Skatt på Kryptovaluta & Bitcoin: Skattemelding 2020

crypto taxes 1600
william avatar

av William Carlsen · Oppdatert 27. desember 2020

Beregning av skatt og skatteregler for Bitcoin og kryptovaluta kan virke komplisert ved første øyekast. Denne guiden er skrevet spesifikt for skatteregler i Norge, og vil forklare alt du trenger å vite om skatt på kryptovaluta og hvordan du fyller ut Skattemeldingen for 2020 etter gjeldende regelverk fra Skatteetaten.

Mer spesifikt vil vi gå igjennom disse spørsmålene og temaene:

 1. Introduksjon til kryptovaluta
 2. Skatteregler Bitcoin og kryptovaluta
 3. Hvor mye skatt må jeg betale?
 4. Beregning gevinst, tap og inntekt fra kryptovaluta
 5. Utfylling av Skattemeldingen (Altinn)
 6. Hva skjer hvis jeg unngår å rapportere Bitcoin i Skattemeldingen?
 7. Gratis tjeneste for skatteberegninger
 8. Ofte stilte spørsmål
 9. Konklusjon

De fleste som har kjøpt og solgt kryptovalutaer som Bitcoin har kanskje ikke tenkt nøye over den skattemessige konsekvensen det har. Mange i Norge er faktisk ikke engang klar over at du må beregne og rapportere kapitalgevinsten for hver enkelt transaksjon til Skatteetaten hvert år. Hvis du og har mottatt kryptovaluta i form av airdrop, staking eller mining blir det fort enda mer komplisert!

Skattemyndigheter over hele verden har i dag et mye høyere fokus på inndragelse av skatt fra kryptovaluta enn tidligere, og dette gjelder også Skatteetaten. Det har derfor blitt mer viktig enn noen gang å forstå de norske skattereglene for å unngå potensiell straffeskatt eller større konsekvenser dersom du har kjøpt kryptovaluta og bor i Norge.

For eksempel i USA vil alle personer måtte svare Ja eller Nei på spørsmål om de eier eller har kjøpt kryptovaluta i Skattemeldingen for neste år. I mange land har og skattemyndigheter sendt ut brev til personer som de vet har kjøpt og solgt kryptovaluta, men som har unngått å rapportere dette. I Australia mottok mer enn 350 000 personer slike brev i mars 2020, mens i Denmark ble det sendt ut mer enn 20 000 brev i 2019. Det er sannsynligvis bare et spørsmål om tid før noe liknende vil skje i Norge og.

form1040 irs

Spørsmål om kryptovaluta i den amerikanske skattemeldingen (kan komme til Norge i fremtiden)

Det er nå liten tvil om at alle som har kjøpt og solgt kryptovaluta bør rapportere dette til Skatteetaten for å unngå problemer i fremtiden. I denne guiden vil du lære alt du trenger å vite om nettop dette, samt hvordan du kan bruke en populær netttjeneste til utfylling av Skattemeldingen for å spare både mye tid og frustrasjon med skatten hvert år.

Introduksjon

Bitcoin og andre kryptovalutaer er en form for digitale penger. På flere måter ligner det på norske kroner (kr) og euro (€), men de viktigste forskjellene er:

 • Kryptovalutaer er utelukkende digitale. Det eksisterer ingen fysiske mynter eller sedler
 • En 100% desentralisert form for penger som ikke kontrolleres av en sentral autoritet som f.eks Norges Bank

Kryptovaluta beskattes som formuesobjekt i de fleste land, inkludert Norge. Det betyr at dersom du kjøper en kryptovaluta som f.eks Bitcoin, og senere selger når prisen har økt, må du betale skatt på gevinsten. Hvis valutaen faller i verdi etter å ha kjøpt kan du selge beholdningen og på den måten realisere tapet som kan rapporteres som fradragsberettiget kostnad. Det betyr at du kun betaler skatt dersom du har en samlet gevinst fra alle kjøp og salg med kryptovaluta i løpet av året.

Fordi Skatteetaten klassifiserer kryptovaluta som formuesobjekt er det mange fellestrekk med andre eiendeler som aksjer, gull og eiendom med tanke på beskatning. Akkurat som du ville rapportert gevinst fra kjøp og salg av aksjer, er du også pålagt å rapportere gevinst fra alle transaksjoner med kryptovaluta.

Så hvilke skatter krever Skatteetaten at du betaler?

Vi har skrevet mer om virksomhet og hvor mye du må betale i skatt i Kapittel 3.

Skatteregler Bitcoin og kryptovaluta

Den generelle formelen for beregning av gevinst er:

gevinst = salgspris – kjøpesum

Salgsprisen er rett og slett verdien av det du solgte på det tidspunktet da du gjennomførte transaksjonen. Kjøpesummen er det du opprinnelig betalte da du anskaffet krypto’en tidligere, og blir også omtalt som inngangsverdien eller kostnadsgrunnlaget. Kjøpesummen bør også inkludere eventuelle kostnader som gebyrer og avgifter.

Eksempel: Beregning inngangsverdi og gevinst

Du kjøper 1 BTC for 100 000 kr pluss et gebyr på 500 kr. Inngangsverdien (kjøpesummen) for Bitcoin-beholdningen din er derfor 100 500 kr. Noen måneder senere selger du 1 BTC og mottar 120 000 kr i retur.

Gevinsten beregner vi nå enkelt: 120 000 kr – 100 500 kr = 19 500 kr. Denne gevinsten må rapporteres i Skattemeldingen og du må betale 22% kapitalgevinstskatt av hele beløpet (= 4 290 kr i skatt).

Som vi kan se fra dette eksemplet er fremgangsmåten relativt enkel for å beregne gevinst for kjøp og salg med kryptovaluta. Under vil vi nå gå mer i detalj på ulike transaksjonstyper og skattepliktige hendelser du kan støte på.

Kjøp av kryptovaluta (Eks: NOK → BTC)

Det er ingen skatt på kjøp av kryptovaluta dersom du har betalt med en fiat-valuta (NOK, EUR, USD osv). Det betyr at hvis du har kjøpt BTC og aldri solgt trenger du heller ikke å bekymre deg for skatten!

blue tax icon

Skattestatus:

Ingen skatt

Salg av kryptovaluta (Eks: ETH → NOK)

Hvis du har solgt kryptovaluta og mottatt fiat-valuta som betaling må du beregne gevinst/tap og betale kapitalgevinstskatt hvis du har gått med overskudd.

Inngangsverdien er det du opprinnelig betalte da du kjøpte kryptoen tidligere, mens salgsprisen (utgangsverdien) er verdien av fiat-valutaen konvertert til norske kroner den dagen du gjennomførte salget.

blue tax icon

Skattestatus:

Kapitalgevinst

Trading (veksling) av kryptovaluta (Eks: BTC → LINK)

Kjøp av kryptovaluta hvor du og betaler med en annen kryptovaluta er en skattepliktig hendelse på lik linje med salg som nevnt over. En krypto-til-krypto transaksjon omtales og som trading eller veksling.

Først må du fastsette verdien for kryptovalutaen du mottok den dagen du gjennomførte handelen, og deretter beregne inngangsverdien for den solgte valutaen.

Eksempel: Du kjøper 1 BTC for 80 000 kr. Senere går du all-in på Chainlink og kjøper 1000 LINK for 1 BTC. Du må nå først beregne markedsverdien for 1000 LINK, som vi i dette eksemplet antar er 95 000 kr på tidspunktet for transaksjonen. Kapitalgevinsten for salget av 1 BTC blir derfor: 95 000 kr – 80 000 kr = 15 000 kr.

blue tax icon

Skattestatus:

Kapitalgevinst

Merk: Stablecoins som USDT og USDC sees på som likeverdige med andre kryptovalutaer. Det betyr at det ikke er noen skattemessig forskjell mellom å handle med stablecoins eller andre kryptovalutaer.

Betaling for varer eller tjenester

Dersom du har betalt for en vare eller tjeneste må du og beregne gevinst/tap for kryptovalutaen du betalte med siden dette likestilles med salg fra Skatteetatens synspunkt.

Hvis du for eksempel kjøper en kopp kaffe til 45 kr og betaler med Bitcoin direkte med mobilen din, må du beregne kapitalgevinst på coinsa du sendte til kaffebaren. Samme regler gjelder også hvis du bruker et krypto-debetkort til å betale med, f.eks et MCO Visa-kort fra Crypto.com som veldig mange i Norge bruker i dag.

Det er ingen forskjell mellom å betale for et fysisk produkt (kaffe, laptop, bil) eller for en tjeneste (flyreise, hotellbooking, Spotify-abonnement) med tanke på skatt.

blue tax icon

Skattestatus:

Kapitalgevinst

Investering i ICOs/IEOs

Når du investerer i en ny kryptovaluta eller et nytt blockchain-prosjekt gjennom en ICO eller IEO veksler du alltid en krypto mot en annen krypto. Som regel sender du enten ETH, USDT eller BTC og mottar token XYZ en eller annen gang i fremtiden. Å investere i en ICO/IEO bektraktes derfor på lik linje som å veksle eller trade kryptovaluta, og er altså en skattepliktig hendelse.

Skatteetaten er veldig vag i egne uttalelser når det gjelder ICO’er, og nevner for eksempel ingenting om hvilken dato som gjelder for den skattepliktige transaksjonen. I USA har skattemyndighetene (the IRS) uttalt at du ikke blir beskattet før du faktisk mottar de nye coinsa i lommeboken. Det betyr at hvis du investerte i en ICO i 2019 og den nye kryptovalutaen først ble distribuert året etter, skal dette rapporteres i Skattemeldingen for 2020 (som sendes inn i 2021).

På grunn av manglende uttalelser og regelverk fra Skatteetaten er vår oppfatning at du står fritt til å velge selv om du vil registrere transaksjonen den dagen du investerte eller da du senere mottok kryptovalutaen.

blue tax icon

Skattestatus:

Kapitalgevinst

Token/coin swaps

Noen kryptovalutaer gjennomfører noe som kalles for token swap. Dette kan skje når et prosjekt eller selskap lanserer sitt eget mainnet og må migrere alle tokensa over til den nye blockchainen. Som regel vil dette skje med en 1:1 ratio, slik at hvis du sender 100 tokens vil du også motta 100 tokens tilbake. Andre ganger kan dette forholdet være helt forskjellig, slik at du enten mottar vesentlig færre eller flere tokens etter å ha gjennomført en «swap».

For eksempel gjennomførte VeChain en 1:100 swap i 2018, noe som betyr at du ville mottatt 100 ganger flere tokens enn det du eide tidligere. Token swaps er generelt ikke å betrakte som en skattemessig realisering, men husk at det er viktig å gjøre nødvendige justeringer av beholdningen din hvis antallet tokens du eier har endret seg.

blue tax icon

Skattestatus:

Ingen skatt

Mining/staking rewards

Har du mottatt kryptovaluta fra mining («Proof of Work») eller staking («Proof of Stake») må dette oppgis i Skattemeldingen, og krypto’en du har mottatt skattlegges som ordinær inntekt. Du må beregne markedsverdien (i NOK) for valutaen på det tidspunktet du mottok den, så du må derfor føre et kontinuerlig regnskap over alle relevante transaksjoner og hendelser som Skatteetaten selv har uttalt.

Du bør være oppmerksom på at du må også rapportere kapitalgevinst når du eventuelt selger kryptovalutaen senere. I dette tilfellet vil markedsverdien når du mottok valutaen betraktes som inngangsverdien slik at du kun betaler kapitalgevinstskatt dersom kryptovalutaen har økt i verdi.

Vi har og skrevet mer detaljerte artikler om skatt på mining og staking her:

blue tax icon

Skattestatus:

Inntektsskatt

Airdrops og Hard forks

Skatteetaten har heller ikke kommet med en direkte uttalelse om skattleggingen av kryptovaluta mottatt som airdrops eller fra hard forks, så det beste vi kan gjøre er å støtte oss på gjeldende regelverk i andre land for å trekke noen konklusjoner.

I de fleste land vil airdrops og hard forks skattes på lik linje som kryptovaluta mottatt fra mining og staking, dvs som ordinær inntekt. I USA har IRS uttalt at hard forks skattlegges først på det tidspunktet valutaen blir tilgjengelig for deg, og ikke på tidspunktet da blockchain-splittelsen skjedde. Airdrops beskattes vanligvis på en lignende måte. Fordi mange airdrops er av ubetydelig verdi og noen ganger umulig å selge på en børs, er det fortsatt noe usikkerhet om du er pålagt å rapportere slike airdrops som inntekt eller ikke.

Det er verdt å merke seg at i mange tilfeller er verdien av den nye kryptovalutaen rett etter kjedesplittelsen lik null fordi det som regel tar noen timer eller dager før den omsettes på en børs. I dette tilfellet betaler du ingen inntektsskatt fordi markedsverdien kan antas å være 0 kr, men i stedet vil du betale kapitalgevinstskatt med inngangsverdi lik 0 kr når du selger valutaen senere.

Vi har og skrevet mer detaljerte artikler om skatt på airdrops og hard forks her:

blue tax icon

Skattestatus:

Inntektsskatt

Inntekt fra renter (DeFi, utlån, masternodes)

Kryptovaluta mottatt som rentebetaling fra DeFi, utlån (lending) på børser, eller fra andre kilder som masternoder eller derivatbørser (eks: BitMEX) beskattes også som vanlig inntekt. På samme måte som inntekt fra mining, staking, airdrops og hard forks skal du rapportere markedsverdien på det tidspunktet da du mottok valutaen.

For mer informasjon om skatt og DeFi anbefaler vi å lese vår guide som går mer i dybden og inkluderer praktiske eksempler med protokoller som Uniswap, Aave og Compound:

blue tax icon

Skattestatus:

Inntektsskatt

Annen inntekt

Noen børser og tjenester tilbyr ulike former for bonuser enten ved førstegangsregistrering eller gjennom et affiliate-program. Har du mottatt en slik bonus fra f.eks Binance, Bybit eller Coinpanda må du rapportere dette som inntekt i Skattemeldingen.

blue tax icon

Skattestatus:

Inntektsskatt

Motta eller gi bort kryptovaluta som gave

Skatteetaten har ikke uttalt seg direkte om hvordan kryptovaluta som enten gis bort eller mottas som gave skal skattlegges, så vi (Coinpanda) henvendte oss direkte for å få en avklaring rundt denne situasjonen.

Som det fremkommer av brevet vi mottok skal inngangsverdien overføres fra personen som gir gaven til mottaker. Det betyr at dersom du gir bort kryptovaluta i gave må du og beregne inngangsverden for beholdningen og huske å gi denne informasjonen til den heldige personen som mottar gaven slik at han eller hun kan rapportere dette riktig i Skattemeldingen.

skatteetaten gifts

Skatteetatens svar om skatt på kryptovaluta gitt eller mottatt som gave

Konsekvensen av dette er og at hverken avsender eller mottaker beskattes på tidspunktet når gaven overføres, men i stedet blir mottakeren først beskattet når/hvis han eller hun selger kryptovalutaen en gang i fremtiden.

Se og vår egen artikkel om kryptovaluta og skatt på gaver og donasjoner i Norge her.

blue tax icon

Skattestatus:

Ingen skatt

Donasjon til veldedig organisasjon

På grunn av den heller kortfattede uttalelsen om Bitcoin og kryptovaluta fra Skatteetaten har de heller ikke uttalt seg direkte om skattefradrag dersom du har gitt virtuell valuta som gave eller donasjon til en veldedig organisasjon, så det beste vi kan gjøre er å anta at de samme reglene som gjelder for norske kroner også gjelder for kryptovaluta.

Skatteetaten har publisert informasjon som går mer i dybden på hvilke vilkår som må oppfylles for at du skal kunne kreve fradrag for gaven, samt hvilke satser og maksbeløp som gjelder. For å lære mer om dette kan du lese artikkelen her.

blue tax icon

Skattestatus:

Ingen skatt

Overføring av krypto mellom lommebøker

Du trenger ikke å bekymre deg for å betale ekstra skatt for kryptovaluta sendt mellom egne lommebøker eller børskontoer. Husk at Skatteetaten kan be deg om å gi en fullstendig oversikt over hvilke adresser du har brukt til å sende eller motta krypto, så husk derfor og alltid ha full oversikt over alle transaksjoner inkludert interne overføringer.

blue tax icon

Skattestatus:

Ingen skatt

Marginhandel

Med marginhandel øker du kjøpekraften din ved å låne penger til å kjøpe eller selge en kryptovaluta. Det betyr at du har en økt mulighet til å tjene mer, men også en høyere risiko for å tape alle pengene dine.

Det er heller ikke for marginhandel blitt gitt noen uttalelse fra Skatteetaten, men den generelle tilnærmingen til dette i de fleste land er at gevinster og tap skattlegges som kapitalgevinst. Merk at du kan ikke beregne gevinst/tap for handelstransaksjonene direkte, men i stedet må du beregne endringen i beholdningen din for hver trade som er avsluttet.

Mer informasjon: Skatt på marginhandel og futures

blue tax icon

Skattestatus:

Kapitalgevinst

Derivathandel (futures & opsjoner)

På samme måte som for marginhandel vil derivathandel i de fleste tilfeller øke kjøpekraften din ved bruk av margin, eller gearing som det og kalles. I stedet for å kjøpe eller selge kryptovalutaen direkte, handler du det som kalles derivatkontrakter. En slik kontrakt representerer alltid en reell eiendel, slik at prisen du betaler vil som regel ikke være veldig forskjellig fra prisen på andre børser. Du kan handle derivatkontrakter som representerer populære kryptovalutaer som f.eks Bitcoin, Ethereum, Binance Coin og Chainlink på plattformer som BitMEX, FTX og Bybit i dag.

På grunn av det kompliserte regelverket rundt beskatning av derivater i dag er den konservative tilnærmingen å rapportere alle gevinster og tap som kapitalgevinst på samme måte som for marginhandel.

Tips: Det er veldig utfordrende å beregne kapitalgevinst fra margin- og derivathandel manuelt, så de fleste kryptovaluta-tradere i Norge foretrekker å bruke en skattetjeneste for kryptovaluta som Coinpanda som er utviklet spesifikt for det norske regelverket og gjør skatteberegningene helt automatisk for deg.

Mer informasjon: Skatt på marginhandel og futures

blue tax icon

Skattestatus:

Kapitalgevinst

Hvor mye skatt må jeg betale?

Skattesystemet i Norge er bygd opp på den måten at vi har flere ulike typer skatter, og hvor du må betale i skatt avhenger først og fremst av om aktiviteten med kryptovaluta anses som virksomhet eller ikke. Både handel (trading) og andre aktiviteter som mining og staking kan anses som virksomhet i Skatteetatens øyne. Selv om det ikke er helt klart hva som defineres som virksomhet, er det fire vilkår som må oppfylles:

 1. aktiviteten må vare over et visst tidsrom
 2. aktiviteten må ha et visst omfang
 3. du forventer å gå med overskudd
 4. alt du gjør er for egen regning og risiko

I praksis betyr det at dersom du sporadisk handler kryptovaluta for mindre beløp, eller utvinner krypto med egen PC der du bor, driver du sannynligvis ikke med virksomhet. Men dersom du daytrader eller investerer i dyrbar maskinvare for å utvinne f.eks bitcoins eller ethereum, vil Skatteetaten fort kunne mene at du må rapportere både gevinst og inntekt som virksomhet.

Alminnelig inntekt, trinnskatt og trygdeavgift

For virksomhet vil du i tillegg til alminnelig inntektsskatt også måtte betale trygdeavgift og trinnskatt på gevinsten. De ulike skattesatsene for 2020 kan oppsummeres slik:

Type skattSats (2020)KapitalgevinstVirksomhet
Alminnelig inntekt22%
Trinnskatt1,90 – 16,20%-
Trygdeavgift11,40%

Kilde: Regjeringen.no

Mens trygdeavgiften alltid er 11,4% for inntekt som ikke er lønnsinntekt, avhenger trinnskatten av hvor mye du har tjent i løpet av året. I Norge har vi fire satser for trinnskatt med ulike grenser:

TrinnSatsInnslagspunkt (2019)Innslagspunkt (2020)
11,90%174 500 kr180 800 kr
24,20%245 650 kr254 500 kr
313,20%617 500 kr639 750 kr
416,20%964 800 kr999 550 kr

Du må ha en samlet inntekt på hele 999 550 kr for å betale den maksimale skattesatsen som er 49,6% (22% + 11,4% + 16,2%). Vi har derfor et progressivt skattesystem i Norge som gjør at skatten øker med størrelsen på den totale inntekten.

Kort oppsummert vil du derfor betale 22% skatt på både gevinst og inntekt fra kryptovaluta hvis du ikke driver virksomhet, mens den totale skattesatsen vil variere fra 33,4% – 49,6% dersom du oppfyller kriteriene for virksomhet nevnt tidligere.

Eksempel: Skatt på mining

Petter har minet kryptovaluta i løpet av 2020 og har beregnet at den totale markedsverdien på valutaen han har mottatt er 125 000 kr. Han har også en samlet lønnsinntekt på 430 000 kr dette året. Fordi Petter har investert i dyrbar maskinvare og leier eget lokale hvor han driver utvinning oppfyller han derfor kriteriene for virksomhet. Hvor mye han må betale i skatt finner vi på følgende måte:

 • Alminnelig inntekt: 22% * 125 000 kr = 27 500 kr
 • Trygdeavgift: 11,4% * 125 000 kr = 14 250 kr
 • Trinnskatt: 4,2% * 125 000 kr = 5 250 kr

Totalt må Petter betale 47 000 kr i skatt for kryptovalutaen tjent fra mining. I dette eksemplet har vi for enkelhetsskyld sett bort fra utgifter som kan fradragsføres, f.eks utgifter til strøm og leie av lokale.

Hvor mye du vil betale totalt i skatt avhenger også av hvilke fradrag du kan føre i Skattemeldingen. I Norge har vi standardfradrag som minstefradraget (maksimalt 104 450 kr) og personfradraget (51 300 kr) som trekkes fra inntektsgrunnlaget før man beregner alminnelig inntektsskatt (22%). Merk at trygdeavgift og trinnskatt ikke pårivkes av disse fradragene.

Tips: Gratis tjeneste for beregning av skatt

Det kan være veldig utfordrende å holde oversikt over alle transaksjoner og handler med kryptovaluta for å beregne gevinst/tap riktig. Derfor velger de fleste i Norge å bruke en tjeneste som Coinpanda som utfører alle nødvendige skatteberegninger etter regler fra Skatteetaten.

Med Coinpanda kan du importere transaksjoner fra alle børser som Coinbase og Binance helt automatisk med API-nøkler. Du kan og laste ned beregningsrapport i PDF-format som viser full oversikt over inntekt fra airdrops, mining og staking som du kan levere sammen med Skattemeldingen. Du kan registrere deg for en gratis konto og se hva du må betale i skatt på under 20 minutter.

Eksempler: Beregning gevinst, tap og inntekt fra kryptovaluta

Å beregne gevinst og tap er faktisk ikke så komplisert hvis du kun har noen få transaksjoner. De fleste som har kjøpt kryptovaluta ender derimot fort opp med hundrevis av transaksjoner spredt på forskjellige børser og lommebøker, og da blir beregningene fort mer komplisert.

Vi har allerede definert den generelle formelen for beregning av gevinst som:

gevinst = salgspris – kjøpesum

For å finne den resulterende gevinsten må vi først beregne salgsprisen (utgangsprisen) og kjøpesummen (inngangsverdien) for hver enkelt transaksjon. Dette kan gjøres i tre steg:

 • Steg 1: Beregn salgsprisen for valutaen du mottok konvertert til norske kroner på transaksjonstidspunktet
 • Steg 2: Beregn kjøpesummen ved bruk av enten FIFO, LIFO eller HIFO beregningsmetode
 • Steg 3: Trekk fra gebyrer eller avgifter forbundet med transaksjonen fra salgsprisen

La oss nå se nærmere på et par praktiske eksempler for å forstå dette bedre. For enkelhets skyld vil vi kun benytte «First-in First-out» (FIFO) regnskapsmetode i disse eksemplene, men du kan lære mer om de forskjellige metodene som Skatteetaten tillater og hvordan de brukes i denne artikkelen.

Eksempel 1: Kjøp og salg på Coinbase

Anders har for første gang kjøpt kryptovaluta etter å ha opprettet en Coinbase-konto tidligere i år. Han har følgende transaksjoner i 2020:

 • Kjøpt 1 BTC for $9200 15. juli
 • Solgt 0,5 BTC for $6000 1. september
 • Vekslet (tradet) 0,3 BTC mot 8,5 ETH 10. september
 • Mottatt 6 XTZ fra Coinbase Earn 5. oktober

Markedsverdien for 8,5 ETH på transaksjonstidspunktet var $3100. Anders sine transaksjoner kan oppsummeres på følgende måte:

Tx No.TypeDatoAntallPrisGebyrKjøpesumKapitalgevinst / inntekt
1Kjøp15.7.20201.0 BTC$9200$10$9210
2Salg1.9.20200.5 BTC$6000(?)(?)
3Veksling10.9.20200.3 BTC$3100(?)(?)
4Inntekt5.10.20206 XTZ(?)

Anders må nå gjøre noen beregninger for å finne kapitalgevinsten og inntekten han må rapportere til Skatteetaten neste år. Vi antar at USD/NOK er 9,00 kr.

 • Tx 2: Kjøpesummen for salg av 0,5 BTC blir 0,5 / 1,0 * $9210 * 9 kr = 41 445 kr. Gevinsten finner vi derfor som $6000 * 9 kr – 41 445 kr = 12 555 kr.
 • Tx 3: Kjøpesummen for veksling av 0,3 BTC blir 0,3 / 1,0 * $9210 * 9 kr = 24 867 kr. Gevinsten finner vi derfor som $3100 * 9 kr – 24 867 kr = 3 033 kr.
 • Tx 4: Prisen for Tezos (XTZ) er $2 denne dagen, så den totale verdien for 6 XTZ er lik 6 * $2 * 9 kr = 108 kr.

De resulterende beregningene kan oppsummeres på denne måten:

Tx No.TypeDatoAntallPrisGebyrKjøpesumKapitalgevinst / inntekt
1Kjøp15.7.20201.0 BTC$9200$10$9210
2Salg1.9.20200.5 BTC$600041 445 kr12 555 kr
3Veksling10.9.20200.3 BTC$310024 867 kr3 033 kr
4Inntekt5.10.20206 XTZ108 kr

Den samlede gevinsten som Anders må rapportere i Skattemeldingen for 2020 blir 12 555 kr + 3 033 kr + 108 kr = 15 696 kr.

Eksempel 2: Futures- og marginhandel

Morten kjøpte BTC på Coinbase før han begynte å trade på BitMEX. Han har totalt gjort tre trades. Transaksjonene hans ser slik ut:

 • Kjøpt 0,6 BTC for $5000 (Coinbase)
 • Overført 0.6 BTC fra Coinbase til BitMEX
 • Trade #1: 0,085 BTC gevinst
 • Trade #2: 0,045 BTC tap
 • Trade #3: 0,100 BTC gevinst

Å kjøpe kryptovaluta og overføring mellom to lommebøker eller børskontoer er skattefritt, men Morten må beregne kapitalgevinsten for tradingen han gjorde på BitMEX. Vi antar at USD/NOK også er 9,00 kr i dette eksemplet.

 • Trade #1: Markedsverdien for 0,085 BTC denne dagen var 8 000 kr som også blir kapitalgevinsten
 • Trade #2: Vi antar at BTC-prisen denne dagen var $8600. For å beregne tapet i kr må vi først realisere beholdningen til markedsverdi, og deretter gjøre et salg av beholdningen med salgspris lik 0 kr:
  Steg 1: 0,045*$8600*9 kr – 0,045/0.6*$5000*9 kr = 3 483 kr – 3 375 kr = 108 kr
  Steg 2: 0 kr – 0,045*$8600*9 kr = -3 483 kr
  Totalt tap: 108 kr + (-3 483 kr) = -3 375 kr
 • Trade #3: Markedsverdien for 0,1 BTC denne dagen var 9 000 kr som også blir kapitalgevinsten

Netto kapitalgevinst for Morten blir 8 000 kr – 3 375 kr + 9 000 kr = 13 625 kr. Denne verdien må han oppgi i Skattemeldingen neste år og han må betale 22% kapitalgevinstskatt av beløpet.

Utfylling av Skattemeldingen (Altinn)

Først og fremst er det viktig å merke seg fristen for rapportering av kapitalgevinst og inntekt fra kryptovaluta i Norge. Handel med kryptovaluta og resulterende gevinst/tap skal rapporteres i din ordinære skattemelding som har leveringsfrist 30. april hvert år.

I 2019 skulle all gevinst/tap fra kryptovaluta føres i skjema RF-1159, men i 2020 lanserte Skatteetaten en helt ny skattemelding hvor kryptovaluta skulle rapporteres direkte i stedet. Merk at noen personer mottok likevel den gamle skattemeldingen i 2020 og måtte derfor rapportere kryptovaluta på skjema RF-1159.

Da denne artikkelen ble skrevet (18. oktober 2020) er det fortsatt stor usikkerhet om hvordan skattemeldingen vil se ut i 2021. Vi vil oppdatere denne artikkelen sammen med en detaljert fremgangsmåte så fort vi hører noe mer fra Skatteetaten.

Det som er sikkert er at gevinst/tap fra samtlige transaksjoner skal rapporteres. Dette kan definitivt innebære mye manuelt arbeid og virke nesten umulig dersom du har mange transaksjoner. Heldigvis kan Coinpanda hjelpe deg med å utføre alle nødvendige beregninger slik at du med trygghet kan rapportere korrekte tall i skattemeldingen. Kom i gang med Coinpanda i dag.

Hva skjer hvis jeg unngår å rapportere Bitcoin i Skattemeldingen?

Det er en vanlig oppfattelse blant mange at skattemyndigheter som Skatteetaten ikke har eller kan få kjennskap til hvem som eier eller har handlet Bitcoin og annen kryptovaluta på f.eks børser, men dette er langt fra sannheten.

Mens de fleste skattemyndigheter i verden gjorde lite for å spore personer som eide kryptovaluta i begynnelsen (frem til 2016), gjør myndigheter i de fleste land nå aktive tiltak for å få informasjon om hvem som både eier og har tidligere handlet med kryptovaluta. Et eksempel på dette er Coinbase som helt siden 2018 har gitt løpende informasjon til mange skattemyndigheter om navn på personer som har kjøpt og solgt kryptovaluta.

Ikke bare det, men mer enn 10 000 brev ble i 2019 sendt fra skattemyndighetene i USA til amerikanske skattebetalere som enten ikke hadde rapportert gevinst fra kryptovaluta korrekt, eller ignorert rapporteringen fullstendig. Vi har og sett tilsvarende tiltak i land som Australia, Danmark og Canada, og det er sannsynligvis kun et tidsspørsmål før mange i Norge vil motta et tilsvarende brev fra Skatteetaten i posten.

Hovedregelen er at Skatteetaten kan kontrollere og eventuelt endre beløpet du skylder i skatt fem år tilbake i tid. Det samme gjelder og for tilleggsskatt, noe som betyr at dersom du har unngått å rapportere (eller rapportert feil) gevinst fra kryptovaluta i 2020, kan Skatteetaten helt frem til 31. desember 2025 gjennomføre kontroll og som kan resultere i enten endret skyldig skattebeløp eller tilleggskatt.

For saker som gjelder skjerpet tilleggsskatt, eller hvis du anmeldes for grovt skattesvik, vil Skatteetaten kunne kontrollere hele 10 år tilbake i tid. Tillegsskatt er enten 20%, 40% eller 60%, mens grovt skattesvik kan resultere i enda strengere straff og i verste fall fengselsdom.

Det bør være klart nå at det er bokstavelig talt umulig å skjule seg fullstendig fra skattemyndighetene hvis du noen gang har kjøpt eller solgt kryptovaluta. Unnlatelse av å rapportere kryptovaluta i skattemeldingen er veldig risikabelt og kan føre til uheldige konsekvenser senere.

Bonus: Coinpanda (gratis tjeneste)

Det første du må gjøre for å kunne rapportere skatten riktig er å samle alle transaksjoner i en plattform. Du må inkludere hver eneste transaksjon siden første gang du kjøpte kryptovaluta med NOK for å beregne gevinst/tap korrekt. Det inkluderer alle kjøp, salg, vekslinger (trades), airdrops, staking og mining rewards, hard forks, og annen mottatt eller sendt kryptovaluta.

Å gjøre dette manuelt er både tidkrevende og tilnærmet umulig dersom du har mer enn kun noen få transaksjoner. Hvis du vil unngå å bruke mange dager eller uker på å gjøre beregningene kan du bruke en tjeneste som Coinpanda til å automatisk samle alle transaksjoner og utføre nøyaktige beregninger slik at du enkelt kan laste ned en klar skatterapport på under 20 minutter.

Slik fungerer Coinpanda:

 • Steg 1: Importer transaksjoner ved å koble børskontoer og lommebøker med API-nøkler (eller last opp CSV-filer hvis du foretrekker det)
 • Steg 2: Sjekk at all data er importert riktig. Coinpanda vil kontrollere om det mangler noen transaksjoner slik at du kan foreta manuelle justeringer om nødvendig.
 • Steg 3: Se din totale gevinst/tap og inntekt og last deretter ned en beregningsrapport i PDF-format du kan levere sammen med Skattemeldingen.

Det er faktisk så enkelt!

Det er 100% gratis å registrere konto og importere alle dine transaksjoner. Du kan se alle skatteberegninger gratis dersom du ikke har mer enn 25 transaksjoner i løpet av året. Har du flere enn det kan du velge å betale for å oppgradere planen for å kunne se skatteberegningene og laste ned PDF-rapporter. Kom i gang med Coinpanda i dag.

transactions page new

Transaksjoner-siden viser en gratis forhåndsvisning av gevinst/tap for alle transaksjoner

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor kan ikke børsen jeg handlet hos rapportere skatten for meg?

Så snart du enten overfører kryptovaluta ut av børsen eller kjøper en krypto på en annen plattform, vet ikke børsen lenger når, hvordan eller hva du har betalt for det du nå har i porteføljen din. Denne informasjonen er kritisk for å kunne beregne gevinst/tap korrekt etter dagens skatteregler, og det er grunnen til at den eneste løsningen er å bruke en egen tjeneste som er utviklet for skatteberegning av kryptovaluta.

Finnes det metoder jeg kan bruke til å betale mindre skatt på kryptovaluta?

Det er i utgangspunktet kun en metode du kan bruke for å redusere det du må betale i skatt i Norge: Dersom du eier en kryptovaluta som har falt i verdi siden du anskaffet den, kan du selge hele beholdningen for å realisere tapet for deretter å kjøpe den tilbake kort tid etterpå dersom du ønsker å eie valutaen. Dette er normalt ikke tillatt for andre type eiendeler som aksjer, men er helt lovlig for kryptovaluta siden det skattemessig betraktes som eiendom av Skatteetaten. Denne metoden blir også referert til som wash-sale og tax-loss harvesting på engelsk.

Coinpanda er en av få tjenester for skatteberegning som kommer med innebygd funksjonalitet for å hjelpe deg med å identifisere kryptovalutaer som kan gi deg skattefradrag i dag.

Hva om jeg har tapt penger på kryptovaluta?

Tap som oppstår ved salg eller handel med kryptovaluta regnes som kapitaltap og kan fullt ut benyttes som skattefradrag. Det betyr at hvis du har et netto tap fra kryptovaluta på slutten av året kan dette benyttes som skattefradrag slik at du betaler mindre skatt for din ordinære lønnsinntekt.

Kan jeg få skattefradrag om jeg har blitt hacket eller svindlet?

Skatteetaten har ikke kommet med uttalelser om hvorvidt du kan få fradrag for kryptovaluta du har mistet som følge av at en børs har blitt hacket (f.eks Mt.Gox og Cryptopia), eller om du har blitt hacket eller svindlet direkte selv.

Hvis du har opplevd dette anbefaler vi at du kontakter Skatteetaten direkte for å få en avklaring om din spesifikke situasjon. Om du benytter Coinpanda har du mulighet til å merke transaksjoner som «Tapt/Stjålet» slik at dette vil og fremkomme klart og tydelig i beregningsrapporten.

Hvordan kan jeg rapportere skatten min fra DeFi?

Decentralized Finance (DeFi) har vært et hett tema i kryptovalutaverdenen den siste tiden og spesielt siden mai 2020. Alle transaksjoner med DeFi-protokoller som Uniswap, Aave, Compound eller Yearn Finance er skattepliktige siden de regnes som handler. Det betyr at du må beregne gevinst og tap for hver enkelt transaksjon med enten ETH eller andre ERC-20 tokens.

Dette blir fort en tilnærmet umulig oppgave, og derfor foretrekker de fleste kryptotradere å bruke en tjeneste som Coinpanda hvor du kan importere alle transaksjoner automatisk med din ethereum-adresse (public key) trygt og sikkert.

Konklusjon

Den viktigste take-away meldingen fra denne artikkelen bør være at skattemyndigheter over hele verden inkludert Skatteetaten i Norge nå gjennomfører strenge tiltak for å påse at enkeltpersoner rapporterer og betaler skatt for kryptovaluta i henhold til loven. Vi kan anta at det kun er snakk om tid før alle i Norge blir bedt om å svare i Skattemeldingen hvorvidt de eier eller tidligere har kjøpt kryptovaluta som vil gjøre det veldig risikabelt å unnlate og oppgi korrekte opplysninger.

Her er noen av de viktigste punktene i denne guiden kort oppsummert:

 • Kjøp, overføring av krypto mellom lommebøker, donasjoner og gaver er skattefritt
 • Salg, veksling (trading), investering i ICOs og marginhandel beskattes med 22% kapitalgevinstskatt
 • Mottatt kryptovaluta (mining, staking, airdrops osv.) beskattes som vanlig inntekt, men er fritatt trygdeavgift og trinnskatt dersom aktiviteten ikke klassifiseres som virksomhet

Hvis du har handlet kryptovaluta på forskjellige børser som Coinbase og Binance vil det fort bli veldig utfordrende å rapportere skatten manuelt. Vi utviklet Coinpanda som i dag hjelper tusenvis av personer i Norge med å løse dagens skatteproblematikk rundt Bitcoin og kryptovaluta.

Med Coinpanda kan du importere transaksjoner automatisk fra alle børser som finnes i dag og alle beregninger utføres etter norske skatteregler i henhold til Skatteetatens uttalelser. Du kan registrere deg for en gratis konto og laste ned en ferdig PDF-rapport på under 20 minutter.

Hold deg oppdatert med nyheter om kryptovaluta hver dag

Motta nyheter, guider oppdateringer rett til innboksen din! Registrer deg her slik at du ikke går glipp av et eneste nyhetsbrev.

newsletter bg

KOM I GANG

Skatteberegning bitcoin og kryptovaluta

Prøv Coinpanda i dag og beregn skatten på under 20 minutter.