛУЧАВАТЕ ИЛИ ИСКАТЕ ВСЯКАКВИ НОВИНИ, СЪОБЩЕНИЯ, СИГНАЛИ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАС ИЛИ НАШИТЕ УСЛУГИ ОТНОСНО КОМПАНИИ, БОРСОВИ КОТОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЦЕННИ КНИЖА, МОЛЯ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ СЕКЦИИТЕ НА ОТКАЗ ОТ ВОЙНА ГАРАНТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА ТУК. В ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА ТОЗИ КОНКРЕТЕН ВИД ИНФОРМАЦИЯ Е ПОДХОДЯЩА ФРАЗАТА „НЕКА ИНВЕСТИТОРЪТ ДА ВНИМАВА“. СЪДЪРЖАНИЕТО НА COINPANDA СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОСНОВНО САМО ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕЛИ. УСЛУГИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА ЗАМЕНЯТ ТЪРГОВСКИЯ СЪВЕТ, ИНВЕСТИЦИОННИЯ СЪВЕТ, ПРАВНИЯ ИЛИ ДАНЪЧНИЯ СЪВЕТ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ПРОФЕСИОНАЛИСТ. НЯКОИ ОТ ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ДОСТЪП ДО СЪВЕТНИК, НО COINPANDA И НАШИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА, ПОЛЕЗНОСТТА ИЛИ НАЛИЧНОСТТА НА ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДАВАНА И/ИЛИ НАПРАВЕНА ДОСТЪПНА ЧРЕЗ НАШАТА УСЛУГА S, И НЯМА ДА БЪДЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ И/ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ, ОСНОВАНИ НА ВСЯКАКВА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ.

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. СЪОТВЕТНО, НЯКОИ ОТ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИ ПО-ГОРЕ, МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС ИЛИ ДА СА ПРИЛОЖИМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАС. АКО СТЕ НЕДОВОЛНИ ОТ НЯКОЯ ЧАСТ ОТ УСЛУГАТА ИЛИ ОТ ТЕЗИ УСЛУГА, ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА.

АКО СТЕ ПОТРЕБИТЕЛ ОТ НЮ ДЖЪРСИ, ГОРНИТЕ РАЗДЕЛИ, ЗАГЛАВЕНИ „ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ“ И „ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА“, СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА БЪДАТ САМО ТОЛКОВА ШИРОКИ, КОЛКОТО Е РАЗРЕШЕНО СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ НА ЩАТА НЮ ДЖЪРСИ. АКО НЯКОЯ ЧАСТ ОТ ТЕЗИ РАЗДЕЛИ СЕ СЧИТА ЗА НЕВАЛИДНА СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ НА ЩАТА НЮ ДЖЪРСИ, НЕВАЛИДНОСТТА НА ТАКАВА ЧАСТ НЯМА ДА СЕ ОТРАЗИ НА ВАЛИДНОСТТА НА ОСТАНАЛИТЕ ЧАСТИ ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ РАЗДЕЛИ.

Разрешаване на спорове чрез обвързващ арбитраж

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ РАЗДЕЛ, ТЪЙ КАТО ЗАСЯГА ВАШИТЕ ПРАВА.

 1. Споразумение за арбитраж
 2. Забрана на групови и представителни искове и неиндивидуализирана защита
 3. Предарбитражно разрешаване на спорове
 4. Арбитражни процедури
 5. Арбитражни разходи
 6. Конфиденциалност
 7. Разделимост
 8. Бъдещи промени в арбитражното споразумение

Прекратяване на договора

Вие се съгласявате, че Coinpanda, по свое усмотрение, може да спре или прекрати вашия акаунт (или която и да е част от него) или използването на Услугата и да премахне и изхвърли всяко съдържание в Услугата по каквато и да е причина, включително поради липса на употреба или ако Coinpanda смята, че че сте нарушили или сте действали несъвместимо с буквата или духа на тези Условия за ползване. Всяка предполагаема измама, злоупотреба или незаконна дейност, която може да бъде основание за прекратяване на използването на Услугата, може да бъде отнесена до съответните правоприлагащи органи. Coinpanda може също, по свое усмотрение, да прекрати предоставянето на Услугата или която и да е част от нея, със или без предизвестие. Вие се съгласявате, че всяко прекратяване на вашия достъп до Услугата съгласно която и да е разпоредба на настоящите Условия за ползване може да бъде извършено без предизвестие и потвърждавате и се съгласявате, че Coinpanda може незабавно да деактивира или изтрие вашия акаунт и цялата свързана информация и файлове във вашия акаунт и/ или да забраните по-нататъшен достъп до такива файлове или Услугата. Освен това вие се съгласявате, че Coinpanda няма да носи отговорност пред вас или трета страна за прекратяване на достъпа ви до Услугата.

Потребителски спорове

Вие се съгласявате, че сте изцяло отговорни за вашите взаимодействия с всеки друг потребител във връзка с Услугата и Coinpanda няма да носи никаква отговорност или отговорност по отношение на това. Coinpanda си запазва правото, но няма задължение, да се намесва по какъвто и да е начин в спорове между вас и всеки друг потребител на услугата.

Общ

Тези Условия за ползване (заедно с условията, включени чрез препратка тук) съставляват цялото споразумение между вас и Coinpanda, което урежда вашия достъп и използване на услугата, и заместват всички предишни споразумения между вас и Coinpanda по отношение на услугата. Възможно е също така да подлежите на допълнителни правила и условия, които може да се прилагат, когато използвате Услуги на трети страни, съдържание на трети страни или софтуер на трети страни. Тези Условия за ползване ще се уреждат от законите на България, без да се вземат предвид техните стълкновителни разпоредби. По отношение на всякакви спорове или искове, които не подлежат на арбитраж, както е посочено по-горе, вие и Coinpanda се подчинявате на личната и изключителна юрисдикция на държавните и федералните съдилища в България. Неуспехът на Coinpanda да упражни или наложи някое право или разпоредба от тези Условия за ползване няма да представлява отказ от такова право или разпоредба. Ако която и да е разпоредба от настоящите Условия за ползване бъде установена от съд с компетентна юрисдикция за невалидна, страните въпреки това се съгласяват, че съдът трябва да положи усилия да приведе в действие намеренията на страните, отразени в разпоредбата, и другите разпоредби на настоящите Условия на услугата остават в пълна сила. Вие се съгласявате, че независимо от какъвто и да е статут или закон за противното, всеки иск или основание за действие, произтичащо от или свързано с използването на Услугата или тези Условия за ползване, трябва да бъде подадено в рамките на една (1) година след такъв иск или причина за е възникнало действие или ще бъде забранено завинаги. Печатна версия на настоящите Условия за ползване и всяко известие, дадено в електронна форма, ще бъдат допустими в съдебни или административни производства, основани на или свързани с настоящите Условия за ползване в същата степен и при същите условия като други бизнес документи и записи, първоначално генерирани и се поддържа в печатен вид. Не можете да прехвърляте тези Условия за ползване без предварителното писмено съгласие на Coinpanda, но Coinpanda може да възлага или прехвърля тези Условия за ползване, изцяло или частично, без ограничения. Заглавията на разделите в тези Условия за ползване са само за удобство и нямат правно или договорно действие. Както се използват в настоящите Условия за ползване, думите „включително“ и „включително“ и техните варианти няма да се считат за условия на ограничение, а по-скоро ще се считат за последвани от думите „без ограничение“. Уведомленията до вас могат да бъдат изпращани по имейл или обикновена поща. Услугата може също да ви предоставя известия за промени в тези Условия за ползване или други въпроси, като показва известия или връзки към известия като цяло в Услугата. Coinpanda няма да изпадне в неизпълнение на задълженията си поради неуспех или забавяне в изпълнението на своите задължения, когато това неизпълнение или забавяне се дължи на граждански безредици, бунтове, епидемии, враждебни действия, война, терористична атака, ембарго, природни бедствия, стихийни бедствия, наводнение, пожар, саботаж, колебания или липса на електрическа енергия, достъп до мрежата или оборудване или всякакви други обстоятелства или причини извън разумния контрол на Coinpanda.

въпроси? Притеснения? Предложения?

Моля свържете се с нас, за да съобщите за нарушения на настоящите Условия за ползване или да зададете въпроси относно тези Условия за ползване или Услугата.

Нуждаете се от помощ?

Не можете да намерите това, което търсите или имате нужда от разяснение? Не се колебайте да се свържете с нас!

legal@coinpanda.io